Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Planul de redresare în urma crizei cauzate de pandemia de COVID-19 reprezintă un prilej de a realiza o adevărată revoluție verde  

În acest interviu, Juanma Moreno Bonilla, președintele regiunii Andaluzia, își împărtășește punctul de vedere în calitate de raportor al avizului privind Legea europeană a climei – propunerea actuală cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic de a face din Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050.

Proiectul de aviz al președintelui regiunii Andaluzia, Juanma Moreno Bonilla (ES-PPE), privind Legea europeană a climei este disponibil aici în toate limbile oficiale ale UE. Textul urmează să fie discutat și votat în cadrul următoarei ședințe a Comisiei ENVE din 8 iunie . Votul final și adoptarea sunt programate pentru sesiunea plenară din 1 și 2 iulie, împreună cu o dezbatere la nivel înalt privind Pactul verde european.

Comisia Europeană a publicat propunerea sa de Lege europeană a climei înainte de izbucnirea epidemiei de COVID-19, într-un context foarte diferit față de cel actual. Ar trebui ca eforturile de a realiza neutralitatea climatică până în 2050 să rămână o prioritate în cadrul planului de redresare economică și socială?

Bineînțeles, acest obiectiv trebuie să rămână o prioritate, cu atât mai mult cu cât redresarea reprezintă o oportunitate excepțională. Trebuie să ne amintim că, înainte de situația actuală, societatea noastră era deja cufundată într-o revoluție industrială și confruntată cu consecințele încălzirii globale. Soluțiile de care avem nevoie pentru a depăși provocările sociale și economice cu care ne confruntăm în prezent reprezintă, de asemenea, un prilej de a redirecționa societatea noastră către un model durabil și mai rezilient, iar economia noastră către un model neutru din punctul de vedere al impactului asupra climei. Planul de redresare în urma crizei cauzate de pandemia de COVID-19 reprezintă un prilej de a realiza o adevărată revoluție verde Prin urmare, trebuie să utilizăm mai mult sursele regenerabile de energie, să promovăm eficiența energetică și infrastructurile eficiente și să dezvoltăm în continuare sisteme de transport durabile, punând accentul, în același timp, pe crearea de locuri de muncă.

Propunerea Comisiei Europene de Lege europeană a climei a fost criticată pentru lipsa sa de ambiție, atunci când a fost publicată. În ce privință ar fi putut da dovadă de mai multă ambiție?

Guvernul andaluz consideră că obiectivul obligatoriu privind realizarea neutralității climatice până în 2050, astfel cum este prevăzut în propunerea de Lege europeană a climei, este suficient de ambițios și constituie o provocare majoră pentru întreaga Uniune Europeană. Cu toate acestea, credem că este esențial să fie stabilite cât mai curând posibil, la nivelul UE și la nivel național, noi obiective de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030, având în vedere amploarea transformărilor sociale, tehnologice și economice care trebuie abordate.

Andaluzia a adoptat o lege regională privind clima. Din experiența dumneavoastră, care sunt domeniile în care autoritățile locale și regionale (ALR) pot contribui mai bine și pot avea un impact mai mare asupra parcursului către neutralitatea climatică? De ce sunt ALR mai bine poziționate în aceste domenii decât guvernele naționale?

Unele dintre sectoarele cu emisii ridicate de dioxid de carbon în care trebuie să acționăm intră în sfera de competență a administrațiilor locale și regionale. Este cazul sectoarelor transporturilor, al locuințelor și clădirilor publice, precum și al gestionării deșeurilor. Importanța adoptării unei abordări regionale și locale cu privire la schimbările climatice este evidentă, dat fiind că încălzirea globală afectează fiecare regiune în mod diferit și pe baza mai multor factori. De aceea, trebuie stabilite mecanisme de coordonare între toate nivelurile de guvernanță, astfel încât planificarea și punerea în aplicare a politicilor privind clima în fiecare teritoriu să fie complementare și armonizate, pentru a optimiza resursele și a obține rezultate mai bune.

Considerați că o Lege europeană a climei unică este în măsură să reflecte în mod corespunzător diversitatea regiunilor din Europa și să corespundă acesteia din punct de vedere geografic, social și economic?

Tocmai din cauza diversității socioeconomice și geografice a teritoriilor Uniunii Europene avem nevoie de o lege unică, care să acționeze ca un cadru unificator. Același spirit stă la baza proiectului european. Având în vedere diversitatea realităților locale și regionale, trebuie să înlesnim participarea activă a tuturor teritoriilor, atât în etapa de concepere, cât și în procesul de punere în aplicare a noii legi a climei. Autoritățile locale și regionale nu sunt doar administrațiile publice cele mai apropiate de cetățeni, ci sunt și cele care, în ultimă instanță, sunt responsabile pentru punerea în aplicare a noii legi pe teren. Prin urmare, această lege este un instrument eficient de reducere a divergențelor dintre teritorii și de creare a unei societăți mai reziliente.

Ce modificări ați aduce la propunerea de Lege europeană a climei, pentru a garanta că regiunile și orașele sunt mai bine luate în considerare și implicate într-o mai mare măsură în acest proces?

Factorii regionali și locali sunt esențiali în elaborarea strategiilor și a planurilor de acțiune privind neutralitatea climatică. La evaluarea și examinarea vulnerabilităților și a riscurilor, precum și la definirea viitoarelor scenarii, trebuie să se țină seama de variabilele socioeconomice, geografice și climatice. Planurile naționale privind energia și clima trebuie să fie completate cu cele regionale și locale, urmând aceleași criterii, precum rentabilitatea, eficiența economică și energetică, echitatea și solidaritatea. Autoritățile locale și regionale joacă un rol esențial în aplicarea măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea. Ca atare, dezvoltarea de perspective regionale ar spori șansele noastre de a atinge obiectivul comun pe care îl urmărim, și anume, acela de a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic în lume, până în 2050.

Note:

Ordinea de zi și proiectele de aviz ale ședinței Comisiei ENVE din 8 iunie se pot descărca aici .

Legea europeană a climei: orașele și regiunile solicită un plan de acțiune pe cinci ani Ca reacție la propunerea CE de Lege europeană a climei din 4 martie, președintele Comitetului European al Regiunilor, dl Apostolos Tzitzikostas, a solicitat UE să stabilească un plan de acțiune pe cinci ani și să se asigure că toate regiunile și orașele sunt implicate în realizarea neutralității climatice . Citiți aici comunicatul de presă .

Persoană de contact:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SEDEC-CHAIR-CONGRATULATES-NEW-EUROPEAN-BAUHAUS-2023-AWARDEES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023