Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Finanțarea proiectelor-pilot la nivel local ar sprijini obiectivele Agendei pentru competențe în Europa.  

Comitetul European al Regiunilor (CoR) susține că Noua agendă pentru competențe în Europa ar trebui să țină seama mai bine de rolul major pe care îl joacă orașele și regiunile în sprijinirea și dezvoltarea politicilor și a infrastructurii legate de competențe în majoritatea statelor membre. Raportorul Csaba Borboly (RO-PPE), președintele Consiliului Județean Harghita, a prezentat avizul CoR miercuri, în sesiunea plenară.

Comitetul consideră că Pactul pentru competențe , lansat recent, poate juca un rol important în sprijinirea unei redresări echitabile și reziliente și în orientarea eforturilor autorităților locale și regionale (ALR) de a crea o forță de muncă calificată pentru transformarea ecologică și digitală.

„Investiția în oameni este cea mai bună investiție posibilă. Pentru a îndeplini prioritățile și obiectivele UE legate de relansarea economiei în perioada de după pandemie, în era digitală și în tranziția către economia verde, trebuie să depunem eforturi pentru a dezvolta competențele forței de muncă și reziliența la tendințele în continuă schimbare care afectează toate regiunile. Prin urmare, avizul CoR privind Agenda pentru competențe este dedicat comunităților noastre, viitorului lor în ceea ce privește forța de muncă și viitorului economiei UE”, afirmă raportorul, dl Borboly.

Avizul CoR subliniază că este necesară colaborarea cu părțile interesate de la nivel local și regional, pentru a înțelege mai bine nevoile și oportunitățile legate de competențe în fiecare oraș sau regiune. Raportorul sugerează Comisiei Europene să sprijine în mod direct proiectele-pilot de la nivel local în domeniul educației și formării.

„Dacă Comisia Europeană ar face eforturi pentru a stabili legături directe cu autoritățile locale și regionale interesate de accelerarea asigurării fondurilor UE pentru proiecte-pilot, acțiunile s-ar putea desfășura mult mai rapid și mai eficient. Parteneriatele locale și regionale dintre autoritățile locale și regionale, grupurile de experți, reprezentanții angajatorilor și furnizorii de educație și formare reprezintă și cel mai rapid mod de a înțelege cum se asigură în mod eficace dobândirea competențelor la nivel regional. Astfel de parteneriate pot impulsiona schimbările la nivel local și regional, prin consolidarea cunoștințelor, a înțelegerii și a încrederii și prin implicarea tuturor părților interesate”, sugerează raportorul Csaba Borboly într-un interviu publicat săptămâna aceasta pe site-ul CoR.

Avizul dlui Borboly avertizează că disparitățile regionale sunt generate de decalajul în materie de competențe, iar diferențele dintre ele riscă să se amplifice la nivelul UE dacă politicile locale și regionale nu sunt bine concepute și nu sunt finanțate în mod corespunzător. El subliniază că orice intervenție politică trebuie adaptată contextului regional, întrucât o abordare universal valabilă nu funcționează.

Având în vedere criza COVID-19, avizul subliniază necesitatea de a îmbunătăți soluțiile de formare digitală și învățământul la distanță, inclusiv în educația și formarea profesională (EFP). De asemenea, el subliniază importanța competențelor STIM (știință, tehnologie, inginerie și matematică), care ar trebui să fie accesibile în toate regiunile și la toate nivelurile de educație, respectând echilibrul de gen.

„Educația digitală presupune mai mult decât finanțarea platformelor educative și a formării în domeniul competențelor digitale și include infrastructuri precum accesul la banda largă, calculatoare și laptopuri”, subliniază dl Borboly.

Informații suplimentare:

În iulie 2020, Comisia Europeană a prezentat Noua agendă pentru competențe în Europa , care vizează îmbunătățirea relevanței competențelor în UE pentru a consolida competitivitatea durabilă, a asigura echitatea socială și a consolida reziliența. Aceasta stabilește obiectivele ambițioase în materie de perfecționare (îmbunătățirea competențelor existente) și recalificare (formare pentru a dobândi noi competențe), care urmează să fie realizate în următorii 5 ani. De exemplu, 50 % dintre adulții cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani ar trebui să se înscrie la cursuri de formare în fiecare an, iar 70 % dintre adulții cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani ar trebui să dobândească cel puțin competențe digitale de bază până în 2025.

Pactul pentru competențe , lansat de Comisia Europeană în noiembrie 2020, este un model comun de angajament pentru dezvoltarea competențelor în Europa, care implică atât sectorul public, cât și pe cel privat. Semnatarii convin să respecte și să susțină principiile-cheie ale Cartei: 1) promovarea unei culturi a învățării pe tot parcursul vieții pentru toți, 2) construirea unor parteneriate puternice pentru competențe, 3) monitorizarea ofertei/cererii în materie de competențe și anticiparea nevoilor în materie de competențe și 4) combaterea discriminării și asigurarea egalității de gen și de șanse

Persoană de contact:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu