Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Regiunile Europei trebuie să rămână actori-cheie în cadrul politicii agricole comune a UE  

În perspectiva unui vot decisiv în cadrul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) a Parlamentului European, Comitetul European al Regiunilor solicită ca regiunile Europei să își păstreze rolul-cheie în gestionarea și punerea în aplicare a politicii agricole comune (PAC) a UE.

Luni după-amiază, Comisia AGRI a Parlamentului European organizează un schimb de opinii cu privire la trei propuneri privind PAC, care vor fi votate în următoarele săptămâni. În forma sa actuală, raportul Comisiei AGRI pe marginea Regulamentului privind planurile strategice PAC , elaborat de Esther Herranz Garcia (ES-PPE), ar marginaliza și ar pune în pericol rolul și autonomia regiunilor europene în gestionarea PAC.

CoR este deosebit de îngrijorat de compromisul propus la articolul 110, care ar limita rolul regiunilor la punerea în aplicare a măsurilor stabilite la nivel național. Aplicarea unei astfel de abordări organizaționale în cazul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală riscă să ducă la pierderea experienței bogate în materie de gestiune, dobândită de-a lungul anilor în multe regiuni europene, avertizează dl Karl-Heinz Lambertz , președintele Comitetului European al Regiunilor (CoR).

„Este extrem de important pentru succesul următoarei politici agricole comune ca compromisurile convenite între coordonatorii politici din cadrul Parlamentului European să conțină o trimitere clară la rolul regiunilor ca autorități de gestionare a viitoarei PAC”, subliniază președintele Lambertz.

CoR pledează pentru o politică de natură să mențină o legătură directă cu zonele rurale, printr-o implicare activă a regiunilor UE, care să prevadă, în mod esențial, acordarea unui rol acestora în definirea și punerea în aplicare la nivel local a politicilor de dezvoltare agricolă și rurală.

„Comisia pentru pescuit din cadrul Parlamentului European a votat săptămâna trecută în favoarea consolidării rolului și autonomiei regiunilor europene în gestionarea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime. Ar fi regretabil ca, în ceea ce privește gestionarea PAC și a fondului său de dezvoltare rurală, Comisia AGRI să voteze în sens invers. Sprijinul Parlamentului European este, prin urmare, esențial într-un moment în care statele membre apără recentralizarea PAC”, explică raportorul CoR privind reforma PAC, dl Guillaume Cros (FR-PSE) , vicepreședintele regiunii Occitania din Franța.

Informații suplimentare:

Avizul CoR pe tema „PAC după 2020”

Contact:

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

A fost lansată cererea de candidaturi pentru premiile ecologice ale UE
A fost lansată cererea de candidaturi pentru premiile ecologice ale UE
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Regiunile solicită un rol important în guvernanța UE a agriculturii carbonului pentru a evita orice risc pentru securitatea alimentară
Regiunile solicită un rol important în guvernanța UE a agriculturii carbonului pentru a evita orice risc pentru securitatea alimentară
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023