Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Sporirea utilizării mobilității durabile și inteligente în orașe și în zonele metropolitane  

În cadrul sesiunii plenare din decembrie a Comitetului European al Regiunilor, orașele și regiunile și-au adoptat propunerile privind îmbunătățirea transportului public în orașe și în regiunile metropolitane. Avizul elaborat de dl Adam Struzik (PL-PPE), mareșalul voievodatului Mazovia, subliniază provocările legate de creșterea traficului de automobile în orașe și în zonele metropolitane și solicită soluții de mobilitate durabilă și inteligentă.

Transporturile sunt responsabile pentru aproximativ un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră din UE, iar unele moduri de transport au un impact negativ asupra calității vieții și sănătății oamenilor ca urmare a poluării aerului, a congestionării traficului, a zgomotului, a accidentelor și a modului în care este utilizat spațiul public. Pe de altă parte, natura regiunilor metropolitane impune cetățenilor să facă naveta din zonele periurbane în centrele orașelor. Din această cauză este necesar să se treacă la o mobilitate ecologică, ceea ce înseamnă că transportul public eficient din punctul de vedere al costurilor trebuie să se afle în centrul acestei transformări.

„Orașele moderne se bazează pe un transport public bine organizat și gestionat în mod eficient, el fiind esențial pentru dezvoltarea lor. Avem nevoie de soluții alternative și durabile la transportul motorizat individual, pentru care costurile reale sunt considerabil subestimate în prezent. În același timp, trebuie să fim conștienți de faptul că tendința de a utiliza transportul public scade din cauza pandemiei de COVID-19. Prin urmare, trebuie să investim în soluții inovatoare și să învățăm din situația actuală pentru a dezvolta sisteme de transport public reziliente, care să reprezinte o alegere sigură și echitabilă în contextul crizei actuale și în orice situație de criză care ar putea apărea în viitor”, a declarat Adam Struzik , mareșalul voievodatului Mazovia.

Raportorul solicită Comisiei Europene să pună la dispoziție sprijin și resurse financiare nu numai pentru noi investiții în infrastructura de transport public urban și cea de mobilitate nemotorizată, ci și pentru modificarea soluțiilor învechite și ineficiente. Mecanismul pentru interconectarea Europei, Fondul pentru modernizare și Mecanismul de redresare și reziliență, precum și Fondul pentru o tranziție justă trebuie să asigure partea lor de investiții în mobilitatea urbană durabilă, ajutând orașele și zonele metropolitane să realizeze decarbonizarea tuturor modurilor de transport și asigurând o repartizare modală mai durabilă.

În continuare, raportorul subliniază importanța găsirii unor modalități de a răspunde nevoilor de transport ale cetățenilor, reducând în același timp nevoia acestora de a călători și efectele negative rezultând de aici. Cooperarea strânsă în domeniul transporturilor și al amenajării teritoriului poate garanta că, într-o rețea de centre adaptate în mod corespunzător, cetățenii pot avea acces la toate tipurile de bunuri și servicii, în special în ce privește sănătatea, educația, sportul, cultura și asistența socială. Raportorul solicită, de asemenea, sisteme de transport public integrate și fiabile, care să conecteze zonele rurale, periurbane și urbane, în special pentru navetiști, vârstnici și tineri.

Autoritățile regionale au de jucat un rol deosebit de important în eficiența transportului public și în conectarea orașelor și a zonelor metropolitane cu zonele rurale, cu ajutorul unei planificări moderne și al finanțării transportului public. În acest context, un rol de asemenea esențial îl joacă finanțarea externă din fondurile de coeziune ale UE, precum și alte instrumente de finanțare a investițiilor în transporturi, în special Fondul pentru o tranziție justă, care face parte din Pactul verde european ”, afirmă Adam Struzik .

În opinia dlui Struzik , orașele și zonele metropolitane vor avea nevoie de decizii politice care să se bazeze pe activități de concepție, de organizare, precum și în domeniul educațional, și trebuie să dispună de resurse financiare adecvate pentru a-și atinge obiectivele de decarbonizare. Transformarea uzanțelor sociale în sensul utilizării în proporție mai mare a transporturilor mai puțin dăunătoare mediului necesită sensibilizarea utilizatorilor și, mai ales, o gamă reală de opțiuni.

Informații suplimentare:

Interviu cu Adam Struzik : Transporturile publice după COVID-19 – necesitatea unor soluții inovatoare și sigure la criza actuală și la posibile crize viitoare

Persoană de contact:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023