Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Comisia Europeană și Comitetul European al Regiunilor încep să coopereze pentru a duce la bun sfârșit Pactul verde la nivel local  

Comisia Europeană și Comitetul European al Regiunilor (CoR) s-au angajat într-o nouă etapă de cooperare în vederea accelerării punerii în aplicare a Pactului verde în regiunile și orașele Europei. În cursul unei dezbateri cu Frans Timmermans, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, responsabil pentru Pactul verde, acesta a invitat autoritățile locale și regionale să își asume responsabilități și să dea formă Pactului verde în domeniile care intră în sfera lor de competență. Membrii CoR au salutat cooperarea, sprijinind Pactul verde ca principal mijloc al UE de a asigura o redresare economică ecologică și favorabilă incluziunii în toate regiunile, orașele și satele.

Noua cooperare urmărește să ofere guvernelor locale și regionale sprijinul și cunoștințele de care au nevoie pentru a solicita cu succes fonduri de redresare naționale și europene, astfel încât Pactul verde să devină realitate în fiecare comunitate, în special pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor, dezvoltarea transportului durabil și protejarea habitatelor naturale. Cele două instituții vor colabora astfel încât administrațiile locale și regionale din Europa să aibă capacitatea de a se mobiliza și de a colabora totodată cu guvernele naționale pentru ca Pactul verde să se regăsească în centrul planurilor lor naționale de investiții.

Apostolos Tzitzikostas , președintele Comitetului European al Regiunilor și guvernatorul regiunii Macedonia Centrală din Grecia, a declarat: „ Nu vom permite ca pandemia să devină un obstacol în calea angajamentului nostru în favoarea protejării mediului înconjurător. Avem nevoie de o redresare ecologică, justă și rezilientă în toate regiunile și orașele, atât în zonele urbane, cât și în cele rurale, fie ele bogate sau sărace. Trebuie să acționăm împreună acum, să accelerăm tranziția verde prin realizarea de proiecte concrete la nivel local. Noua cooperare cu Comisia Europeană reprezintă un moment de cotitură în parteneriatul nostru. Datorită acestei cooperări și sprijinului primit astfel, autoritățile locale și regionale se vor mobiliza pentru a realiza Pactul verde la nivel local și pentru a ne îndeplini promisiunile față de cetățenii și copiii noștri.”

Luând cuvântul în cadrul sesiunii plenare, Frans Timmermans , vicepreședinte executiv al Comisiei Europene și comisarul responsabil cu Pactul verde, a spus: „Acțiunile în domeniul climei pornesc de la noi de acasă, din orașele și cartierele noastre. Comisia Europeană și Comitetul European al Regiunilor vor colabora pe teme precum valul de renovări, transporturile ecologice și orașele verzi. Comitetul ar trebui să aibă un loc în Consiliul politic al Convenției primarilor și să joace un rol-cheie în Pactul climatic, care urmează să fie lansat în acest an și în cadrul căruia membrii CoR vor deveni « ambasadori ai climei ». Haideți să începem acțiunile pentru climă de la nivelul regiunilor noastre, care pot constitui o sursă de inspirație pentru restul lumii.”

CoR a lansat de curând grupul de lucru pe tema Pactul verde la nivel local , pentru a garanta că strategia de creștere durabilă a UE și planurile de redresare în urma crizei provocate de COVID-19 se traduc în finanțări directe pentru orașe și regiuni.

Vicepreședintelui Frans Timmermans i-a fost înmânat un set de 200 de bune practici elaborat de membrii CoR, care arată modul în care orașele și regiunile realizează deja tranziția pe teren, prin proiecte concrete legate de eficiența energetică, de transportul cu emisii reduse, de gestionarea durabilă a produselor alimentare și de infrastructura ecologică.

Dezbaterea pe tema Pactului verde a avut loc în timpul celei de-a 140-a sesiuni plenare a CoR și al Săptămânii europene a regiunilor și orașelor , ocazie cu care a fost prezentat primul Barometru regional și local anual și s - au purtat dezbateri cu președinta Ursula Von der Leyen și cancelara Angela Merkel.

Adunarea a discutat o serie de propuneri referitoare la principalele subiecte cuprinse în Pactul verde:

Pactul climatic : primarul orașului Varșoviei, Rafał Trzaskowski (PL-PPE) și-a prezentat avizul pe tema Pactul climatic european . Primarul Trzaskowski a declarat: „ A ngajamentul nostru în ce privește Pactul verde este deplin. Dorim să punem în aplicare obiective ambițioase și realiste care să aducă beneficii comunităților noastre și să creeze noi locuri de muncă. Pactul climatic ar trebui să se bazeze pe doi piloni. Primul – o cooperare strânsă între autoritățile locale și regionale și instituțiile UE cu privire la proiecte concrete, cum ar fi renovarea clădirilor. Al doilea – Pactul climatic ar trebui să fie un cadru cuprinzător de învățare reciprocă pentru parteneriatele locale în domeniul climei din întreaga UE. În calitate de primar al orașului Varșovia, știu cât de mult s-au redus bugetele noastre din cauza pandemiei. Prin urmare, este esențial să avem acces direct la fondurile UE, pentru a pune în aplicare politici durabile.”

