Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Orașul Gdańsk/voievodatul Pomerania (Polonia), orașul Göteborg (Suedia) și regiunea Navarra (Spania) sunt câștigătoarele ediției 2020 a premiului „Regiunea europeană întreprinzătoare”  

Comitetul European al Regiunilor (CoR) acordă titlul de „Regiune europeană întreprinzătoare” (REI) pentru a recompensa regiunile cu viziunea antreprenorială cea mai credibilă și cea mai progresistă. În acest an distincția a fost câștigată de orașul Gdańsk, în cooperare cu voievodatul Pomerania, de regiunea antreprenorială Göteborg și de regiunea Navarra, pentru strategiile lor remarcabile și pentru angajamentul de a promova spiritul antreprenorial pe teritoriile lor.

Președintele Comitetului European al Regiunilor, dl Karl-Heinz Lambertz , i-a felicitat pe câștigători, remarcând că „anul acesta premiul «Regiunea europeană întreprinzătoare» face dovada faptului că, oferind comunității antreprenoriale posibilitatea de a se dezvolta, regiunile și orașele pot crea locuri de muncă și astfel constituie țesutul social al Europei. Câștigătoarele sunt o sursă de inspirație pentru noi toți, demonstrând că, prin cooperare, gândire inovatoare și prin crearea condițiilor adecvate la nivel local, ele devin motoarele creșterii durabile în Europa.”

„De la lansarea inițiativei REI, au câștigat premiul douăzeci și șapte de teritorii din cincisprezece țări ale UE – printre acestea numărându-se regiuni mai mari sau mai mici, atât regiuni metropolitane cât și rurale, regiuni mai dezvoltate, dar și unele care recuperează teren pe acest plan, atât teritorii centrale, cât și unele teritorii îndepărtate și periferice. Toate câștigătoarele ne-au arătat deja că regiunile și orașele joacă un rol esențial în promovarea spiritului antreprenorial și a inovării și în crearea condițiilor favorabile creșterii durabile și creării de locuri de muncă în Uniunea Europeană” , a declarat prim-vicepreședintele CoR, dl Markku Markkula , în deschiderea ceremoniei de decernare a premiilor.

Orașul Gdańsk/voievodatul Pomerania, Polonia

Participarea comună a orașului Gdańsk și a voievodatului Pomerania se bazează pe un set coerent de activități de promovare a creșterii. Schimbările demografice și îmbătrânirea populației reprezintă o provocare pentru această regiune, ca și pentru alte teritorii din Polonia. Strategia REI pusă în aplicare în Gdańsk/Pomerania se bazează pe recrutarea și dezvoltarea resurselor umane calificate și pe investițiile în antreprenoriat. Această regiune a fost selectată pentru setul impresionant de acțiuni specifice, menite să atragă, să dezvolte și să păstreze talente, să susțină întreprinderile nou - înființate și IMM-urile inovatoare și să le ofere tinerilor educație în domeniul antreprenorial.

„Deviza «libertate, solidaritate, egalitate și deschidere» este mai mult decât un set de idealuri înalte, ea se bazează pe activități concrete, care să încurajeze creșterea. Orașul Gdańsk și voievodatul Pomerania sprijină dezvoltarea antreprenorială, în toate stadiile ei: de la educație, promovarea atitudinilor favorabile antreprenoriatului, asistență acordată pentru întemeierea de noi întreprinderi, servicii de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor, creșterea potențialului de inovare al întreprinderilor, până la stimularea cooperării și a extinderii pe piețe externe noi, toate aceste acțiuni fiind elemente structurale ale Planului de acțiune pentru dezvoltarea antreprenoriatului 2020”, au afirmat d Alan Aleksandrowicz , viceprimarul orașului Gdańsk, și dl   Mieczysław Struk , mareșalul voievodatului Pomerania.

