Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Finanțarea valului de renovări ale clădirilor: stimularea creării de locuri de muncă și a economiilor de energie în UE  

Comitetul European al Regiunilor și Comisia Europeană își unesc forțele pentru a accelera modernizarea clădirilor publice și private în comunitățile locale și regionale din întreaga UE

Renovarea parcului imobiliar al UE este esențială pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050 și pentru a stimula ocuparea forței de muncă în perioada de redresare după pandemia de COVID-19. Deși 75 % din clădirile existente în UE sunt considerate ineficiente din punct de vedere energetic, doar 1 % sunt în prezent renovate în fiecare an. Clădirile reprezintă 40 % din consumul de energie al Europei și 36 % din emisiile de gaze cu efect de seră. Se estimează că valul de renovări ale clădirilor poate crea încă 160 000 de locuri de muncă în sectorul construcțiilor până în 2030. Criza sanitară provocată de pandemia de COVID-19 a sporit necesitatea de a ne îmbunătăți clădirile și de a eradica sărăcia energetică, care afectează încă aproximativ 40 de milioane de cetățeni din UE.

În cadrul unei sesiuni intitulate „Finanțarea valului de renovări ale clădirilor” , reprezentanți ai UE, lideri locali și regionali și experți din întreaga Uniune au discutat despre provocările și oportunitățile de finanțare pentru orașe și regiuni în vederea accelerării modernizării parcurilor imobiliare. Inițiativa „Valul de renovări ale clădirilor” urmărește să elimine barierele din calea renovării clădirilor, cum ar fi obstacolele structurale și administrative, deficitul de investiții, disfuncționalitățile pieței, barierele de reglementare și lipsa expertizei.

În deschiderea dezbaterii, dl Juan Espadas (ES-PSE) , primarul orașului Sevilla și președintele Comisiei ENVE a CoR și al Grupului de lucru „Pactul verde la nivel local” , a declarat: „Astăzi știm că o componentă importantă a combaterii crizei climatice trebuie să constea în refacerea parcului nostru imobiliar. Valul de renovări ale clădirilor, ca pilon esențial al Pactului verde european, reprezintă ocazia de a face clădirile noastre publice, cum ar fi școlile și spitalele, locuințele sociale și căminele noastre mai durabile, mai ecologice și mai eficiente din punct de vedere energetic. Finanțarea acestei ample revoluții urbane este indispensabilă pentru succesul ei, dar acesta nu este doar o chestiune de fonduri. Trebuie să menținem legătura dintre obiectivele climatice și sociale, pentru a ne asigura că nicio comunitate sau regiune nu este lăsată în urmă”.

Fostul președinte al regiunii Toscana (2010-2020), dl Enrico Rossi (IT-PSE) , raportorul CoR privind valul de renovări ale clădirilor ( fișa informativă a avizului ) și membru al Consiliului Local Signa (Florența), a afirmat: „17 % dintre europeni trăiesc în case supraaglomerate, iar cel puțin 34 de milioane de cetățeni sunt afectați de sărăcia energetică. Valul de renovări ale clădirilor trebuie să sporească solidaritatea și incluziunea socială și să combată sărăcia prin creșterea investițiilor în locuințe publice și sociale eficiente din punct de vedere energetic. Efectele crizei sanitare asupra economiei sunt extrem de grave. Stimularea investițiilor publice în sectorul construcțiilor joacă un rol-cheie în sprijinirea redresării în urma pandemiei de COVID-19”.

Proiectul de aviz al CoR privind valul de renovări ale clădirilor urmează să fie adoptat la următoarea ședință a Comisiei ENVE, din 1 februarie , textul final urmând a fi adoptat în sesiunea plenară din martie 2021.

Vlasta Krmelj (SI-PPE) , primărița localității Selnica ob Dravi, vicepreședintă a Grupului de lucru pentru finanțare și investiții al FEDARENE și directoare în cadrul ENERGAP , a subliniat că „agențiile energetice din întreaga Europă sunt pregătite să transpună valul de renovări ale clădirilor în programe concrete care să mobilizeze investiții masive . Acestea sunt facilitatori ai pieței cu mandate publice, care oferă asistență tehnică municipalităților, regiunilor, întreprinderilor și cetățenilor, și au capacitatea de a pune în legătură părțile interesate și nivelurile de guvernanță. Ele dețin competențe și expertiză în materie de clădiri, tehnologie, lanțuri valorice, precum și experiență în structurarea modelelor de finanțare din surse multiple”.