Orașe durabile : Juan Espadas (ES-PSE) , primarul orașului Sevilla, președintele Comisiei ENVE a CoR și al grupului de lucru „Pactul verde european la nivel local”, a prezentat avizul pe tema Reînnoirea Cartei de la Leipzig pentru orașe europene durabile . Primarul Espadas a spus: „ Până în 2050, nu mai puțin de 68 % din populația lumii va locui în zone urbane, așadar orașele pot și trebuie să joace rolul de catalizator în construirea unui viitor durabil. Îndemnăm Președinția germană a UE să confere Cartei de la Leipzig reînnoite caracter obligatoriu la nivel european, astfel încât să poată deveni, împreună cu Pactul verde european, cu obiectivele de dezvoltare durabilă și cu o agendă urbană mai fermă, principala foaie de parcurs a orașelor noastre, creând astfel bunăstare pentru toți.

Biodiversitate : Raportorul Roby Biwer (LU-PSE) , membru al Consiliului local Bettembourg, a prezentat avizul CoR pe tema Biodiversitatea în orașe și regiuni după 2020, în cadrul celei de a 15-a Conferințe a părților la Convenția privind diversitatea biologică a ONU și al următoarei strategii a UE . Raportorul Biwer a spus: Transmitem un semnal de alarmă pentru a inversa în mod definitiv tendința de pierdere a biodiversității și a ecosistemelor. Avem nevoie de toate nivelurile de guvernare pentru a sprijini acest efort și pentru a-l transforma într-un pilon-cheie al redresării noastre. Pactul verde european poate fi principalul nostru instrument de construire a unui viitor durabil pentru a ne proteja planeta, a stopa criza schimbărilor climatice și a preveni apariția unor viitoare epidemii. A venit vremea să trecem la fapte. Acum!”

Economia circular ă: Raportorul Tjisse Stelpstra (NL-CRE), membru al Consiliului executiv al provinciei Drenthe, a prezentat avizul CoR pe tema Noul Plan de acțiune privind economia circulară . Raportorul Stelpstra a spus: „COVID - 19 ne-a arătat cât de dependenți și vulnerabili suntem. Criza este, prin urmare, un semnal de alarmă pentru ca toți să avansăm în direcția durabilității. Noul Plan de acțiune privind economia circulară este legat în mod direct de reducerea emisiilor de CO 2 , de care avem nevoie neapărat. Sunt necesare obiective concrete și trebuie realizate, prin inovare, standarde noi. Atunci când putem face mai bine, chiar trebuie să facem mai bine!”

Informații suplimentare

Ultima dată când vicepreședintele Timmermans s-a adresat Adunării UE a orașelor și regiunilor a fost în decembrie 2019 , când CoR a adoptat Rezoluția referitoare la Pactul verde european . O recomandare esențială a CoR a fost de a majora ținta de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) pentru 2030 la cel puțin 55 %, un obiectiv aprobat astăzi de Comisia Europeană.

Pactul verde la nivel local este o nouă inițiativă a Comitetului European al Regiunilor, care are ca scop plasarea orașelor și regiunilor în centrul Pactului verde european și garanția că atât strategia de creștere durabilă a UE, cât și planurile de redresare post-COVID-19 se traduc în finanțare directă pentru orașe și regiuni, pentru proiecte concrete în fiecare teritoriu. Inițiativa „Pactul verde la nivel local” a fost lansată la 15 iunie 2020, prin crearea unui grup de lucru specific, compus din 13 membri . Citiți aici comunicatul de presă.

Puteți descoperi primele 200 de bune practici referitoare la Pactul verde, colectate de CoR, pe harta noastră online .

Barometrul regional și local anual (#EURegionalbarometer) a constituit baza informativă a unei rezoluții cu titlul „Autoritățile locale și regionale se confruntă cu COVID-19 și sprijină redresarea”, pe care cei 329 de membri ai CoR o vor adopta la 13 octombrie ( proiectul de rezoluție este disponibil aici ). Discursul de deschidere al președintelui Tzitzikostas este disponibil pe pagina președintelui Comitetului European al Regiunilor.

Constatările Barometrului regional și local anual ( sunt disponibile în comunicatul de presă pe această temă )

Contact: David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023