Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Pactul verde: orașele și regiunile stabilesc foaia de parcurs pentru 2021  

Comitetul European al Regiunilor (CoR) a prezentat o foaie de parcurs pentru 2021 cu privire la Pactul verde. În cea de-a 4-a reuniune a Grupului de lucru „Pactul verde la nivel local”, liderii locali au convenit asupra obiectivelor politice și a priorităților pentru a accelera tranziția către o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, plasând orașele și regiunile în centrul redresării după pandemia de COVID-19. Promovarea subsidiarității active, consolidarea cooperării instituționale și facilitarea accesului direct la fondurile UE sunt obiective esențiale. Renovarea clădirilor, ecologizarea zonelor urbane și decarbonizarea transporturilor reprezintă domenii de interes specific. Reuniunea a inclus dezbateri pe tema „Orașe inteligente – o provocare” și cu privire la „Mecanismul pentru o tranziție justă” . Ambele ocupă un loc important în îndeplinirea agendei Pactului verde.

Juan Espadas (ES-PSE) , președintele grupului de lucru și al Comisiei ENVE a deschis dezbaterea privind obiectivele politice, etapele principale și domeniile de interes ale Pactului verde la nivel local, făcând observații cu privire la cele două inițiative emblematice ale Comisiei Europene prezentate în cursul ședinței. Primarul orașului Sevilla a declarat: „Când spunem că Pactul verde va fi local sau nu va fi deloc, nu dorim doar să lansăm un slogan. Uniunea Europeană nu va realiza niciodată neutralitatea climatică dacă teritoriile sale nu urmăresc aceleași obiective ambițioase. Proiecte precum inițiativa „Orașe inteligente – o provocare” și Platforma pentru o tranziție justă sunt exemple privind modul în care putem realiza Pactul verde pe teren, creând sprijinul necesar și identificând sinergii pentru a veni în ajutorul orașelor și regiunilor. Criza climatică este cea mai mare provocare cu care ne confruntăm și avem nevoie de căi inovatoare pentru a colabora în vederea atingerii unui obiectiv comun.”

Membrii au schimbat opinii cu privire la două inițiative emblematice ale Comisiei Europene în sprijinul tranziției UE către neutralitatea climatică. Inițiativa „Orașe inteligente – o provocare” a fost prezentată de Iordana Eleftheriadou , din partea DG GROW , în timp ce Myriam Boveda , din partea DG REGIO , a prezentat cele mai recente evoluții ale Mecanismului pentru o tranziție justă . Ambele inițiative urmăresc să lanseze versiunile locale și regionale ale Pactului verde.

Michael Murphy (IE-PPE) , membru al Consiliului comitatului Tipperary și președintele Comisiei ECON a CoR , a declarat: „Sunt profund convins că obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) și Pactul verde european trebuie să avanseze în paralel, pentru a ne asigura că eradicăm sărăcia și respectăm limitele planetei noastre”.

În cursul dezbaterii privind prioritățile grupului de lucru, Isabelle Boudineau (FR-PSE) , vicepreședintă a regiunii Noua Aquitanie și președinta Comisiei CoR pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE ( COTER ), a declarat: „Viitoarea strategie a Comisiei Europene pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă trebuie să reflecte ambițiile exprimate de teritorii în punerea în aplicare a Pactului verde. Importanța legăturilor transfrontaliere, internalizarea costurilor externe și, mai ales, principiul „poluatorul plătește”, locul transportului public în orașele noastre și în zonele rurale, importanța mobilității de zi cu zi și transferul modal de la transportul rutier și aerian la cel feroviar sunt tot atâtea teme în legătură cu care trebuie să ne facem auziți. Comisia Europeană nu își va atinge obiectivele fără contribuția noastră!” . Primarul orașului Sevilla, Juan Espadas, va prezenta progresele lucrărilor Grupului de lucru „Pactul verde la nivel local” la următoarea ședință a Comisiei COTER, din 26 februarie 2021.

Rafal Trzaskowski (PL-PPE) , primarul Varșoviei, a prezentat informații legate de prima ședință la care a participat în calitate de reprezentant al Consiliului politic al Convenției primarilor . Primarul Trzaskowski a adăugat: „La recenta ședință, am adoptat noul angajament în sprijinul «Convenției primarilor pentru o Europă mai echitabilă și neutră din punct de vedere climatic», care vizează alinierea Convenției la Pactul verde și transformarea sa într-un instrument principal de implementare a tranziției neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. Toți trebuie să ne unim forțele pentru a pune în aplicare Pactul verde la nivel local. Cerem Comisiei Europene să acorde sprijin financiar și nefinanciar liderilor locali și regionali, astfel încât Pactul verde să devină o realitate pe teren, promovând acceptarea socială a tranziției climatice. Sprijinul financiar al UE, inclusiv fondurile de coeziune, trebuie să ajungă direct la orașe și regiuni într-un mod transparent și echitabil. Nu e vreme de pierdut.”

La următoarea sesiune plenară a CoR, din martie, Adunarea UE a autorităților locale și regionale va purta o dezbatere cu Kadri Simson , comisara europeană pentru energie, pe tema „ Valul de renovări ”, planul masiv al UE de îmbunătățire a performanței energetice a parcului imobiliar european. Într-un proiect de aviz al raportorului Enrico Rossi (IT-PSE), membru al Consiliului Local Signa (Florența) și fost președinte al regiunii Toscana (2010-2020), CoR a prezentat un vast set de măsuri pentru reducerea amprentei de carbon a clădirilor, care să ducă totodată la crearea de locuri de muncă și să abordeze problema sărăciei energetice.

Grupul de lucru „Pactul verde la nivel local” a fost lansat la 15 iunie 2020 și este alcătuit din treisprezece membri ai Comitetului European al Regiunilor.

Versiunea finală a foii de parcurs pentru 2021 a Grupului de lucru „Pactul verde la nivel local” va fi disponibilă în curând pe portalul web specific al CoR.

Informații suplimentare:

Ca parte componentă a priorității CoR „Construirea unor comunități reziliente” , Pactul verde la nivel local este o inițiativă care urmărește să plaseze orașele și regiunile în centrul Pactului verde european și să garanteze că atât strategia de creștere durabilă a UE, cât și planurile de redresare post-COVID-19 se traduc în finanțare directă pentru orașe și regiuni și în proiecte concrete pentru fiecare teritoriu. Ca sursă de inspirație și pentru a accelera acțiunile, Pactul verde la nivel local include o hartă online , cu 200 de bune practici .

În așteptarea COP26, CoR pregătește un proiect de aviz pe tema „Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 și a COP26” . Raportor este Vincent Chauvet , primarul localității Autun .

În legătură cu mobilitatea, CoR pregătește în prezent un proiect de aviz privind mobilitatea sustenabilă și inteligentă, elaborat de raportorul Robert Van Asten (NL-Renew Europe), membru al Consiliului executiv al orașului Haga.

În iulie 2020 , într-un aviz elaborat de raportorul Vojko Obersnel (HR-PSE) , primarul orașului Rijeka, CoR a adoptat recomandările privind Fondul pentru o tranziție justă .

Persoană de contact:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023