Comitetul European al Regiunilor îşi alege noul președinte  
European Committee of the Regions to elect new President

După ce a condus Comitetul European al Regiunilor (CoR) pentru doi ani și jumătate, Markku Markkula (FI-PPE) este așteptat să predea ștafeta președinției, la 12 iulie, dlui Karl-Heinz Lambertz (BE-PSE). Membrii CoR se vor reuni la Bruxelles şi pentru a dezbate politici importante ale UE, cum ar fi politica agricolă comună de după 2020 și noul „Pachet de iarnă” în domeniul energiei. Comisarul Moedas va conduce dezbaterile referitoare la revizuirea la jumătatea perioadei a programului de cercetare Orizont 2020, iar comisarul european pentru transporturi, Violeta Bulc, se va alătura membrilor CoR pentru a dezbate viitorul mobilităţii cu emisii scăzute și Mecanismul pentru interconectarea Europei. O altă prioritate de pe ordinea de zi va fi acțiunea la nivel mondial pentru dezvoltare durabilă, prezentându-se idei despre modul în care orașele și regiunile pot contribui la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU. Ceremonia de decernare a premiilor „Regiunea europeană întreprinzătoare” (REI) pe 2018 va avea loc la 12 iulie, trei noi proiecte câștigătoare urmând a fi premiate și anul acesta.

Președinția estonă a UE îşi defineşte prioritățile

Dl Matti Maasikas, ministru adjunct pentru afaceri europene al Estoniei, va prezenta prioritățile Președinției estone a Consiliului European, care a început la 1 iulie, care acoperă numeroase domenii importante pentru regiunile și orașele Europei.

Reforma politicii agricole comune după 2020

Recomandările pentru reforma politicii agricole comune după 2020 au fost redactate de Guillaume Cros (FR-PSE); acest document, împreună cu poziția CoR cu privire la politica de coeziune a UE, adoptată în luna mai, îi vor servi Comitetului drept bază pentru a defini modul în care UE ar putea să îşi reorganizeze, în viitor, cele mai mari două posturi bugetare. Czesław Adam Siekierski, președintele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală a Parlamentului European, va participa la dezbatere.

Orizont 2020: viitorul cercetării şi inovării în Europa

În evaluarea sa la jumătatea perioadei a programului Orizont 2020, CoR va sublinia importanța crucială a cercetării și inovării pentru perspectivele pe termen lung ale economiei europene. Carlos Moedas, comisarul european pentru cercetare, știință și inovare, va dezbate recomandările CoR, pregătite de dl Christophe Clergeau (FR-PSE).

Transporturile în Europa: lansarea iniţiativei europene pentru autobuze ecologice

Violeta Bulc , comisarul UE pentru transporturi, va discuta cu membrii CoR pe tema provocărilor din acest sector în marja adoptării avizului pe tema „O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon”, elaborat de dl József Ribányi (HU-PPE). După dezbatere, comisarul pentru transporturi va asista, împreună cu noul președinte al CoR, la lansarea unei platforme transeuropene pentru regiuni și orașe destinate introducerii de autobuze ecologice, care are drept scop darea în folosinţă a cel puţin 2 000 de autobuze cu emisii zero până la sfârșitul anului 2019. Necesitatea de a limita schimbările climatice va fi, de asemenea, un subiect discutat intens în cadrul dezbaterilor CoR pe marginea celor trei avize privind „Pachetul de iarnă” în domeniul energiei, care vor viza: energia curată, eficiența energetică și promovarea energiei din surse regenerabile.

Dezvoltare: 600 de lideri locali și regionali din toată lumea se vor întâlni la Bruxelles

Organizația Națiunilor Unite, prin obiectivele de dezvoltare durabilă, adoptate în 2015, a stabilit obiective pentru fiecare țară din lume. În avizul CoR intitulat „Următorii pași către un viitor european durabil – Acțiunea europeană pentru durabilitate”, Franco Iacop (IT-PSE) tratează provocările directe și indirecte pe care ONU le-a definit pentru autoritățile locale și regionale europene. Dimensiunea europeană a acestui aviz va fi confirmată de organizarea în comun, de către CoR și Comisia Europeană, a unei ample reuniuni a politicienilor de la nivel local și regional din întreaga lume, care va avea loc în perioada 10-11 iulie, sub titlul „Regiunile și orașele în favoarea dezvoltării – Forumul cooperării descentralizate”.

Ca parte a efortului de a sprijini orașele din Libia, CoR va adopta, de asemenea, recomandări cu privire la modul de gestionare a migrației și de a salva vieți de-a lungul rutei central-mediteraneene de migrație. Raportorul avizului pe această temă este Hans Janssen (NL-PPE).

La 12 iulie, ora 16:00, va avea loc o conferinţă de presă cu noul președinte al CoR.

Alte avize care urmează a fi adoptate:

Coordonarea sistemelor de securitate socială; raportor: Ulrike Hiller (DE-PSE)

Clasificarea și tipologiile teritoriilor; raportor: Mieczysław Struk (PL-PPE)

Proiectele de tip interpersonal și la scară mică în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră; raportor: Pavel Branda (CZ-CRE)

Acordarea de sprijin întreprinderilor nou-înființate și celor în curs de extindere în Europa; raportor: Tadeusz Truskolaski (PL-AE)

Reglementarea inteligentă pentru IMM-uri; raportor: Christian Buchmann (AT-PPE)

Guvernanța uniunii energetice și energia curată; raportor: Bruno Hranić (HR-PPE)

Eficiența energetică și clădirile; raportor: Michiel Rijsberman (NL-ALDE)

Energia din surse regenerabile și piața internă a energiei electrice; raportor: Daiva Matonienė (LT-CRE)

Guvernanța internațională a oceanelor; raportor: Anthony Gerard Buchanan (UK-AE)

Informații practice:

Locul desfăşurării: Clădirea Paul Henri Spaak – hemiciclu
60 rue Wiertz, B-1047 Brussels

Ora: 12 iulie, între orele 15:00 și 21:00, și 13 iulie, între orele 9:00 și 13:00

Ordinea de zi și documentele sesiunii plenare

Sesiunea plenară va fi difuzată în direct pe internet, pe site-ul CoR.

• Programul sesiunii plenare în atenția mass-media

Urmăriți-ne pe: @EU_CoR; #CoRplenary

Contact:
PresseCdr@cor.europa.eu