Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Pactul ecologic: UE trebuie să pună la dispoziție fonduri suplimentare și să mobilizeze actorii locali pentru a asigura neutralitatea climatică  
Comitetul European al Regiunilor salută propunerea Comisiei Europene privind finanțarea în contextul politicii de coeziune și susține solicitarea privind suplimentarea resurselor și revizuirea normelor privind ajutoarele de stat

Propunerile de astăzi ale Comisiei Europene privind Fondul pentru o tranziție justă și Mecanismul pentru o tranziție justă au ținut seama de solicitările regiunilor și orașelor UE privind asigurarea unor instrumente bazate pe realitatea locală, pentru a aborda tranziția către neutralitatea climatică. Liderii locali și regionali ai UE lansează însă un avertisment cu privire la pericolul redirijării anumitor resurse din cadrul fondurilor regionale ale UE – adică al politicii de coeziune – și al unei guvernanțe centralizate a noului fond.

Lansarea Planului de investiții pentru o Europă durabilă ar trebui să genereze o mie de miliarde de euro până în 2030, iar crearea unui nou fond care să sprijine tranziția către neutralitatea climatică a regiunilor a căror economie se bazează pe sectoarele cu emisii mari de dioxid de carbon răspunde solicitărilor exprimate de regiunile și orașele UE. Comitetul European al Regiunilor (CoR) – adunarea liderilor de la nivel local și regional – a solicitat, în ultimii doi ani, un instrument de finanțare specific al UE care să sprijine decarbonizarea economiilor europene și să reducă la minimum riscurile legate de pierderea de locuri de muncă, pierderile de profit și subminarea coeziunii economice și sociale.

„O Europă neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050 nu mai este o temă de discuție, ci o necesitate. Pentru aceasta avem nevoie de reforme structurale fundamentale în fiecare regiune și oraș. Este momentul ca statele membre să manifeste solidaritate, să pună la dispoziție resursele necesare și să ofere finanțări suplimentare, administrate în parteneriat de toate nivelurile de guvernare ”, a afirmat președintele CoR, dl   Karl - Heinz Lambertz . „De aceea, este extrem de important că Comisia Europeană a ales să creeze fondul în cadrul politicii de coeziune a UE, integrând fondurile structurale existente . Dar, pentru a avea succes, guvernanța fondului trebuie să fie coerentă și trebuie evitată centralizarea acesteia la nivelul Bruxelles-ului sau al capitalelor țărilor UE” , a subliniat el.

În ceea ce privește implicațiile bugetare, dl Vojko Obersnel (PSE-HR), primarul orașului Rijeka și raportorul CoR privind Mecanismul pentru o tranziție justă, a declarat: „Salutăm faptul că toate regiunile afectate vor beneficia de Fondul pentru o tranziție justă și că vor exista fonduri suplimentare. Cu toate acestea, suma de 7,5 miliarde EUR nu compensează reducerea drastică a bugetului global al politicii de coeziune, care a fost discutată de Consiliu. În prezent, ne punem mari speranțe în promisiunile Comisiei privind majorarea finanțării. Vor fi însă acestea în măsură să producă rezultate în regiuni?”. În ceea ce privește actualele negocieri privind bugetul UE pentru perioada 2021 - 2027, el a adăugat: „Există riscul ca propunerea Președinției finlandeze, de reducere suplimentară a fondurilor de coeziune, să fie văzută, în cele din urmă, ca soluție pentru a răspunde nevoilor financiare ale noii inițiative. Împreună cu Parlamentul European și cu toate părțile interesate din domeniul coeziunii ne vom mobiliza toate forțele pentru evitarea acestui deznodământ”.

Aspectele referitoare la revizuirea normelor actuale privind ajutoarele de stat, cuprinse în propunerea privind Planul de investiții pentru o Europă durabilă și Fondul pentru o tranziție justă sunt conforme cu o poziție adoptată anterior de CoR. De asemenea, ele ar putea reprezenta un prim răspuns important la o solicitare formulată acum multă vreme de CoR, care consideră că politica de coeziune trebuie să beneficieze de aceeași exceptare ca și fondurile gestionate direct de Comisie (un exemplu fiind programul Orizont).

„Apreciem faptul că Comisia Europeană propune o flexibilitate sporită a normelor privind ajutoarele de stat pentru regiunile afectate de eliminarea treptată a cărbunelui” , a declarat dl Mark Speich (PPE-DE), secretar de stat al landului Renania de Nord-Westfalia și raportor al CoR pe tema „Transformarea socioeconomică a regiunilor carbonifere din Europa” . Acesta a adăugat: „Comisia răspunde astfel recomandărilor CoR. Rămâne de văzut în ce fel se poate aplica cât mai bine această flexibilitate. Viitoarele norme privind ajutoarele de stat ar trebui să permită, de asemenea, promovarea investițiilor de către întreprinderi, astfel încât să se reducă amenințarea legată de pierderea de locuri de muncă. Acest drept trebuie acordat tuturor regiunilor afectate de renunțarea la cărbune”.

Se prevede ca Comitetul European al Regiunilor să-și adopte în martie avizul privind Mecanismul pentru o tranziție justă.

Contact:

Pierluigi Boda

Tel. +32 2 282 2461

Tel. mobil +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu