Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Pactul verde la nivel local: orașele și regiunile prezintă măsuri economice și sociale ‎ menite să sprijine cetățenii și întreprinderile să depășească criza energetică  

Printre măsurile propuse se numără finanțarea specifică destinată asigurării eficienței energetice a clădirilor, exceptarea investițiilor ecologice de la calculul deficitului public și consultările permanente cu cetățenii cu privire la climă

În urma adoptării de către Consiliu a abordărilor sale generale cu privire la principalele propuneri legislative din dosarele pachetului „Pregătiți pentru 55”, Comitetul European al Regiunilor a adoptat patru avize direct legate de rolul orașelor și regiunilor în punerea în aplicare a Pactului verde european – strategia de creștere a UE, pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050. Aceste avize abordează de la măsuri economice și financiare pentru creșterea bugetelor ecologice locale până la punerea în aplicare a Directivei privind performanța energetică a clădirilor (EPBD) și necesitatea de a elabora măsuri sociale pentru a proteja persoanele cele mai vulnerabile și a consolida rolul cetățenilor în tranziția verde.

Războiul din Ucraina oferă o oportunitate istorică de a renunța la combustibilii fosili ruși și de a obține suveranitatea energetică a UE. Mărirea vertiginoasă a prețurilor la energie a dus la creșterea dramatică a numărului de cetățeni care se confruntă cu sărăcia energetică și în materie de mobilitate. Avizele adoptate în sesiunea plenară din iunie a Adunării UE a orașelor și regiunilor propun modalități de abordare a acestor două provocări majore.

În ceea ce privește avizul pe tema Directivei privind performanța energetică a clădirilor, raportorul André Viola (FR-PSE), membru al Consiliului Departamental Aude, a afirmat: „Trebuie să combatem sărăcia energetică și să ne regândim sistemul energetic pentru a fi mai rezilienți și a atinge obiectivele noastre climatice până în 2050. Trebuie să fim ambițioși în decarbonizarea parcului imobiliar al UE, deoarece o altă renovare nu va mai avea loc până la jumătatea secolului! Avem nevoie de un plan de renovare adaptat exigențelor viitorului, care să fie accesibil tuturor cetățenilor și autorităților locale și regionale. Directiva revizuită privind performanța energetică a clădirilor trebuie să se concentreze asupra întregului ciclu de viață al clădirilor și să integreze suficiența și utilizarea circulară a materialelor în toate etapele.”Mai multe informații.

În ceea ce privește avizul privind imperativele de mediu și acceptabilitatea socială a tranziției ecologice, raportoarea Hanna Zdanowska (PL-PPE), primarul orașului Lodz și ambasadoarea poloneză a Convenției primarilor, a declarat: „Succesul transformării ecologice depinde de crearea rapidă a condițiilor adecvate la nivel european și național pentru punerea în aplicare a acțiunilor ecologice de către autoritățile locale și regionale. Solicităm ca orașele și regiunile să primească fonduri direct de la UE pentru a pune în aplicare Pactul verde la nivel local, a avansa în direcția diversificării surselor de energie și a obține independența față de combustibilii fosili proveniți din Rusia. În acest context, trebuie să stimulăm eficiența energetică în cadrul „Valului de renovări ale clădirilor” și să accelerăm utilizarea energiilor regenerabile în orașele și regiunile noastre. Transformarea ecologică a UE trebuie să se bazeze pe o acceptabilitate socială puternică și să nu neglijeze niciun cetățean, niciun teritoriu și nicio întreprindere. Prin urmare, propunem organizarea de dialoguri locale permanente și de summituri locale privind clima pentru a realiza cu succes tranziția ecologică.” Mai multe informații.

În ceea ce privește avizul privind aplicarea bugetelor ecologice la nivel local și regional, raportorul Vincent Chauvet (FR-Renew Europe), primarul orașului Autun, a afirmat: „Schimbările climatice au un impact economic important, iar costurile lor de mediu sunt tot mai mari. Orașele și regiunile joacă un rol esențial în realizarea tranziției verzi favorabile incluziunii. Atât statele membre, cât și UE sunt responsabile pentru sprijinirea autorităților locale și regionale, prin finanțare directă și măsuri concrete. Trebuie să stabilim de urgență o definiție comună a ecologizării bugetelor și un cadru european structurat, dar flexibil, care să contribuie la alinierea posturilor bugetare la obiectivele climatice și de mediu. Tranziția verde va fi la nivel local sau nu va fi deloc.”Mai multe informații aici.Vincent Chauvet va face parte din delegația Comitetului European al Regiunilor la următoarea conferință mondială privind schimbările climatice organizată de Organizația Națiunilor Unite în luna noiembrie, în Egipt (COP27).

