Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Platforma „Pregătiți pentru viitor”: să regândim procesul de luare a deciziilor în UE pentru a face față mai bine provocărilor viitorului  

Vocea unui milion de politicieni aleși la nivel regional și local se va face auzită în procesul de elaborare și evaluare a legislației UE și va contribui la găsirea unor răspunsuri concrete la preocupările cetățenilor

Platforma „Pregătiți pentru viitor” (F4F) , prezidată de vicepreședintele Comisiei Europene pentru relații interinstituționale și prospectivă, Maroš Šefčovič, a organizat prima sa ședință plenară, cu participarea a trei membri ai CoR: Mark Speich (DE-PPE), Anne Karjalainen (FI-PSE) și Ulrika Landergren (SE-RE). Platforma F4F este principalul instrument al Agendei Comisiei Europene privind o mai bună legiferare , care vizează reducerea sarcinilor administrative inutile pentru cetățeni și întreprinderi și contribuie la garantarea faptului că legislația UE este adaptată exigențelor viitorului, mai digitală și mai în măsură să facă față provocărilor viitoare. Nivelul local și regional de guvernare, care este cel mai apropiat de cetățeni, este reprezentat la reuniunile platformei F4F încă din etapele incipiente ale elaborării și evaluării legislației UE. Aceasta este una dintre realizările activității CoR din cadrul Grupului operativ privind subsidiaritatea și proporționalitatea .

Comitetul European al Regiunilor este prezent în cadrul Grupului reprezentanților guvernelor al platformei F4F prin trei dintre cei șase președinți de comisii ai CoR, alături de 27 de reprezentanți ai guvernelor din statele membre ale UE. Rețeaua CoR de centre regionale (RegHubs), care colectează informații de la orașe și regiuni prin consultări specifice și le compilează în rapoarte privind punerea în aplicare a anumitor politici ale UE, este unul dintre subgrupurile platformei.

Această primă reuniune plenară a platformei a oferit ocazia unei discuții preliminare cu privire la subiectele pentru programul anual de lucru pe 2021, care va fi finalizat până la sfârșitul anului. În plus, au avut loc schimburi de idei cu privire la modul în care platforma va funcționa în practică și la regulamentul său de procedură.

Dl Mark Speich (DE-PPE) , secretar de stat pentru afaceri federale, europene și internaționale al landului Renania de Nord-Westfalia și președinte al Comisiei pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și instituționale ( CIVEX ) a CoR a declarat, în legătură cu noua platformă F4F: „Experiențele și expertiza regiunilor și orașelor europene trebuie să joace un rol-cheie în îmbunătățirea continuă a legislației UE. Mă bucur că noua platformă „Pregătiți pentru viitor” oferă acum ocazia de a include și perspectiva autorităților locale și regionale. Așteptările cetățenilor cu privire la această platformă sunt foarte ridicate. Până la urmă, oamenii doresc să vadă rezultatele practice ale atâtor anunțuri politice – de aceea și sunt atât de interesați de ceea ce facem și realizăm. Suntem obligați ca, până la finele mandatului nostru, să furnizăm rezultate. Regiunile europene și Comitetul European al Regiunilor depun toate eforturile pentru a răspunde acestor așteptări.”

Subiectele discutate în vederea programului anual de lucru pentru 2021, în cazul cărora experiența directă a autorităților locale și regionale poate contribui la identificarea posibilelor blocaje și probleme specifice în punerea în aplicare a dreptului Uniunii, au fost: reducerea sarcinii administrative în ceea ce privește etichetarea, autorizarea și procedurile de autorizare, de exemplu în domeniul agriculturii sau al sănătății, al ajutoarelor de stat sau al infrastructurii; identificarea normelor UE care creează incoerență, complexitate inutilă și suprapuneri; simplificarea obligațiilor de raportare de către beneficiarii proiectelor în cazul în care s-ar putea aplica principiul „o singură dată”; sprijinirea întreprinderilor în ceea ce privește găsirea de soluții digitale și modernizarea sectorului public.

Dna Ulrika Landergren (SE-RE) , membră a Consiliului Local Kungsbacka din Suedia și președinta Comisiei pentru resurse naturale (NAT) a CoR, s-a angajat să contribuie la temele propuse de Comisia Europeană: „Regiunile și orașele se află în avangarda punerii în aplicare a legislației UE. Prin urmare, CoR este bine plasat pentru a ajuta platforma să identifice legislația care ar putea beneficia de o mai mare digitalizare și simplificare. Același lucru este valabil și pentru evidențierea normelor UE privind aspectele legate de raportare, etichetare, autorizare și procedurile de autorizare”.