Mikel Irujo (ES-AE) , director general pentru acțiune externă în Guvernul Regiunii Navarra, a declarat: „Experiența noastră în ceea ce privește parteneriatul pentru eficiență energetică din cadrul Agendei urbane este foarte pozitivă. Unele dintre măsurile pe care le-am propus au fost luate în considerare în propunerea Comisiei Europene privind valul de renovări ale clădirilor, cum ar fi necesitatea de a crea un „ghișeu unic” care să le permită cetățenilor să participe activ la tranziția energetică durabilă”.

Printre vorbitorii invitați s-au numărat, printre alții, un membru al cabinetului comisarei UE pentru energie, Kadri Simson , și reprezentanți ai DG ENER , DG REGIO și EASME . Reprezentantul BEI a reamintit că investițiile publice nu vor fi suficiente pentru a acoperi deficitul existent de investiții în eficiența energetică. Săptămâna trecută, CoR și BEI și-au reînnoit cooperarea, printr-un plan de acțiune comun pentru 2021 .

Toate statele membre ale UE trebuie să stabilească strategii naționale de renovare pe termen lung, ca parte integrantă a planurilor lor naționale privind energia și clima (NECP) . Succesul strategiilor naționale de renovare depinde în mare măsură de cooperarea cu autoritățile locale și regionale: acestea dețin sau gestionează adesea parcuri imobiliare mari și sunt responsabile pentru o treime din cheltuielile publice și două treimi din investițiile publice în UE. Din păcate, o consultare recentă (ianuarie 2021) organizată de CoR și CLRE arată că „multe guverne din UE exclud regiunile și orașele de la pregătirea planurilor de redresare post-COVID-19”.

Context:

Finanțarea valului de renovări are loc în contextul Pactului verde la nivel local. Ca parte componentă a priorității CoR „Construirea unor comunități reziliente” , Pactul verde la nivel local este o inițiativă care urmărește să plaseze orașele și regiunile în centrul Pactului verde european și să garanteze că atât strategia de creștere durabilă a UE, cât și planurile de redresare post-COVID-19 se traduc în finanțare directă pentru orașe și regiuni și în proiecte concrete pentru fiecare teritoriu. Inițiativa „Pactul verde la nivel local” a fost lansată la 15 iunie 2020 , prin crearea unui grup de lucru specific, alcătuit din 13 membri . Pentru a inspira și a accelera acțiunile, Pactul verde la nivel local include o hartă online , cu 200 de bune practici.

Valul de renovări a fost lansat la 14 octombrie 2020, prin Comunicarea Comisiei Europene intitulată „Un val de renovări pentru Europa – ecologizarea clădirilor, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea condițiilor de trai” . Acesta este un pilon esențial al foii de parcurs a Pactului verde european .

Inițiativa „Valul de renovări ale clădirilor” urmărește să elimine barierele din calea renovărilor clădirilor. Grupul instituțiilor financiare pentru eficiență energetică ( EEFIG ) a identificat șase tipuri de bariere: bariere structurale, bariere informaționale, disfuncționalități ale pieței, lipsa expertizei, o combinație de factori care îngreunează agregarea proiectelor și/sau aplicarea unor abordări districtuale mai eficiente, precum și bariere de reglementare. Toate aceste obstacole afectează în mod direct autoritățile locale și regionale și le împiedică să investească mai mult în proiecte eficiente din punct de vedere energetic.

Pe lângă decarbonizarea sectorului transporturilor și ecologizarea orașelor, renovarea parcului imobiliar al UE este o prioritate-cheie a Pactului verde . Și aceasta nu numai datorită capacității sale potențiale de a reduce atât consumul de energie, cât și emisiile de CO 2 , ci și pentru că este un factor de creștere durabilă și de creare de locuri de muncă. Sectorul construcțiilor este cel mai mare generator de locuri de muncă per milion de euro investit ( AIE 2020 ).

Săptămâna aceasta, Grupul PSE al Comitetului European al Regiunilor găzduiește o serie de evenimente cu titlul „Locuințe pentru toți: este timpul ca Europa să dea rezultate” .

Persoană de contact:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023