Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
UE și tinerii noștri: atenția acordată comunităților locale este modul optim de a crea legături cu tinerii  

În avizul său privind noua strategie UE pentru tineret și programul „Corpul european de solidaritate”, Comitetul European al Regiunilor (CoR) subliniază nevoia unei mai mari interacțiuni cu nivelul local și regional, pentru a determina o implicare efectivă a tinerilor în Europa. Autoritățile locale și regionale consideră, de asemenea, că programul „Corpul european de solidaritate” va avea o valoare adăugată mai mare dacă proiectele vor fi corelate cu nevoile comunităților locale.

În cadrul noii strategii a UE pentru tineret , Comisia Europeană propune consolidarea dialogului cu tinerii și integrarea opiniilor lor în procesul de decizie european, prin crearea funcției de coordonator pentru tineret la nivelul UE. Într-un aviz elaborat de primarul localității Morazzone, dl Matteo Bianchi (IT-CRE), CoR subliniază nevoia de a integra dimensiunea legată de tineret în toate politicile relevante ale UE, cu implicarea cât mai mare a entităților locale și regionale, atât publice cât și private, ele cunoscând cel mai bine nevoile sociale reale din zonele lor.

„Scopul nostru trebuie să fie obținerea unui angajament real din partea tinerilor, care să reflecte diversele opinii care există în orașele și regiunile din întreaga Europă. De aceea este nevoie ca la dialogul structurat cu tinerii să participe și autoritățile locale și regionale. În rolul său de purtător de cuvânt al orașelor și regiunilor Europei, CoR este pregătit să ajute la atingerea acestui scop”, a subliniat dl Bianchi.

Inițiativa Corpul european de solidaritate , lansată în 2016, are acum statut de program de sine stătător în cadrul următorului buget al UE pe termen lung, fiindu-i alocați 1,26 miliarde EUR; programul oferă tinerilor șansa de a participa ca voluntari sau de a lucra în proiecte care au loc în țara lor sau în străinătate și care aduc beneficii comunităților și cetățenilor din toată Europa.

„Nevoile și solicitările comunităților locale trebuie să constituie un criteriu de calitate important pentru identificarea proiectelor eligibile pentru finanțare de către Corpul european de solidaritate. Este necesar să se asigure un dialog permanent cu organizațiile care lucrează deja în sector și cu instituțiile locale și regionale active în domeniul solidarității”, a mai afirmat dl Bianchi.

Pentru a face Corpul european de solidaritate (CES) mai eficient și pentru a îmbunătăți perspectivele de angajare ale tinerilor voluntari, CoR propune următoarele:

Statele membre ar putea recurge la inițiative prin care să acorde scutiri sau ajutoare fiscale, ca stimulent pentru proiectele de solidaritate.

Pentru a se evita formele de muncă precare sau neremunerate, trebuie să se facă o distincție clară între componenta privind voluntariatul și cea privind ocuparea forței de muncă din cadrul CES.

Tuturor participanților ar trebui să li se acorde un certificat exclusiv CES la încheierea unei activități, care să descrie competențele dobândite.

Atunci când se atribuie etichete de calitate pentru proiecte, ar trebui pus accentul pe activitățile de voluntariat cele mai originale și mai eficiente (precum cele realizate în cooperare și sinergie cu asociațiile sportive), care au calitatea de a-i încuraja pe tineri să își mențină angajamentele privind solidaritatea de-a lungul vieții.

Avizul dlui Bianchi va fi adoptat în sesiunea plenară a CoR de miercuri, 5 decembrie.

Contact:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-YOUTH-STRATEGY-AND-EUROPEAN-SOLIDARITY-CORPS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-YOUTH-STRATEGY-AND-EUROPEAN-SOLIDARITY-CORPS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-YOUTH-STRATEGY-AND-EUROPEAN-SOLIDARITY-CORPS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-YOUTH-STRATEGY-AND-EUROPEAN-SOLIDARITY-CORPS.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/35-YEARS-OF-ERASMUS-REGIONS-CAN-MAKE-THE-EU-SUCCESS-STORY-MORE-INCLUSIVE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-YOUTH-STRATEGY-AND-EUROPEAN-SOLIDARITY-CORPS.ASPX

35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
14.12.2022