Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
„De la fermă la consumator”: regiunile și orașele trebuie cooptate ‎ în eforturile care vizează sprijinirea producătorilor, protecția mediului și combaterea sărăciei alimentare după criză  

​CoR pledează pentru o coerență deplină a strategiei UE cu politica agricolă comună și cu obiectivele Pactului verde european

Pandemia de COVID-19 a scos în evidență interacțiunile profunde dintre sănătatea publică, ecosisteme și sistemele alimentare. Într-un aviz elaborat de Guido Milana (IT-PSE) și adoptat în sesiunea plenară a Comitetului European al Regiunilor (CoR), liderii locali și regionali salută Strategia „De la fermă la consumator”, dar solicită să se pună un accent mai puternic pe lanțurile scurte de aprovizionare și pe formele locale și regionale de producție, bazate pe bunăstarea animalelor și a mediului, precum și pe calitatea nutrițională.

Strategia „De la fermă la consumator” pentru o alimentație durabilă este unul dintre pilonii Pactului verde european – o inițiativă emblematică a UE – precum și ai Planului de redresare al UE. Strategia a fost prezentată la 20 mai 2020 de către Comisia Europeană și va acoperi toate verigile lanțului alimentar, de la producție la consum. Scopul ei este de a construi un sistem alimentar durabil în UE, care să garanteze securitatea alimentară și să protejeze sănătatea oamenilor și mediul.

Prin Avizul pe tema „De la fermă la consumator – dimensiunea locală și regională” , elaborat de Guido Milana (IT - PSE), membru al Consiliului Local Olevano Romano (Roma) și fost deputat în Parlamentul European, CoR subliniază că este esențial ca politica agricolă comună (PAC) și politica comună în domeniul pescuitului (PCP) post-2020 să fie pe deplin aliniate la obiectivele și la țintele Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030

„Strategia „De la fermă la consumator” poate contribui la plasarea în centrul dezbaterii politice a chestiunii accesului la alimente – un aspect elementar, dar fundamental. De fapt, pandemia a accentuat inegalitățile – motiv pentru care trebuie să acționăm pentru ca sistemele alimentare să devină mai echitabile și mai durabile. Cu toate acestea, lipsa de ambiție a revizuirii PAC riscă să pună totul în pericol, iar această incoerență este regretabilă” , a declarat raportorul, dl Milana.

CoR sprijină Strategia „De la fermă la consumator” și obiectivele propuse de Comisie referitoare la reducerea pesticidelor, a îngrășămintelor chimice și a substanțelor antimicrobiene, precum și la creșterea agriculturii ecologice. În plus, CoR solicită evaluarea aprofundată a impactului obiectivelor cuantificate și monitorizarea progreselor realizate.

Pentru a aduce în prim-plan dimensiunea locală și regională, CoR subliniază că achizițiile publice în sectorul alimentar reprezintă un element-cheie pentru a se trece cu succes la un sistem alimentar durabil la nivel local și regional. Puterea de cumpărare a autorităților publice reprezintă 14% din PIB-ul UE. Prin urmare, achizițiile publice pot fi un motor puternic al cererii de produse durabile. Cererea instituțională este importantă pentru creșterea consumului de alimente durabile și pentru deschiderea de oportunități de piață pentru micii furnizori.

Regiunile și orașele pot acționa ca actori-cheie în tranziția către un sistem alimentar mai durabil. Ca atare, ele trebuie să fie implicate în punerea în aplicare și în monitorizarea strategiei. Pentru a ține seama mai bine de nevoile lor, autoritățile regionale ar trebui să fie în măsură să-și îndeplinească în continuare rolul de autorități de management și să fie implicate în conceperea programelor ecologice, atât la nivel european, cât și la nivel național.

Citiți interviul cu Guido Milana, raportor pe tema Strategiei „De la fermă la consumator”

Persoane de contact:

Matteo Miglietta

Tel. +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

CoR Flickr gallery

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Regiunile solicită un rol important în guvernanța UE a agriculturii carbonului pentru a evita orice risc pentru securitatea alimentară
Regiunile solicită un rol important în guvernanța UE a agriculturii carbonului pentru a evita orice risc pentru securitatea alimentară
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022