Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Bugetul majorat al programului Erasmus trebuie să asigure egalitatea de șanse pentru toți  
În cursul unei dezbateri cu participarea comisarului UE, liderii locali și regionali afirmă că, pentru consolidarea identității europene, trebuie investit în educație și cultură

Comitetul European al Regiunilor a salutat propunerea Comisiei Europene de a dubla bugetul programului Erasmus, dar a subliniat că acesta trebuie să devină mai incluziv, astfel încât să ajungă la toate categoriile de vârstă și mediile sociale și să cuprindă toate formele de educație și formare. În cadrul unei dezbateri cu dl Tibor Navracsics, comisar european, membrii Adunării UE a liderilor locali și regionali au subliniat importanța educației și culturii în consolidarea identității europene și și-au exprimat sprijinul pentru Spațiul european al educației, care ar trebui finalizat până în 2025.

Dl Tibor Navracsics , comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, a declarat: „Investițiile în educație, tineret și cultură sunt esențiale pentru construirea unei Europe reziliente și coezive. Sunt mândru de propunerile ambițioase prezentate de Comisie pentru programele emblematice din acest domeniu, Erasmus și Europa creativă , în contextul următorului buget pe termen lung al UE. Trebuie să consolidăm aceste programe pentru a asigura traducerea în fapte a viziunii noastre asupra unui Spațiu european al educației și valorificarea la maximum a potențialului culturii, ca vector al dezvoltării economice și sociale, după cum prevede Agenda europeană pentru cultură . Regiunile Europei joacă un rol crucial în acest sens. Iată de ce sunt încântat de sprijinul constant al Comitetului Regiunilor – trebuie să colaborăm și pe viitor, astfel încât eforturile pe care le depunem în domeniul educației și culturii să fie în folosul cetățenilor și întreprinderilor din întreaga Europă”.

Președintele Comitetului European al Regiunilor, dl Karl-Heinz Lambertz , a remarcat: „Prin dublarea bugetului alocat programului Erasmus și prin realizarea unor investiții în valoare de 2 miliarde EUR în programul „Europa creativă”, UE deschide noi orizonturi pentru alte câteva milioane de persoane. Investițiile realizate în cultură și educație sunt investiții în viitorul nostru comun. Trebuie să ne asigurăm că toți cetățenii, fără discriminare, au posibilitatea de a studia și de a lucra în alte țări ale UE. Acesta este un element esențial pentru crearea unei Europe deschise, dinamice, diverse și mai unite”.

Dna Ulrike Hiller (DE-PSE), membră a Senatului Orașului Hanseatic Liber Bremen și, totodată, reprezentanta sa în guvernul federal, a prezentat recomandările regiunilor și orașelor pentru programul Erasmus. Avizul , adoptat în sesiunea plenară a CoR din 6 februarie, solicită să se asigure acces egal la oportunități prin abordarea unor obstacole precum barierele lingvistice sau dizabilitățile intelectuale. Programul ar trebui să ofere sprijin pentru măsurile de pregătire, lingvistice și interculturale, și să ofere mai multe stimulente pentru promovarea mobilității în domeniul formării profesionale și uceniciei. Bursele de studiu ar trebui să fie scutite de impozite și ajustate în mod regulat la costul real al vieții din regiunea-gazdă.

„Experiența de învățare dintr-o altă țară europeană stimulează considerabil dezvoltarea competențelor profesionale orientate către viitor și este strâns legată de dezvoltarea unei identități europene. Erasmus a fost o poveste de succes și trebuie consolidat, pentru ca toți tinerii europeni să aibă șansa de a profita de pe urma mobilității”; a declarat raportoarea, dna Ulrike Hiller.

Avizul subliniază totodată importanța învățării pe tot parcursul vieții și susține că toate grupele de vârstă și educația – formală și non-formală – ar trebui sprijinite în egală măsura. Se solicită, de asemenea, o repartizare mai transparentă și mai echitabilă a resurselor pe parcursul întregii perioade de șapte ani (2021-2027) și se pledează pentru o simplificare substanțială a procesului de depunere a cererilor, a gestionării proiectelor și a cerințelor privind documentația, pentru toate domeniile programului. În aviz se regăsesc și alte sugestii, precum dezvoltarea treptată a posibilităților de cooperare cu instituții din țările din sudul și din estul Mediteranei și din Africa.

În ceea ce privește noua inițiativă DiscoverEU , prin care li se oferă tinerilor gratuit permise de călătorie cu trenul, Comitetul consideră că activitatea de informare ar putea fi îmbunătățită cu finanțare obținută prin parteneriate public˗privat, în special cu parteneri din sectorul mobilității și al turismului.

La sesiunea plenară a CoR a fost adoptat și un aviz privind programul „Europa creativă” , a cărui elaborare a fost coordonată de raportor, dl János Ádám Karácsony (HU-PPE), membru al Consiliului Local Tahitótfalu. Dat fiind numărul mult mai mare de priorități din noul program, avizul CoR propune majorarea obiectivului bugetar de la suma propusă inițial, de 1,85 de miliarde EUR, la peste 2 miliarde EUR și o mai bună integrare a culturii și a patrimoniului cultural în prioritățile următorului buget al UE.

Având în vedere că orașele și regiunile au un rol esențial în promovarea și sărbătorirea vieții artistice și culturale a comunităților lor, avizul solicită o mai mare participare a autorităților locale și regionale la acest program. Este important să se asigure justul echilibru dintre fondurile destinate unor proiecte majore, de amploare, și fondurile destinate finanțării măsurilor și activităților concentrate pe nivelul local și regional, inclusiv pe IMM-uri, a afirmat raportorul, dl Karácsony.

Al 8-lea Summit european al regiunilor și orașelor, 14 și 15 martie, București #EULocal

Următoarea generație de programe europene (în contextul bugetului pe termen lung al Uniunii pentru perioada 2021˗2027) va fi una dintre temele de dezbatere la Al 8-lea Summit european al regiunilor și orașelor , care va avea loc la București, în România, la 14 și 15 martie, cu doar două săptămâni înainte de preconizata ieșire a Regatului Unit din UE, la 29 martie, și cu două luni înainte de alegerile europene.

Peste 500 de lideri europeni, naționali, regionali și locali din toate statele membre ale UE se vor întâlni în capitala României pentru a aborda chestiunea contribuției autorităților locale și regionale la „Viitorul Europei”. Organizat sub titlul „(Re)Construirea EUropei”, acest summit va reprezenta cea mai amplă întrunire politică din acest an a primarilor, a președinților de consilii regionale și a altor reprezentanți aleși la nivel local și regional, din toată Uniunea Europeană.

De asemenea, evenimentul va reuni 100 de tineri politicieni de la nivel local și regional, care vor participa activ la dezbaterea privind viitorul Europei. El va oferi și ocazia lansării oficiale a inițiativei Comitetului privind noua Rețea de centre regionale (#RegHub ), în prezența a 20 de regiuni participante.

Dacă doriți să participați la acest eveniment, vă rugăm să vă înscrieți pe pagina Președinției române a UE dedicată acreditării reprezentanților mass-mediei (termen: 1 martie). Vă atragem atenția că doar jurnaliștii înregistrați vor putea obține acreditarea la acest eveniment.

Contact:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-SKILLS-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/35-YEARS-OF-ERASMUS-REGIONS-CAN-MAKE-THE-EU-SUCCESS-STORY-MORE-INCLUSIVE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
14.12.2022