Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor  

Regiunile și orașele solicită mai multă ambiție în ceea ce privește reducerea utilizării pesticidelor, pentru a-i ajuta pe fermieri să facă față mai bine crizei economice, energetice și climatice prin promovarea unor sisteme alimentare durabile și prin protejarea sănătății și a naturii

Renunțarea la angajamentele asumate prin adoptarea strategiei UE „De la fermă la consumator” și la ridicarea standardelor pentru o producție alimentară durabilă va avea efecte negative grave asupra mediului și riscă să accentueze efectul economic al crizei climatice și al crizei prețurilor la alimente. Fermierii au însă nevoie de mai mult sprijin, inclusiv prin intermediul unui nou fond național pentru gestionarea dăunătorilor, care ar putea fi finanțat printr-o impozitare bazată pe riscuri a pesticidelor, din contribuții ale comercianților cu amănuntul sau din penalități. Acesta a fost mesajul principal al liderilor de la nivel local și regional în avizul adoptat la 15 martie în sesiunea plenară a Comitetului European al Regiunilor, care invită statele membre ale UE să ajute fermierii să reducă utilizarea pesticidelor și a riscurilor aferente prin introducerea unor măsuri specifice în planurile lor strategice finanțate prin politica agricolă comună a UE.

În avizul pe tema „Utilizarea durabilă a pesticidelor”, reprezentanții de la nivel local și regional solicită obiective mai ambițioase decât proiectul de regulament al Comisiei Europene privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor în ceea ce privește protecția sănătății, promovarea sistemelor alimentare durabile și biodiversitatea.Reducerea utilizării pesticidelor costisitoare ar ajuta fermele să facă față multiplelor crize: economică, energetică și de mediu, se afirmă în aviz. În aceeași ordine de idei, coborârea standardelor pentru producția durabilă de alimente ar implica nu numai costuri de mediu mai ridicate, ci și o creștere a volatilității prețurilor în contextul crizei actuale, avertizează liderii locali și regionali. Prin urmare, CoR îndeamnă guvernele naționale să ajute fermierii să utilizeze mai puține pesticide prin includerea unor măsuri specifice în planurile lor strategice naționale sprijinite de fondurile UE în cadrul politicii agricole comune. De asemenea, ar putea fi create noi fonduri naționale pentru gestionarea dăunătorilor, utilizând veniturile obținute dintr-o impozitare bazată pe riscuri a produselor de protecție a plantelor, din contribuțiile comercianților cu amănuntul sau din penalități, sugerează avizul CoR.

Raportorul CoR Heinz-Joachim Höfer (PSE-Germania), membru al Consiliului municipal Altenkirchen, a spus: „Reducerea utilizării pesticidelor și a riscurilor legate de acestea reprezintă singura cale de a consolida un sistem alimentar durabil în Europa, în conformitate cu obiectivele strategiei „De la fermă la consumator”, și de a garanta suveranitatea alimentară a Europei fără a-i distruge biodiversitatea. Este însă și o chestiune de sănătate publică: prin interzicerea pesticidelor în apropierea zonelor în care se află persoane vulnerabile, de exemplu femei însărcinate sau copii, sperăm să ameliorăm starea de sănătate a oamenilor și să reducem riscul de cancer și de alte boli. Să nu uităm că, potrivit unui studiu al Parlamentului European din 2018, au fost identificate urme de pesticide în părul a 60 % dintre europeni.”

Conform avizului elaborat de dl Höfer, propunerea CE ar trebui, de asemenea:

  • să se concentreze asupra celor mai periculoase pesticide, mai degrabă decât pe cantitățile utilizate;
  • să revizuiască procedura de evaluare și indicatorii pentru pesticide prin intermediul EFSA (Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară) pentru a ține seama de efectele combinațiilor de pesticide și de rezistența la aceste produse;
  • să interzică importurile de produse tratate cu pesticide neautorizate și exporturile de pesticide neautorizate;
  • să interzică vânzarea și utilizarea celor mai periculoase pesticide de către nespecialiști;
  • să extindă zonele-tampon la 50 de metri (în loc de 3 m, cum stipulează propunerea Comisiei Europene) în zonele frecventate în principal de populațiile vulnerabile și în care sunt utilizate produse fitosanitare mai periculoase;
  • să extindă lista zonelor sensibile la zonele rezidențiale și pentru a include toate apele (bazine hidrografice, ape subterane, ape de suprafață etc.);
  • să planifice monitorizarea bolilor profesionale asociate pesticidelor;
  • să extindă responsabilitatea producătorilor de pesticide la întregul ciclu de viață al produsului, în special în materie de preluare și reciclare.

Proiectul de regulament al CE privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor vizează realizarea unei utilizări durabile a pesticidelor prin reducerea riscurilor și a impactului asupra sănătății umane și a mediului și prin promovarea gestionării integrate a dăunătorilor, precum și prin abordări sau tehnici alternative, cum ar fi alternativele nechimice la pesticide.

Sprijinirea orașelor și regiunilor în eforturile lor de a reduce poluarea apei, a solului și a aerului este obiectivul-cheie al Platformei părților interesate privind reducerea la zero a poluării, o inițiativă comună a Comitetului European al Regiunilor și a Comisiei Europene, lansată în decembrie 2021. Primul raport prospectiv și de monitorizare privind reducerea la zero a poluării a fost publicat în decembrie 2022.

Persoană de contact:

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 473 52 41 15

Mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023