Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Peste 600 de politicieni participă la o dezbatere asupra viitorului Europei și al politicii regionale, în cadrul Săptămânii europene a regiunilor și orașelor #EURegionWeek  
#CoRplenary dezbate viitorul buget al UE, politica de coeziune, Brexitul și tranziția digitală/ecologică

La 7 octombrie va începe la Bruxelles cea de-a 17 - a ediție a Săptămânii europene a regiunilor și orașelor , care va dezbate modul în care politica de coeziune poate contribui la o Europă mai ecologică, mai incluzivă și mai inteligentă. În cadrul Săptămânii europene, care se va deschide cu o dezbatere la nivel înalt asupra viitorului Europei, vor avea loc aproape 400 de evenimente, inclusiv o conferință la nivel înalt pe tema transformării regiunilor carbonifere. La 8 și 9 octombrie se va desfășura și sesiunea plenară #CoR plenary a Comitetului European al Regiunilor (CoR), în cursul căreia membrii vor discuta despre viitorul politicii de coeziune a UE cu dl Younous Omarjee, președintele Comisiei pentru dezvoltare regională a Parlamentului European, despre viitorul buget pe termen lung al UE, cu dl comisar Oettinger, și despre tranziția digitală și ecologică, cu ministra pentru afaceri europene din Finlanda, dna Tytti Tuppurainen.

A 17 - a Săptămână europeană a regiunilor și orașelor, 7 - 10 octombrie, #EURegionsWeek

Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor (# EURegionsWeek) va oferi și de această dată o excelentă ocazie de a înțelege modul în care regiunile și orașele utilizează fonduri UE pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a cetățenilor și modul în care, datorită fondurilor de coeziune, Europa devine mai ecologică, mai favorabilă incluziunii și mai inteligentă. Conferința anuală organizată în comun de CoR și Comisia Europeană este cel mai mare eveniment din Europa cu privire la dezvoltarea regională. Ediția din acest an va reuni peste 9 000 de participanți, printre care se vor regăsi cadre universitare, funcționari publici, experți și peste 600 de politicieni de la nivel local, regional, național și european, care vor lua parte la aproape 400 de ateliere și dezbateri, expoziții și oportunități de colaborare în rețea pe diferite teme ale politicii de coeziune.

În prim-plan

7 octombrie, 14:30-16:30 ( transmisiune în direct ) – Sesiunea de deschidere: Regiunile și orașele, piloni ai viitorului Uniunii Europene

Peste 100 de tineri politicieni aleși vor participa la sesiunea de deschidere și vor purta o dezbatere despre viitorul Uniunii Europene împreună cu dl Karl - Heinz Lambertz , președintele Comitetului European al Regiunilor, dna Klara Dobrev , vicepreședinta Parlamentului European și dna Elżbieta Bieńkowska, comisară pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM - uri.

8 octombrie, 9:00-10:30 ( transmisiune în direct ) Ședința comună a Comisiilor REGI și COTER pe tema „Situația actuală a negocierilor privind viitoarea politică de coeziune după 2020”

Membrii CoR și ai Parlamentului European vor dezbate situația negocierilor în curs privind bugetul UE pentru perioada 2021 - 2027 și pachetul privind politica de coeziune. În acest context, regiunile și orașele UE pot juca un rol esențial în elaborarea unei politici de coeziune solide pentru viitor, arătând care sunt realizările acestei politici în actuala perioadă de programare.

9 octombrie, 14:30-17:00 ( transmisiune în direct ) – Conferința la nivel înalt „Regiunile carbonifere în tranziție”

Prin reducerea dependenței de combustibilii fosili și sprijinirea regiunilor producătoare de cărbune, tranziția către energia curată dobândește o importanță vitală în lupta împotriva schimbărilor climatice. Pe lângă sprijinul de la nivelul național, politica de coeziune a UE, cu gestionarea sa partajată, va contribui la sprijinirea regiunilor aflate în tranziție energetică. În timpul acestui eveniment , miniștri din statele membre, deputați în Parlamentul European, politicieni de la nivel regional și alți reprezentanți la nivel înalt din Bulgaria, Republica Cehă, Finlanda, Franța, Germania, Polonia, România și Spania își vor face cunoscute opiniile cu privire la cele mai bune modalități de sprijinire a regiunilor carbonifere în tranziția către un viitor fără emisii de dioxid de carbon.

A se vedea programul media dedicat acestui eveniment. Lista completă a evenimentelor se găsește pe această pagină web . Fotografiile și înregistrarea manifestării se pot descărca gratuit.

Sesiunea plenară a Comitetului European al Regiunilor , 7 - 10 octombrie, #CoRplenary , ( transmisiune în direct )

Comitetul European al Regiunilor (CoR) este adunarea UE a liderilor locali și regionali care reprezintă interesele orașelor și ale regiunilor. Cei 350 de membri ai CoR se vor reuni la Bruxelles pentru a dezbate și a adopta o serie de avize privind actele legislative și rezoluțiile politice ale UE.

În prim-plan

8 octombrie, 15:15 – Politica de dezvoltare regională a UE după 2020: dl Younous Omarjee (FR-GUE/NGL), președintele Comisiei pentru dezvoltare regională a Parlamentului European (REGI), se va alătura membrilor CoR spre a dezbate viitorul dezvoltării regionale în următoarea perioadă de finanțare, după 2020.

8 octombrie, 16:45 – Viitorul buget al UE: până la sfârșitul anului 2019, se preconizează ca Președinția finlandeză a Consiliului UE să prezinte cifrele provizorii ale bugetului UE multianual 2021-2027. Regiunile și orașele UE îi vor prezenta comisarului UE pentru buget, dl Günther Oettinger , preocupările lor, tot mai acute, în acest sens și vor adopta o rezoluție .

8 octombrie, 18:00 – Chestiuni de la nivelul UE relevante pentru autoritățile locale și regionale : membrii CoR vor dezbate următoarele teme: Brexit, regiunile insulare și lipsa legăturilor de transport în conexiunile transfrontaliere.

9 octombrie, 9:30 – Către o UE digitală și ecologică: toate regiunile și toții cetățenii din UE trebuie să beneficieze de tranzițiile digitală și ecologică, care ne modelează în prezent societatea. Reprezentanții locali și regionali vor face schimb de opinii cu ministra afacerilor europene din Finlanda, dna Tytti Tuppurainen , cu privire la modul de abordare a decalajului digital și de asigurare a coeziunii și solidarității pentru toți. Această dezbatere este legată de două avize ale CoR elaborate la solicitarea Președinției finlandeze a UE:

o Europa digitală pentru toți: furnizarea de soluții digitale inteligente și favorabile incluziunii pe teren , raportoare: Anne KARJALAINEN , (FI-PSE);

o Orașe inteligente: noi provocări pentru o tranziție echitabilă către neutralitatea climatică – cum pot fi puse în aplicare ODD în viața de zi cu zi? , raportor: Andries GRYFFROY , (BE-AE).

Puteți găsi online ordinea de zi, documentele și proiectele de aviz integrale.

Contact

Pentru acreditare la ambele evenimente, vă rugăm să luați legătura cu:

PresseCdr@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023