Regiunea antreprenorială Göteborg, Suedia

Regiunea Göteborg este una dintre regiunile metropolitane cu cea mai rapidă dezvoltare din Europa, printr-o dezvoltare urbană remarcabilă și enorme investiții în infrastructură. Strategia REI a orașului Göteborg se axează pe îmbunătățirea climatului de afaceri și pe crearea unor condiții mai bune pentru ca IMM-urile să prospere. În acest scop, strategia cuprinde șase domenii strategice: furnizarea de forță de muncă calificată, forță de atracție, infrastructură și accesibilitate, disponibilitatea fondului funciar, un climat propice antreprenoriatului și puterea de inovare.

„Premiul «Regiunea europeană întreprinzătoare 2020» ne face să ne simțim mândri, într-adevăr. Regiunea antreprenorială Göteborg are una dintre cele mai bune strategii europene pentru antreprenoriat! Însă adevărata comoară este capacitatea regiunii de a se deschide și de a asculta comunitatea antreprenorială, de a aborda provocările împreună cu nu mai puțin de 35 de părți interesate și de a acționa împreună pentru a construi și a menține un climat de afaceri favorabil. Această prețioasă capacitate de a coopera va duce la crearea a 120 000 de noi locuri de muncă până în 2035. Inspirați și motivați de acest premiu important, vom duce mai departe una dintre cele mai bune strategii europene în materie de antreprenoriat ”, a declarat dl Axel Josefsson , președintele Asociației autorităților locale din regiunea Göteborg și președintele Comitetului executiv al orașului.

Regiunea Navarra, comunitate autonomă a Spaniei

Regiunea Navarra este pionieră în ceea ce privește sprijinirea antreprenoriatului în Spania și urmărește să îmbunătățească rata activității antreprenoriale în rândul populației locale. În prezent, regiunea își elaborează planul de antreprenoriat pentru perioada 2020-2022, care stabilește acțiuni specifice necesare pentru a continua pe calea îmbunătățirii ratei de supraviețuire a întreprinderilor, a creșterii anuale și a indicatorilor referitori la rata activității antreprenoriale. Strategia de specializare inteligentă a regiunii – „Navarra S3” – include ca piloni principali promovarea spiritului antreprenorial, reducerea sarcinii de reglementare, accesul la finanțare și la piețe, precum și internaționalizarea.

„Guvernul regiunii Navarra urmărește ca această regiune să fie caracterizată de coeziune socială și teritorială, să fie o regiune deschisă, interconectată, construită de oameni creativi și întreprinzători, activi într-o economie modernă și competitivă, o regiune care iese în evidență prin atuurile sale în domeniul industriei, precum și prin angajamentul față de mediu, de sănătatea și calitatea vieții, într-un context de transparență și încredere, și care dorește să devină un reper pentru dezvoltarea durabilă” , a declarat dl Manu Ayerdi , vicepreședintele Guvernului Autonom al Comunității Navarra.

Premiul „Regiunea europeană întreprinzătoare”, ediția 2020

„Regiunea europeană întreprinzătoare” (REI) este o inițiativă care identifică și recompensează trei teritorii ale UE cu o strategie politică antreprenorială remarcabilă și inovatoare, indiferent de mărimea, bogăția sau competențele lor. Regiunile care prezintă planul de perspectivă cel mai credibil, mai progresist și mai promițător sunt distinse cu titlul „Regiunea europeană întreprinzătoare” (REI) pentru anul următor.

Juriul REI, alcătuit din membri ai CoR, reprezentanți ai instituțiilor UE, ai partenerilor sociali și ai asociațiilor teritoriale, va monitoriza punerea în aplicare a strategiilor regionale premiate în cursul anului 2020, cu scopul de a le oferi câștigătorilor un punct de vedere obiectiv, din exterior, cu privire la politicile lor și la progresele înregistrate în anul respectiv. Câștigătorii ediției 2020 ai REI pot împărtăși și discuta principalele lor rezultate și realizări cu alte autorități locale și regionale, în cadrul rețelei REI.

Pe Flickr sunt disponibile fotografii de la acest eveniment.

Contact:

Carmen Schmidle

Tel. +32 2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Denise Schmidt

Tel. +32 2 282 2273

denise.schmidt@cor.europa.eu

Partajează :