Mai mult, Comitetul a adoptat un aviz privind noua strategie a UE pentru regiunea arctică , a cărui raportoare, Mirja Vehkapera (FI-Renew Europe), membră a Consiliului Local Oulu, a afirmat: „Finanțarea UE trebuie să fie direcționată astfel încât să sprijine și să asigure investiții durabile în regiunea arctică. Trebuie să ne gândim la modul de punere în aplicare a Pactului verde și a pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55”, ținând seama, în același timp, de caracteristicile specifice ale zonei arctice a UE. De exemplu, condițiile specifice ale navigației pe timp de iarnă în Arctica trebuie luate în considerare în contextul comercializării certificatelor de emisii. În același timp, este important să se găsească un echilibru între dezvoltarea responsabilă a resurselor naturale și protecția mediului, pentru a valorifica pe deplin potențialul regiunii arctice ca motor al creșterii verzi și al tranziției digitale în UE. Regiunea arctică poate furniza Europei cunoștințe, produse, resurse și energie care sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor climatice ale UE.”Mai multe informații aici.

Context:

Clădirile sunt responsabile pentru 40 % din consumul final de energie în Uniunea Europeană și pentru 36 % din emisiile sale de gaze cu efect de seră legate de energie. Obiectivul final al noii directive constă în decarbonizarea parcului imobiliar al Europei până în 2050. Comitetul solicită ca noua directivă privind performanța clădirilor să se aplice nu numai clădirilor noi, ci și renovărilor. Avizul adoptat de Comitet sprijină propunerea dlui Viola de a avansa pentru 2025 – în loc de 2027, astfel cum a propus Comisia Europeană –, eliminarea combustibililor fosili pentru încălzire și răcire. Mai multe informații.

Comitetul solicită Comisiei Europene să revizuiască normele de finanțare a serviciilor municipale, să reducă povara costurilor legate de măsurile privind eficiența energetică și energia din surse regenerabile și să reducă și să simplifice barierele de reglementare pentru noile tehnologii și modele de afaceri. Pentru a stimula acceptarea socială, Comitetul propune o serie de măsuri, inclusiv o mai bună utilizare a guvernanței participative – de exemplu, prin intermediul bugetelor participative și al dialogurilor locale – și sprijin financiar pentru mecanisme de consultare permanente, cum ar fi summiturile locale privind clima. Mai multe informații.

Comitetul European al Regiunilor solicită Comisiei Europene și statelor membre să excepteze investițiile ecologice de la calculul deficitului public regional și de la „regulile de aur” privind limita datoriei, și pledează în favoarea unei „înverziri” a bugetelor eficace, participativă și transparentă. Comitetul încurajează o abordare participativă a integrării preocupării pentru mediu în procesul de stabilire a bugetelor, care să le permită cetățenilor, în special tinerilor, să gestioneze o parte a bugetului anual pentru punerea în aplicare de proiecte ecologice. Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali solicită crearea unei platforme de cooperare între autorități pentru a consolida capacitatea autorităților locale și regionale de a integra preocuparea pentru mediu în procesul de stabilire a bugetului și de a grupa proiectele la scară mică în vederea creării de economii de scară și a schimbului de bune practici. Mai multe informații.

În noua strategie a UE pentru regiunea arctică, Comisia Europeană subliniază importanța strategică și geopolitică tot mai mare a regiunii arctice. Conform unei estimări publicate la începutul anului 2022, regiunea arctică a UE are un potențial de investiții de aproximativ 150 de miliarde EUR până în 2030, din care o mare parte este legată de realizarea tranziției verzi. Accentul se pune pe investiții în oțelul neutru din punctul de vedere al emisiilor de carbon, în producția de baterii și în extracția și prelucrarea minereurilor, precum și în economia circulară și energia biologică și eoliană. Mai multe informații.

Pactul verde la nivel local este o inițiativă a CoR care urmărește să plaseze orașele și regiunile în centrul tranziției UE către neutralitatea climatică.

Persoană de contact:

David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Partajează :