Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Alimente, produse agricole și băuturi spirtoase: liderii locali și regionali salută simplificarea procedurilor de înregistrare a indicațiilor geografice și protecția îmbunătățită împotriva fraudei  

Îmbunătățirea normelor și consolidarea rolului Oficiului UE pentru Proprietate Intelectuală sunt esențiale pentru conservarea esenței patrimoniului cultural și gastronomic al Europei, care reprezintă vânzări în valoare de 74,76 miliarde EUR.

În avizul adoptat la 30 noiembrie în sesiunea plenară, Comitetul European al Regiunilor (CoR) sprijină propunerea Comisiei Europene de a fuziona cele trei sisteme de indicații geografice (IG) într-un sistem unic cu dispoziții comune pentru produsele agricole, alimentare, vinuri și băuturi spirtoase. CoR salută în special delegarea parțială a examinării dosarelor către Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), care dispune de instrumente eficace ce vor putea fi puse la dispoziția producătorilor de IG pentru a simplifica procedurile de înregistrare, a îmbunătăți controlul indicațiilor geografice și a combate frauda.

Indicațiile geografice (IG) fac parte din patrimoniul cultural și gastronomic al Uniunii Europene și reprezintă vânzări în valoare de 74,76 miliarde EUR, adică 15,5 % din totalul exporturilor agroalimentare ale UE. Într-un moment în care prețurile produselor agricole de bază cresc rapid, lanțurile de producție de calitate au un impact major asupra activității economice și sociale în regiunile în care sunt integrate, în special prin efectul stabilizator asupra economiilor regionale.Totodată, datorită lor, în teritoriile respective se dezvoltă investițiile, cercetarea și inovarea, iar producătorii primesc o parte echitabilă din valoarea produsă.

Karine Gloanec-Maurin (FR-PSE), membră a Consiliului Local Couëtron din Perche (Departamentul Loir-et-Cher), președinta comunității de comune Collines au Perche (FR) și raportoarea avizului, a declarat: „Indicațiile geografice sunt consubstanțiale identității europene. Cine și-ar putea imagina Franța fără șampanie, Italia fără parmezan sau Spania fără jambon iberic?Ele au modelat teritoriile noastre și continuă să joace un rol fundamental în dezvoltarea rurală, deoarece le asigură un venit mai bun producătorilor și contribuie la atractivitatea zonelor rurale.Totodată, ele reprezintă modelul de dezvoltare a unei agriculturi europene de înaltă calitate.Acesta este motivul pentru care CoR a sprijinit evoluția sistemului indicațiilor geografice către o abordare voluntară în materie de durabilitate, pentru a încuraja producătorii și grupurile de producători să se angajeze mai mult în tranziția durabilă.”

Paolo De Castro (IT-S&D), deputat în Parlamentul European și raportorul pentru reforma indicațiilor geografice, a participat la dezbaterea privind avizul și a declarat: „Nu este vorba de o revoluție, ci de evoluția unui sistem unic în felul său la nivel mondial, care funcționează deja, generând valoare fără a fi nevoie să se investească fonduri publice.Pentru a îmbunătăți cu adevărat situația producătorilor noștri de calitate, lucrăm asupra a patru piloni principali: consolidarea rolului grupurilor de producători; o protecție sporită; simplificarea și clarificarea rolului EUIPO și sustenabilitatea.Pentru întâia oară, acest regulament oferă posibilitatea de a crea un text unic pentru toate produsele de calitate, protejând, în același timp, particularitățile fiecărui sector.Sper că, în săptămânile următoare, toată lumea va putea contribui la îmbunătățirea textului, astfel încât această muncă să nu fie o oportunitate pentru unii și o ocazie pierdută pentru alții.”

Principalele idei cuprinse în aviz sunt:

CoR sprijină furnizarea de expertiză tehnică de către Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, aceasta fiind principala noutate a actualei reforme propuse de Comisia Europeană. Această expertiză ar putea oferi un sprijin important pentru consolidarea protecției indicațiilor geografice. Cu toate acestea, indicațiile geografice nu ar trebui gestionate ca mărci, iar propunerea Comisiei Europene ar trebui să precizeze că examinarea de către EUIPO ar trebui efectuată numai în domeniul proprietății intelectuale.

Regulamentul ar trebui să definească criteriile de durabilitate ecologică, economică și socioculturală pe care Comisia Europeană ar dori să le instituie prin intermediul grupurilor de producători, pentru a le menține sub controlul deplin al colegiuitorilor europeni, al Parlamentului European și al Consiliului UE.

Grupurile de producători ar trebui încurajate să își îmbunătățească organizarea pentru a funcționa în mod eficace și a dezvolta o guvernanță colectivă solidă a indicațiilor geografice. Cu toate acestea, o armonizare la nivel european nu trebuie să submineze sistemele naționale care sunt deja în vigoare și funcționează bine.

Recunoașterea contribuției organismelor regionale și locale la pregătirea și finalizarea procedurilor de înregistrare reprezintă un pas important pentru îmbunătățirea cooperării între toți actorii implicați.

CoR, în calitate de adunare a autorităților locale și regionale din UE, ar trebui implicat pe deplin în evaluarea noului sistem de indicații geografice, dat fiind impactul lor teritorial.

Context

La 1 ianuarie 2021, 3 306 de indicații geografice erau înregistrate la nivelul UE de către statele sale membre. Trei state membre reprezintă mai mult de jumătate din denumirile înregistrate: Italia (858 de denumiri), Franța (734 de denumiri) și Spania (354 de denumiri). Următoarele sunt Grecia (270 de denumiri), Portugalia (190 de denumiri) și Germania (167 de denumiri).

Majoritatea IG sunt înregistrate în sectorul vitivinicol și în sectorul produselor agricole și alimentare (49 % și, respectiv, 44 % din denumirile înregistrate). Băuturile spirtoase au reprezentat 7 % din denumirile înregistrate, iar produsele vitivinicole aromatizate au reprezentat 0,2 % din denumiri.

Persoană de contact:

Marie-Pierre Jouglain – atașat de presă

Tel.: +32 (473) 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CERTIFICATION-OF-CARBON-REMOVAL-REGIONS-FULLY-INVOLVED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urges that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urges that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Criza alimentară: Liderii locali și regionali din UE îndeamnă la investiții în producția locală de alimente sustenabile și la prețuri accesibile
Criza alimentară: Liderii locali și regionali din UE îndeamnă la investiții în producția locală de alimente sustenabile și la prețuri accesibile
30.11.2022