Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor (#EURegionsWeek) pune coeziunea în centrul viitorului european  
Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor își începe cea de-a 16-a ediție la Bruxelles

Sute de lideri locali și regionali, precum și lideri UE de la cel mai înalt nivel s-au reunit la 8 octombrie la Bruxelles pentru a inaugura Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor , manifestare organizată în acest an sub deviza „Viitorul Europei îl reprezintă tinerii, regiunile și orașele – Viitorul Europei înseamnă unitate și coeziune”. Conferința anuală organizată în comun de Comitetul European al Regiunilor (CoR) și Comisia Europeană este cea mai amplă manifestare din lume în domeniul dezvoltării regionale.

Politica de coeziune a UE, instituită în 1988, a devenit în 30 de ani principalul instrument de investiții, care vine în sprijinul orașelor și regiunilor pentru crearea de locuri de muncă și creștere economică, pentru consolidarea competitivității și dezvoltării durabile, precum și pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Principalul său obiectiv este de a aborda discrepanțele dintre regiunile UE și din interiorul lor și de a contribui la dezvoltarea armonioasă a Uniunii și la bunăstarea europenilor.

Luând cuvântul la deschiderea manifestării, președintele Comitetului European al Regiunilor, Karl-Heinz Lambertz , a spus: „ Investițiile în coeziune înseamnă mult mai mult decât a cheltui bani: ele reprezintă transpunerea în practică a valorilor noastre europene fundamentale. Din cooperarea între UE, guvernele naționale, regionale și locale, se vede clar că nu putem depăși problemele majore ale secolului al XXI-lea decât printr-o acțiune comună, solidară. Reducerea investițiilor este contrară obiectivelor UE în ceea ce privește coeziunea teritorială, economică și socială. Astăzi, mai mult decât oricând, avem nevoie de o politică de coeziune solidă, dacă vrem ca UE să câștige inima și mintea cetățenilor pe care îi servește. Uniunea nu poate exista fără coeziune.”

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker , a afirmat: „ Astăzi vorbim despre viitorul regiunilor și orașelor noastre, dar vorbim de fapt, într-o mare măsură, despre viitorul Uniunii noastre; cele două sunt strâns legate între ele. În următorul deceniu, Comisia va continua să sprijine regiunile și orașele pentru ca ele să treacă cu succes la o economie mai inovatoare și nepoluantă, pentru a crea locuri de muncă, creștere și progres social. Politica de coeziune, unul dintre cele mai concrete exemple de solidaritate din UE, va juca un rol hotărâtor în acest sens; la fel și Orizont Europa, Erasmus+, InvestEU și toate celelalte programe și inițiative propuse pentru viitorul buget al Uniunii. Pentru ca acest sprijin să ajungă la regiuni și orașe în timp util, este esențial să se încheie un acord privind următorul buget al UE pe termen lung înainte de alegerile europene.”

Comisarul responsabil cu politica regională, Corina Creţu , a precizat: „ Sunt mândră de propunerea pe care am prezentat-o în luna mai, privind o politică de coeziune nouă, mai modernă, flexibilă și simplificată. Însă mai sunt multe de făcut. Pentru a demara investițiile concrete în 2021, trebuie să începem acum planificarea noilor programe. Astăzi este prima zi a Săptămânii europene a regiunilor și orașelor, o ocazie bună de a discuta despre viitorul politicii de coeziune; îmi voi prezenta, așadar, sugestiile menite să ajute statele membre și regiunile să își elaboreze programele ”.

Pavel Telička , vicepreședintele Parlamentului European, a spus: „ Politica de coeziune este cea mai vie expresie a solidarității în UE. Investițiile făcute prin intermediul său duc la realizarea obiectivelor pe termen lung ale Uniunii. Este, prin urmare, important, să îi maximizăm potențialul după 2020, să îi consolidăm flexibilitatea, valoarea adăugată și coerența cu procesul Semestrului european. Dacă ne vom concentra mai bine pe cheltuieli, efectuând o evaluare obiectivă și permanentă bazată pe indicatori și, dacă este necesar, pe corecții, vom accelera creșterea economică și vom crea noi oportunități, mai ales în domeniile de perspectivă pentru cetățenii din întreaga Europă. Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor oferă o ocazie foarte bună de a discuta despre viitorul politicii de coeziune cu cei care au dobândit o experiență practică, la fața locului.

Pledând pentru o politică de coeziune puternică în toate regiunile și orașele în cadrul noului buget european de după 2020, Comitetul a lansat anul trecut, împreună cu principalele asociații care reprezintă orașele și regiunile din UE, Alianța pentru coeziune (#CohesionAlliance) , o mișcare cetățenească deschisă tuturor celor care cred că politica de coeziune a UE trebuie să constituie în continuare un pilon al viitorului Uniunii Europene. De la lansarea sa, în deschiderea ediției de anul trecut a Săptămânii europene a regiunilor și orașelor, declarația Alianței a fost semnată de mai mult de 8 000 de susținători, printre care 114 regiuni, 110 orașe și județe, 45 de asociații ale administrațiilor locale și regionale, 30 de membri ai Parlamentului European, 35 de asociații sectoriale din UE și alți 141 de parteneri instituționali precum universități, centre de cercetare și grupări europene de cooperare teritorială (GECT). #CohesionAlliance este încă deschisă pentru semnături și va urmări îndeaproape negocierile interinstituționale în curs privind bugetul.

Context:

Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor reunește în fiecare an mii de participanți din administrațiile locale, regionale și europene, savanți și experți pentru discuții și schimburi de vederi legate de diverse aspecte ale politicii de coeziune, în cadrul a peste 170 de ateliere, seminare, mese rotunde și întâlniri de-a lungul a patru zile. Ediția din acest an pune un accent deosebit pe nevoia unei politici de coeziune solide după 2020, care să depășească barierele de natură structurală, să potențeze capitalul uman și să îmbunătățească calitatea vieții, pe gestionarea efectelor pe care le au la nivel local globalizarea, transformările digitale și schimbările climatice, dar și pe strategiile eficiente, locale și regionale, puse în slujba tinerilor, integrării migranților și incluziunii sociale.

Puteți descărca fotografiile și înregistrarea înregistrarea manifestării gratuit.

Contact:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023