Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Orașele și regiunile își ajustează pozițiile cu privire la viitorul politicii agricole comune  

Autoritățile locale își ajustează punctele de vedere referitoare la viitoarea reformă a politicii agricole comune (PAC), care reprezintă 38% din bugetul total al UE. Comisia NAT dorește un echilibru mai bun între plățile directe și dezvoltarea rurală și pledează pentru reglementarea piețelor agricole, astfel încât să se prevină deficitele sau excedentele structurale. Membrii Comisiei NAT solicită recentrarea politicii UE privind comerțul cu produse agricole asupra exportului de produse cu o valoare adăugată ridicată și distribuirii mai echitabile a marjelor de profit între producători și actorii care intervin de-a lungul lanțurilor de aprovizionare.

Peste 80 de membri ai Comitetului European al Regiunilor s-au reunit la Palma de Mallorca cu ocazia ședinței Comisiei pentru resurse naturale (NAT) din cadrul Adunării UE a autorităților locale și regionale. Ședința a fost prezidată de dna Francina Armengol (ES-PSE), președinta Insulelor Baleare și președinta Comisiei NAT . După un an de la preluarea președinției, dna Francina Armengol a declarat: este o onoare pentru mine să prezidez Comisia NAT, deoarece aici se abordează aspecte de o importanță crucială pentru teritoriile noastre, precum agricultura, dezvoltarea rurală, protecția civilă, afacerile maritime și turismul – subiecte-cheie care s-au aflat și pe ordinea de zi a ședinței noastre de la Palma." Dna președintă Armengol a adăugat că „avizul privind PAC după 2020 este în concordanță cu multe dintre deciziile noastre și cu solicitările pe care le-am adresat, din partea guvernului Insulelor Baleare, în scopul de a aduce o adevărată schimbare în politicile agricole. Salutăm proiectul de aviz recent adoptat, deoarece ia în considerare și trăsăturile specifice ale insulelor.”

 

Dl Guillaume Cros (FR-PSE) , vicepreședinte al Consiliului Regional Occitania, este raportorul avizului privind viitorul PAC după 2020 . Dl Cross a declarat : „Fără un venit garantat prin prețuri corecte și stabile ale produselor agricole, fără o distribuție mai echitabilă a fondurilor publice între exploatațiile agricole și între statele membre, fără modele de producție mai durabile și fără eforturi sporite pentru a dezvolta zonele rurale, UE nu va putea garanta existența și prosperitatea unor exploatații agricole la scară umană, soluționarea cu succes a provocărilor în materie de sănătate publică și de mediu, dezvoltarea unor zone rurale dinamice și consolidarea coeziunii în cadrul Uniunii Europene.”

 

Proiectul de aviz adoptat referitor la PAC pledează pentru o agendă rurală care să acorde prioritate dezvoltării rurale, în conformitate cu obiectivele de coeziune teritorială, și să asigure un echilibru mai bun între plățile directe și măsurile de dezvoltare rurală. Membrii Comisiei NAT doresc să promoveze oportunități generatoare de venituri pentru agricultori și orientate către piață, precum și lanțuri mai echitabile de aprovizionare cu produse alimentare. Textul final urmează să fie adoptat în cursul sesiunii plenare din 12 și 13 iulie. El va reprezenta contribuția CoR în perspectiva publicării de către Comisia Europeană a comunicării sale privind modernizarea PAC, prevăzută să aibă loc înainte de sfârșitul acestui an.

 

Proiectul de aviz al dlui Anthony Buchanan (UK-AE), membru al Consiliului Local East Renfrewshire din Scoția, privind guvernanța internațională a oceanelor a fost adoptat . Cadrele de reglementare a oceanelor, precum cele referitoare la pescuit și la exploatarea resurselor, afectează comunitățile din zonele de coastă, generând provocări insurmontabile pentru acestea din urmă - reamintește Comisia NAT. CoR solicită un dialog structurat pe tema guvernanței oceanelor cu Comisia Europeană, Consiliul și Parlamentul European, în vederea elaborării în comun a unor noi inițiative politice în domeniul maritim.

 

Ca reacție directă la cutremurele recente din Italia, Comisia NAT a adoptat un proiect de aviz intitulat „O politică europeană de reabilitare antiseismică a parcului imobiliar și a infrastructurii”, elaborat de dl Vito Santasiero (IT ˗ PSE), membru al Consiliului Regional al Regiunii Basilicata . Acest aviz solicită Comisiei Europene să propună un plan de acțiune pentru reabilitarea antiseismică a parcului imobiliar și a infrastructurii și îndeamnă statele membre să plaseze reabilitarea seismică a clădirilor existente printre prioritățile programelor operaționale de dezvoltare regională. Membrii Comisiei NAT subliniază necesitatea de a aloca resurse financiare în acest scop, inclusiv stimulente adecvate pentru acțiuni de prevenire a riscului seismic. O delegație din partea CoR condusă de președintele Markku Markkula a vizitat, la 24 mai, regiunile italiene afectate de cutremurele din 2009 și 2016, pentru a înțelege mai bine modul în care sprijinul UE ar putea deveni mai eficace. În UE, catastrofele naturale au dus la pierderea a peste 80 000 de vieți, iar costurile lor au ajuns în ultimii zece ani la 95 miliarde EUR.

 

A avut loc un schimb de opinii privind documentul de lucru „Plan de acțiune pentru o strategie maritimă în zona Oceanului Atlantic. Realizarea unei creșteri inteligente, sustenabile și favorabile incluziunii” elaborat de către raportor, dl Jeremy Lundy (IE-AE ), care a reamintit că în planul de acțiune pentru Atlantic nu este prevăzută nicio finanțare specifică . În luna februarie, Comisia Europeană a solicitat CoR să adopte un aviz referitor la evaluarea la jumătatea perioadei a planului de acțiune, care va trebui finalizat până la sfârșitul acestui an.

 

Comisia NAT a numit raportori pentru trei avize care urmează a fi elaborate: dl Samuel Azzopardi (MT-PPE) , pe tema dezvoltării durabile a economiei albastre în Mediterana de Vest, dl Xamuel Gonzalez Westling (SE-PSE), pe tema dezvoltării politicilor de dezinstituționalizare, și dna Enda Stenson ( IE-AE ), pe tema revitalizării zonelor rurale prin inițiativa „Sate inteligente”.

 

Următoarea ședință a Comisiei NAT va avea loc în luna septembrie, la Bruxelles, și va cuprinde o dezbatere privind viitorul Europei, care va contribui la avizul CoR pe aceeași temă, în curs de elaborare de către președintele CoR, Markku Markkula, și prim-vicepreședintele Karl-Heinz Lambertz.

 

Informații suplimentare:

Faceţi clic aici pentru a descărca fotografii de la eveniment.

Toate documentele de ședință ale Comisiei NAT pot fi descărcate aici.


Persoană de contact:
David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FUTURE_OF_CAP.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FUTURE_OF_CAP.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FUTURE_OF_CAP.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FUTURE_OF_CAP.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FUTURE_OF_CAP.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023