Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Obiective mai ambițioase în domeniul climei și acces direct la fondurile UE: liderii locali doresc ca Pactul verde să aibă anvergură locală  

Înaintea unui summit crucial al UE, Comitetul European al Regiunilor (CoR) a prezentat o serie de propuneri pentru punerea în aplicare a Pactului verde la nivel local. Conform unui aviz al raportorului Andries Gryffroy (BE-AE) , membru al Parlamentului flamand, orașele și regiunile doresc să se afle în centrul inițiativelor legate de Pactul verde european, solicitând accesul direct la fondurile UE și un tablou de bord regional european pentru a evalua acțiunile climatice și impactul acestora. Acestea sunt doar câteva dintre propunerile-cheie ale avizului „Impactul schimbărilor climatice asupra regiunilor: evaluarea Pactului verde european” . Deși nu s-a ajuns încă la un acord privind bugetul pe termen lung al UE, pachetul de redresare și obiectivul pentru 2030 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, liderii locali avertizează că orice întârziere suplimentară va pune în pericol redresarea economică după pandemia de COVID-19, afectând grav comunitățile locale și regionale din întreaga UE.

Acțiunile climatice și Pactul verde european, strategia de creștere a UE pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050 se mențin în capul agendei politice a UE. În timpul sesiunii sale plenare din decembrie 2020 , Comitetul European al Regiunilor a adoptat un aviz esențial privind Pactul verde , care include recomandări în trei domenii: guvernanță, finanțare și mecanisme de monitorizare.

Raportorul Andries Gryffroy (BE-AE) , deputat în Parlamentul flamand, a declarat: „ Pactul verde va avea succes numai dacă va sprijini o abordare ascendentă. Solicităm o cooperare mai strânsă cu Comisia Europeană și statele membre, pentru a garanta că regiunile și orașele ocupă un rol central. Mai multe regiuni și orașe au adoptat deja planuri de tranziție energetică sau acorduri ecologice la nivel local. Totuși, acestea se reflectă rareori în planurile și strategiile naționale. Propunem ca administrațiile subnaționale să fie pe deplin implicate în definirea și punerea în aplicare a planurilor naționale de redresare și să beneficieze de un acces sporit și mai ușor la fonduri. Suntem pregătiți să colaborăm cu Comisia Europeană și cu Centrul Comun de Cercetare al acesteia, pentru a elabora un tablou de bord regional european, a monitoriza și urmări progresele înregistrate în punerea în aplicare la nivel local și regional a legislației, politicilor și finanțării legate de climă și de Pactul verde.”

În ceea ce privește guvernanța, Comitetul regretă că contribuțiile autorităților locale și regionale la combaterea schimbărilor climatice se regăsesc rareori în planurile naționale elaborate în capitalele UE. Orașele și regiunile solicită să participe în mod structurat la elaborarea și punerea în aplicare a planurilor naționale de redresare după pandemia de COVID-19 și a investițiilor din cadrul Pactului verde, propunând ca consultările obligatorii și dialogurile pe mai multe niveluri să fie extinse la toate domeniile Pactului verde, inclusiv energia și clima, transporturile, biodiversitatea și ecologizarea zonelor urbane.

În ceea ce privește finanțarea, membrii avertizează cu privire la gestionarea centralizată a fondurilor UE. Avizul CoR privind Pactul verde solicită ca orașele și regiunile să aibă acces direct la resursele UE, întrucât autoritățile locale și regionale sunt cele care pun în aplicare cea mai mare parte a măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea și sunt cel mai bine plasate pentru a cunoaște realitățile de pe teren.

Propunerile actuale privind bugetul UE alocă 30 % acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice. Pachetul de redresare după criza provocată de COVID-19, Next Generation EU , prevede cel puțin 37 % cheltuieli legate de climă.

În ceea ce privește monitorizarea, membrii solicită mecanisme și indicatori atât pentru a evalua cu precizie impactul schimbărilor climatice la nivel local și regional, cât și pentru a identifica realizările orașelor și regiunilor în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și contribuția la lupta împotriva schimbărilor climatice.

Comitetul propune lansarea unui tablou de bord regional european pentru a furniza date cu privire la progresele înregistrate la nivel local în ceea ce privește punerea în aplicare a Pactului verde și a planurilor de redresare. Indicatorii sunt necesari pentru a avea o valoare de referință pentru fiecare regiune în ceea ce privește tranziția climatică, precum și pentru a identifica mai bine particularitățile, provocările și nevoile fiecăreia și a evalua impactul acțiunilor climatice.

Înainte de summitul UE din această săptămână, care urmărește să ajungă la un acord cu privire la ridicarea obiectivului UE privind emisiile de gaze cu efect de seră până în 2030 și, nu în ultimul rând, la un acord privind bugetul pe termen lung al UE și pachetul de redresare, membrii au organizat o dezbatere cu Svenja Schulze , ministra federală germană a mediului, protecției naturii și securității nucleare. În deschiderea dezbaterii, președintele Comitetului European al Regiunilor, Apostolos Tzitzikostas , a amintit că „ statele membre ale UE trebuie să convină asupra reducerii emisiilor de dioxid de carbon cu cel puțin 55 % până în 2030 și să aprobe fără întârziere bugetul pe termen lung și planurile de redresare ale UE. Fondurile trebuie să fie operaționale până în prima jumătate a anului 2021. În caz contrar, va fi prea târziu pentru ca UE să contribuie la protejarea comunităților locale și la menținerea economiilor noastre.”

Context

Până la 70 % din măsurile de atenuare a schimbărilor climatice și până la 90 % din măsurile de adaptare la schimbările climatice sunt aplicate de autoritățile locale și regionale, care sunt responsabile, de asemenea, pentru peste 65 % din investițiile publice legate de climă și mediu din UE.

Citiți aici cel mai recent interviu cu raportorul Andries Gryffroy (BE-AE).

Comisia Europeană și Comitetul European al Regiunilor (CoR) s-au angajat, la 13 octombrie 2020, într-o nouă etapă de cooperare în vederea accelerării punerii în aplicare a Pactului verde în regiunile și orașele Europei. În cursul unei dezbateri cu Frans Timmermans, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, responsabil pentru Pactul verde, acesta a invitat autoritățile locale și regionale să își asume responsabilități și să dea formă Pactului verde în domeniile care intră în sfera lor de competență.  Citiți aici comunicatul nostru de presă.  

Pactul verde la nivel local (GDGL) este o nouă inițiativă a Comitetului European al Regiunilor, care urmărește să plaseze orașele și regiunile în centrul Pactului verde european și să garanteze că atât strategia de creștere durabilă a UE, cât și planurile de redresare post-COVID-19 se traduc în finanțare directă pentru orașe și regiuni și în proiecte concrete în fiecare teritoriu. Inițiativa „Pactul verde la nivel local” a fost lansată la 15 iunie 2020, prin crearea unui grup de lucru specific, compus din 13 membri . Citiți aici comunicatul de presă.

Descoperiți 200 de bune practici privind Pactul verde pe harta noastră online.

Informații suplimentare:

Fotografiile de la cea de-a 141-a sesiune plenară a Comitetului European al Regiunilor sunt disponibile în galeria CoR Flickr .

Persoană de contact:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023