Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Pactul ecologic: orașele și regiunile sunt gate să-și asume răspunderea  
La COP25 de la Madrid, membrii Comitetului European al Regiunilor salută Comunicarea privind Pactul ecologic și reamintesc că orașele și regiunile sunt esențiale pentru atingerea neutralității climatice a UE

Comisia Europeană a publicat Comunicarea și calendarul pentru Pactul ecologic european. Printre măsurile care urmează a fi luate se numără: actualizarea obiectivelor în materie de energie și climă, noi strategii și acte legislative pentru adaptarea la schimbările climatice, calitatea aerului și protecția biodiversității. În timp ce negocierile din cadrul COP25 par să se fi blocat în ce privește normele menite să reglementeze piața internațională a carbonului, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali invită părțile semnatare ale Acordului de la Paris să încurajeze cooperarea cu orașele și guvernele regionale, ca unică modalitate de a lua măsuri eficiente în favoarea climei și de a inversa tendințele de încălzire globală.

După ce au participat la ultima săptămână a discuțiilor COP25 privind schimbările climatice, membri ai Comitetului European al Regiunilor au organizat o reuniune de lucru pe tema Pactului ecologic. Ei au ținut să reamintească că orașele și regiunile dau deja dovadă de un nivel mai mare de ambiție decât guvernele naționale și și-au reiterat angajamentul de a depune toate eforturile pentru a asigura o tranziție neutră din punctul de vedere al climei la nivel local.

Membrii salută Comunicarea pe tema Pactului ecologic european, întrucât ea stabilește o agendă foarte ambițioasă și cuprinzătoare. Ea ne apropie de un set de politici integrate, orientate spre viitor, care conectează Pactul ecologic cu principalele mecanisme economice și financiare care reglementează UE, au declarat membrii.

Dl Markku Markkula , prim-vicepreședintele și șeful delegației CoR la COP25, a declarat: „ Uniunea Europeană trebuie să continue să conducă lupta împotriva încălzirii globale. Comunicarea privind Pactul ecologic sosește la momentul potrivit, deoarece intrăm în faza finală a negocierilor pentru punerea deplină în aplicare a Acordului de la Paris. CoR își reiterează angajamentul de a contribui pe deplin la obiectivele Pactului ecologic, astfel încât să se asigure că orașele și regiunile participă pe deplin, fără a lăsa pe nimeni în urmă.

Comunicarea „Pactul ecologic european” prezintă o foaie de parcurs inițială a principalelor politici și măsuri necesare pentru realizarea tranziției Europei către neutralitatea climatică până în 2050.

La COP25, membrii împărtășesc dorința de a implica Comitetul European al Regiunilor în amplele activități legislative ce vor urma. Printre acestea se numără eficiența energetică, sursele regenerabile de energie, mobilitatea, economia circulară, pădurile și economia albastră.

CoR salută perspectiva de a crește la 50 % obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) până în 2030 și de a tinde la o valoare de 55 %. Cu toate acestea, regretă că nu se menționează obiective mai ambițioase în ceea ce privește sursele regenerabile de energie și eficiența energetică.

CoR salută măsurile prevăzute pentru combaterea sărăciei energetice, în special programele de finanțare anunțate pentru renovarea gospodăriilor private, precum și inițiativa privind intensificarea renovărilor, care se aplică întregului sector al construcțiilor.

CoR își oferă cooperarea pentru punerea în practică a Pactului ecologic al Comisiei, „împreună cu cetățenii, autoritățile naționale, regionale și locale, inclusiv cu organismele consultative ale UE”. De asemenea, salută trimiterea la regiunile care se confruntă cu cele mai mari provocări.

În special, CoR salută mecanismul de tranziție echitabilă, inclusiv un fond pentru o tranziție echitabilă pentru regiunile și sectoarele cu emisii ridicate de dioxid de carbon. Cu toate acestea, subliniază necesitatea unor resurse suplimentare pentru 2021-2027, în plus față de fondurile de coeziune.

În ceea ce privește transporturile, CoR își reiterează apelul pentru o punere în aplicare mai extinsă a principiului „poluatorul plătește” și insistă asupra necesității de a oferi utilizatorilor soluții alternative de mobilitate mai accesibile, mai sănătoase și mai curate la prețuri accesibile. CoR reamintește că orașele și regiunile sunt esențiale pentru realizarea unei tranziții integrale către o mobilitate ecologică.

Membrii salută inițiativa Pactului ecologic, considerat a fi o strategie de creștere pentru ca economia UE să devină neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă; în același timp, regretă lipsa unor ținte cuantificate în ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Pactul ecologic trebuie să devină forța motrice în direcția unei producții agricole și a unui consum mai durabil în Uniunea Europeană. CoR își reiterează apelul pentru o reducere cu 30 % a emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din agricultură și pentru dublarea suprafețelor agrare ecologice în statele membre în comparație cu 2017.

Membrii salută propunerea elaborării, până în martie 2020, a unei legi europene privind clima, care să consacre obiectivul privind neutralitatea climatică până în 2050. Comitetul este gata să contribuie la eliminarea inconsecvențelor legislative existente, pe baza experiențelor autorităților locale și regionale în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației UE și elaborarea politicilor.

În rezoluția sa referitoare la Pactul ecologic, adoptată la 5 decembrie, CoR a propus lansarea unui forum al orașelor și regiunilor, al Comisiei Europene și al statelor membre pentru a monitoriza punerea în aplicare a Pactului.

Premise

Citiți aici comunicatul de presă referitor la Rezoluția „Pactul ecologic european”, adoptat de Comitetul European al Regiunilor în sesiunea plenară din 5 decembrie 2019.

Contact: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023