Dna Anne Karjalainen (FI-PSE) , membră a Consiliului Local Kerava, președinta Comisiei pentru politica socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC) a CoR, a adăugat: „Abordarea practică a Comisiei Europene, care reflectă angajamentul său de a promova o abordare activă a subsidiarității, este foarte apreciată. CoR își va mobiliza rețelele, începând cu platforma RegHub, pentru a oferi procesului desfășurat sub deviza „Pregătiți pentru viitor” legitimitate teritorială și expertiza disponibilă la fața locului. De asemenea, ar trebui să ne asigurăm că dezbaterile privind detaliile legislației nu ne fac să uităm importanța unui proces incluziv, care să conducă la o legislație adecvată pentru abordarea principalelor provocări cu care se confruntă UE în ceea ce privește o tranziție verde și digitală justă din punct de vedere social”.

Această ședință a platformei F4F va fi urmată de votarea unei rezoluții privind programul de lucru al CE pentru 2021 și de o dezbatere, în cadrul căreia vicepreședintele Šefčovič va prezenta, în cadrul sesiunii plenare a CoR din 10 decembrie, programul de lucru al CE pentru 2021 și prima analiză prospectivă strategică a UE.

Context:

Platforma „Pregătiți pentru viitor” a fost lansată la 11 mai 2020. Ea este constituită dintr-un grup de experți la nivel înalt care sprijină Comisia Europeană în eforturile sale de a simplifica legislația și de a reduce sarcinile administrative și costurile inutile aferente. Comisia Europeană va ține seama de opiniile platformei pentru a se asigura că legislația UE sprijină, și nu împiedică activitatea cetățenilor și a întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii. Activitatea platformei se va concentra asupra temelor evidențiate într-un program de lucru anual. Pentru fiecare temă, platforma va colecta date, dovezi și contribuții cu privire la potențialul de simplificare și reducere a costurilor inutile ale anumitor acte legislative europene, fără a submina îndeplinirea obiectivelor acestora. Platforma va emite apoi avize care să țină seama și de posibilitățile de digitalizare, și de densitatea legislativă. Aceste eforturi se înscriu în Agenda Comisiei Europene privind o mai bună legiferare.

Grupul operativ al CoR privind subsidiaritatea, proporționalitatea și scenariul „Mai puțin, dar mai eficient” a fost înființat de Comisia Europeană în noiembrie 2017, având următoarele obiective:

- să facă recomandări cu privire la o mai bună aplicare a principiilor subsidiarității și proporționalității

- să identifice domeniile de politică în care lucrările ar putea fi delegate din nou, eventual definitiv, către statele membre ale UE

- să găsească modalități de a implica mai bine autoritățile locale și regionale în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor UE

Grupul operativ a fost prezidat de prim-vicepreședintele Comisiei, dl Frans Timmermans, și a cuprins trei reprezentanți din partea CoR și trei membri ai Parlamentului European.

În 2018, Grupul operativ și-a prezentat raportul final intitulat „Un nou mod de lucru”, bazat pe conceptul de „ subsidiaritate activă ” – cu alte cuvinte luarea în considerare pe deplin a contribuției nivelului local și regional, pentru a se garanta că există o valoare adăugată europeană adecvată în toate etapele elaborării, adoptării și punerii în aplicare a legislației UE.

Rețeaua de centre regionale (RegHub) a Comitetului European al Regiunilor (CoR) este o rețea de regiuni și orașe europene care evaluează punerea în aplicare a politicilor UE. Rețeaua cuprinde în prezent 36 „puncte de contact” dedicate. Este vorba de membri ai personalului unei administrații locale sau regionale care colectează feedback tehnic de la părțile interesate cu privire la experiența lor de punere în aplicare „pe teren” a politicilor UE existente. Astfel, rețeaua adaugă perspectiva locală și regională la elaborarea politicilor UE, asigurându-i o bază de date concrete mai cuprinzătoare.

Persoană de contact:

Marie-Pierre Jouglain

Tel. mobil: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Michałowo și locuitorii săi au fost recompensați cu Premiul Paweł Adamowicz pentru ajutorul pe care l-au oferit refugiaților de la frontiera cu Belarus
Michałowo și locuitorii săi au fost recompensați cu Premiul Paweł Adamowicz pentru ajutorul pe care l-au oferit refugiaților de la frontiera cu Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CIVEX-1-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
01.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Michałowo wins Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
Michałowo wins Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
13.01.2023