Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Banda largă de mare viteză trebuie să ajungă la toți cetățenii europeni pentru a elimina decalajul digital  

O politică de coeziune puternică, în combinație cu alte instrumente de finanțare, este esențială pentru stimularea conectivității în bandă largă în Europa, potrivit Comitetului European al Regiunilor (CoR). Într-un aviz adoptat în sesiunea plenară din 22 martie, Comitetul subliniază că lipsa unei acoperiri în bandă largă rapide și fiabile rămâne o problemă în multe regiuni rurale și slab populate, unde nu există suficientă dezvoltare orientată către piață.

Ca una dintre măsurile pentru îmbunătățirea conectivității, Comisia Europeană și CoR au instituit o Platformă comună pentru comunicații în bandă largă, alcătuită din factori de decizie locali și regionali și din experți. Concluziile inițiale ale Platformei se regăsesc în avizul menționat, care semnalează că fondurile structurale și de investiții europene (ESI) joacă un rol esențial în îmbunătățirea infrastructurilor TIC și de bandă largă: în perioada de programare actuală acestui obiectiv îi sunt destinate 14 miliarde EUR.

Alin Nica (RO-EPP), vicepreședintele Platformei pentru internet în bandă largă și primarul comunei Dudestii Noi, a spus: „Internetul în bandă largă este o oportunitate de dezvoltare pentru comunitățile locale pentru că aceasta va fi autostrada viitorului. Pentru zona din care provin internetul de mare viteză și promovarea antreprenoriatului în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor poate fi modalitatea de a păstra tinerii în localitate și de a stopa exodul inteligenței (fenomenul „brain drain”). Nu contează că te afli în vârf de munte sau în Delta Dunării, dacă ai internet de mare viteză îți poți desfășura activitatea la fel de bine fără a trebui să te afli fizic în marile aglomerări urbane. De aceea este foarte importantă intervenția administrației prin investiții publice pentru ca și zonele rurale sau regiunile îndepărtate să aibă o șansă la dezvoltare folosind internetul în bandă largă.”

„Prin urmare, infrastructura de bandă largă trebuie să fie susținută prin consolidarea politicii de coeziune, în paralel cu alte instrumente financiare care să combine finanțarea publică și cea privată, cum ar fi Fondul pentru bandă largă lansat de Banca Europeană de Investiții”, afirmă raportorul, dl Mart Võrklaev (EE-ALDE), primarul comunei Rae.

Date fiind preocupările exprimate de membrii Platformei pentru comunicații în bandă largă, avizul solicită soluționarea obstacolelor administrative rezultate din reglementarea excesivă și lipsa de coerență. În special, orientările UE pentru aplicarea normelor privind ajutorul de stat în cazul dezvoltării rapide a rețelelor în bandă largă ar trebui coordonate cu diferitele fonduri disponibile ale UE pentru extinderea benzii largi.

Reprezentanții locali și regionali au subliniat, de asemenea, că sunt necesare mai multe date și cunoștințe tehnice, motiv pentru care solicită Comisiei Europene să își extindă rețeaua de birouri cu competențe în materie de bandă largă în toate statele membre. Autoritățile locale și regionale ar trebui să fie parteneri activi în conceperea și punerea în aplicare a planurilor naționale pentru dezvoltarea conexiunilor în bandă largă, împreună cu companiile de telecomunicații și guvernele naționale.

Avizul constată că serviciile mobile în bandă largă și cele prin satelit pot reprezenta adesea alternative mai rapide și mai puțin costisitoare la rețelele de fibră optică, în special în zonele cu densitate redusă a populației. Întrucât extinderea rapidă a rețelelor de comunicații 5G de înaltă capacitate prezintă noi provocări pentru gestionarea spectrului de frecvențe radio, este important să se găsească o abordare comună în ceea ce privește alocarea de licențe pentru frecvențele mai înalte folosite în viitor.

În sfârșit, Comitetul consideră că este necesară o separare între servicii și rețele, după modelul sectorului energetic. Această „decuplare” ar trebui să se aplice atât în rețeaua fixă cât și pe piața 5G, în interesul concurenței.

„Nu ar trebui să existe nicio dependență de infrastructurile de bază ale societăților de telecomunicații care domină piața. Rețelele ar trebui să fie independente de operatori, astfel încât să se permită unui număr mare de prestatori de servicii să opereze pe piață în condiții de egalitate, consumatorii fiind în măsură să aleagă serviciile pe care le preferă”, subliniază dl Võrklaev.

Informații generale:

Platforma pentru comunicații în bandă largă a fost lansată în octombrie 2017 de către președintele CoR, dl Karl˗Heinz  Lambertz, și de comisarul pentru societatea digitală, dna Mariya Gabriel. Ea este compusă din 12 membri CoR și experți ad-hoc ai Comisiei Europene și vizează să contribuie la implementarea mai rapidă, mai bună și mai durabilă a rețelelor în bandă largă de mare viteză în toate regiunile europene.

Contact:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HIGH-SPEED-BROADBAND.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HIGH-SPEED-BROADBAND.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HIGH-SPEED-BROADBAND.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HIGH-SPEED-BROADBAND.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HIGH-SPEED-BROADBAND.ASPX

Liderii locali afirmă că, pentru a sprijini regiunile și orașele în tranzițiile în curs, trebuie abordată chestiunea decalajului digital
Liderii locali afirmă că, pentru a sprijini regiunile și orașele în tranzițiile în curs, trebuie abordată chestiunea decalajului digital
08.02.2023