Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Viitorul buget al UE: subminarea politicii de coeziune poate însemna subminarea viitorului Europei  

Președintele Comitetului European al Regiunilor, Karl-Heinz Lambertz, a avertizat astăzi că, dacă Uniunea Europeană se dorește a fi pe viitor mai unită, mai favorabilă incluziunii, mai ecologică și mai prosperă, fondurile de coeziune ale UE nu trebuie reduse, ci să fie și în continuare disponibile pentru toate regiunile și orașele. Președintele Lambertz a reacționat la un document publicat astăzi de Comisia Europeană, care prezintă o serie de opțiuni pentru bugetul UE după 2020 și include o reducere semnificativă a fondurilor pentru politica de coeziune a UE.

Făcând aluzie la declarațiile Consiliului European și ale Comisiei Europene, prin care se recunoaște valoarea adăugată a politicii de coeziune și la sprijinul recent exprimat din partea guvernelor portughez, italian și german , președintele Lambertz a afirmat: „Următorul buget al UE va defini viitorul Uniunii Europene. Fiind principala politică de investiții a UE și un instrument de solidaritate, politica de coeziune creează locuri de muncă, sprijină IMM-urile, stimulează inovarea și abordează schimbările climatice. Subminarea coeziunii ar însemna subminarea viitoarei unități a UE 27. Declarația de la Roma a UE de anul trecut susține ideea unei Europe care permite tuturor nivelurilor de guvernanță, inclusiv autorităţilor locale şi regionale, să consolideze potențialul «de inovare și de creștere al Europei». Consiliul European și Comisia recunosc pe deplin impactul pozitiv pe care îl are politica de coeziune, motiv pentru care următorul buget al UE trebuie să prevadă același procent alocat în actuala perioadă de programare, și anume 34,2%”.

În contextul discuțiilor cu privire la următorul cadru financiar multianual (CFM) - care stabilește plafoanele anuale de cheltuieli pentru toate politicile UE pentru perioada 2021-2027 —, aflate pe ordinea de zi a următoarei reuniuni a Consiliului informal din 23 februarie, și al propunerii Comisiei Europene prevăzută pentru 2 mai, autoritățile locale și regionale sunt preocupate de faptul că noile priorități, cum ar fi securitatea și migrația, vor genera o reducere a bugetului politicii de coeziune.

Președintele Lambertz a reiterat un recent apel lansat de Comitetul European al Regiunilor - Adunarea UE formată din 350 de reprezentanți locali și regionali - ca statele membre să-și sporească contribuțiile la următorul buget al UE de la 1,1% la 1,3% din Venitul național brut, opinie împărtășită de Parlamentul European. „Dacă dorim o Europă ambițioasă, avem nevoie de un buget ambițios. UE ar trebui să facă mai mult cu mai multe recurse: nu vom ajunge niciodată la o Europă cu adevărat socială, favorabilă incluziunii și mai ecologică, care să îmbunătăţească viața tuturor cetățenilor, decât dacă statele membre contribuie mai mult la bugetul UE. Viitorului Europei se află în prezent în mâinile liderilor UE27. Sperăm ca aceștia să creeze un buget al cetățenilor, care să fie eficient, flexibil și ambiţios, pentru a permite Europei să facă față provocărilor actuale și să depășească provocările viitorului”, a adăugat președintele.

Pledând pentru o politică de coeziune puternică în toate regiunile și orașele după 2020, Comitetul a lansat, împreună cu principalele asociaţii care reprezintă orașele și regiunile din UE, #CohesionAlliance, o mișcare cetățenească deschisă tuturor celor care cred că politica de coeziune a UE trebuie să constituie în continuare un pilon al viitorului Uniunii Europene. De la lansarea sa în octombrie anul trecut, Alianța a atras aproape 3 000 de semnatari, printre care se numără autorități regionale și locale, deputați în Parlamentul European, miniștri UE, asociații de întreprinderi, mediul academic, sindicate și grupuri de reflecție.

Contact:

pressecdr@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023