Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Parlamentul European sprijină prioritățile de dezvoltare regională ale liderilor locali  
Regulile adoptate pentru Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune pentru 2021-2027 concordă, în linii mari, cu propunerile Comitetului European al Regiunilor

Poziția Parlamentului European cu privire la regulile pentru Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune (FC) pentru 2021-2027 cuprinde următoarele elemente: un accent mai puternic pus pe dezvoltarea urbană durabilă și, în același timp, atenție sporită acordată decalajului dintre zonele urbane și cele rurale; stabilirea unor praguri regionale pentru a concentra fondurile asupra priorităților esențiale, mai degrabă decât concentrarea tematică la nivel național; o mai mare flexibilitate a regulilor fiscale ale Uniunii, pentru a permite sporirea investițiilor în favoarea creșterii; și o mai bună corelare cu celelalte politici și instrumente de investiții ale UE. Poziția corespunde pe deplin propunerilor adoptate de Comitetul European al Regiunilor în decembrie 2018.

Comitetul European al Regiunilor salută votul din cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European din 27 martie cu privire la regulamentul privind FEDR și FC. Împreună, aceste fonduri reprezintă instrumentele de investiții cele mai puternice din bugetul UE. Dialogul și cooperarea fructuoase dintre raportorul CoR, dl Michiel Rijsberman (NL-ALDE), și raportorul PE și vicepreședintele Comisiei REGI, dl Andrea Cozzolino , au condus la convergența puternică dintre prioritățile regiunilor și orașelor din UE și poziția finală a PE.

La fel ca și CoR, PE sprijină concentrarea resurselor pe obiective de politică strategică, dar respinge propunerea Comisiei de a stabili praguri naționale, mai degrabă decât regionale. Un mecanism centralizat de alocare contravine abordării teritoriale și principiului guvernanței pe mai multe niveluri al politicii de coeziune. „Sprijinul Parlamentului în favoarea unei concentrări regionale deplasează complet accentul, punându-l acolo unde trebuie, și anume cât mai aproape de cetățenii noștri” , a declarat raportorul CoR în urma votului.

La fel ca și CoR, deputații Parlamentului European pledează pentru complementaritatea puternică dintre FEDR și FSE+ pentru a realiza inițiative integrate la nivel local (investiții teritoriale integrate și inițiative de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității).

PE a sprijinit solicitarea CoR de a aloca 6% din resursele FEDR la nivel național dezvoltării urbane durabile, mergând chiar un pas mai departe și cerând un prag minim de 10%. În același timp, PE propune alocarea a cel puțin 5% din finanțarea națională autorităților locale din regiunile clasificate de Eurostat drept „zone de nivel NUTS III”, cu acces dificil la servicii de bază, situate în majoritatea cazurilor în teritorii periferice și rurale.

Atât Parlamentul, cât și CoR sugerează includerea printre regiunile eligibile pentru sprijinul FEDR a celor afectate de dezavantaje naturale sau demografice grave și permanente, cum ar fi îmbătrânirea populației, și de o scădere medie anuală a populației. Ambele instituții au solicitat mobilizarea FEDR pentru a ajuta orașele și regiunile să „localizeze” obiectivele de dezvoltare durabilă.

Preluând o propunere formulată în numeroase rânduri de CoR, Parlamentul dorește ca statele membre să poată prezenta o cerere justificată corespunzător pentru mai multă flexibilitate în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere pentru cheltuielile publice necesare pentru cofinanțarea investițiilor susținute de FEDR și FC. Atunci când definește ajustarea bugetară în componenta preventivă sau în cea corectivă a Pactului de stabilitate și de creștere, Comisia va trebui să evalueze atent această cerere, pentru a reflecta importanța strategică a investițiilor cofinanțate de FEDR și FC.

Poziția PE modifică, de asemenea, propunerea Comisiei prin introducerea de noi elemente, cum ar fi posibilitatea de a utiliza fondurile FEDR pentru achiziționarea de material rulant, finanțarea instalațiilor inovatoare de gestionare a deșeurilor, realizarea de investiții în reziliența în fața dezastrelor naturale și stabilizarea depozitelor de deșeuri periculoase.

Sunt propuse, de asemenea, amendamente importante în ceea ce privește transferul resurselor FEDR sau FC către alte instrumente ale UE. PE dorește ca transferul opțional a 5% din resursele FEDR sau FC către instrumentul InvestEU și a încă 5% din alocările FEDR către programe UE gestionate direct de Comisie să fie stabilit de comun acord cu regiunile și orașele, pentru a răspunde nevoilor specifice de la nivel local.

Contact:

Pierluigi Boda (CoR)

Tel. +32 22822461

Tel. mobil +32 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PARLIAMENT-BACKS-LOCAL-LEADERS-REGIONAL-DEVELOPMENT-PRIORITIES.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PARLIAMENT-BACKS-LOCAL-LEADERS-REGIONAL-DEVELOPMENT-PRIORITIES.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PARLIAMENT-BACKS-LOCAL-LEADERS-REGIONAL-DEVELOPMENT-PRIORITIES.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PARLIAMENT-BACKS-LOCAL-LEADERS-REGIONAL-DEVELOPMENT-PRIORITIES.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PARLIAMENT-BACKS-LOCAL-LEADERS-REGIONAL-DEVELOPMENT-PRIORITIES.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023