Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Coaliția de la nivelul UE nutrește încrederea că dna Ferreira, comisara desemnată, va apăra politica de coeziune și principiul parteneriatului  
În cursul audierii din cadrul Parlamentului European, Elisa Ferreira se angajează să se asigure de faptul că „nicio regiune nu va fi lăsată în urmă” și că reformele țin seama de principiile coeziunii

Elisa Ferreira a primit sprijinul necesar în calitate de viitoare comisară a UE pentru coeziune și reforme, la 3 octombrie, în urma unei audieri în Comisia pentru dezvoltare regională (REGI) din cadrul Parlamentului European. Alianța pentru coeziune  – o alianță de anvergură europeană, care solicită o politică de coeziune mai puternică după 2020 – salută angajamentele asumate de comisara portugheză desemnată, de a proteja politica de coeziune după 2020, și cere să se acorde mai multă atenție rolului crucial al regiunilor și orașelor în conturarea și realizarea priorităților UE.

Politica de coeziune – principalul instrument de investiții al UE, care urmărește realizarea unei creșteri durabile și favorabile incluziunii, prin implicarea părților interesate de la nivel local – se află sub amenințarea reducerilor bugetare solicitate de unele state membre și a încercărilor continue de a centraliza guvernanța, ceea ce ar pune în pericol implicarea autorităților locale și regionale.

De aceea, partenerii Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance) au salutat intenția comisarei desemnate de „ a pleda pentru un cadru financiar cât mai larg cu putință ” după 2020, de „ a proteja politica de coeziune ” și de a se asigura că „ reformele și coeziunea se consolidează reciproc ”, iar „ reformele țin seama de principiul coeziunii ”. Sprijinul ei pentru strategiile și instrumentele de dezvoltare de la nivel local a fost foarte apreciat, în special în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor UE privind combaterea schimbărilor climatice. În acest sens, un nou Fond pentru o tranziție echitabilă, instituit la nivel local, poate juca un rol important în acordarea unui sprijin suplimentar pentru regiunile deosebit de afectate de tranziția ecologică (de exemplu, regiunile carbonifere). Însă noul instrument nu ar trebui să conducă la reduceri și mai mari ale bugetului politicii de coeziune.

Persistă preocupările legate de înghețarea fondurilor de coeziune, ca sancțiune vizând consolidarea disciplinei fiscale și respectarea deplină a principiului parteneriatului în definirea și punerea în aplicare a planurilor de investiții pentru perioada 2021-2027. Pentru a asigura implicarea autorităților locale și regionale, Alianța cere viitoarei comisare să respingă orice formă de centralizare a guvernanței și a funcționării politicilor și să se asigure că noile dispoziții nu le diminuează capacitatea de adaptare la nevoile locale.

În ceea ce privește finanțarea programelor din perioada 2021-2027, Alianța a îndemnat instituțiile UE să mențină cel puțin o treime din viitorul buget al UE pentru politica de coeziune , poziție împărtășită de Parlamentul European. Însă, după ce Comisia Europeană a propus o reducere cu 10 % a alocărilor pentru politica de coeziune, tot mai multe state membre solicită reduceri mai drastice în contextul cadrului financiar multianual 2021-2027, care stabilește plafoane anuale de cheltuieli pentru toate politicile UE.

Alianța pentru coeziune (#CohesionAlliance) va solicita în continuare statelor membre și instituțiilor UE să se asigure că cetățenii Europei se pot baza pe o politică de coeziune cu impact după 2020, în măsură să reducă disparitățile, să sprijine tranziția către o energie curată la nivel local și să stimuleze digitalizarea tuturor comunităților locale din UE. Această solicitare va fi reiterată la 7 octombrie de peste 600 de politicieni și 8 000 de practicieni în domeniul politicilor publice, care vor lansa la Bruxelles Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor 2019 .

Adresa de contact – secretariat:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-WIDE-COALITION-LOOKS-TO-COMMISSIONER-DESIGNATE-FERREIRA-TO-DEFEND-COHESION-POLICY-.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-WIDE-COALITION-LOOKS-TO-COMMISSIONER-DESIGNATE-FERREIRA-TO-DEFEND-COHESION-POLICY-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-WIDE-COALITION-LOOKS-TO-COMMISSIONER-DESIGNATE-FERREIRA-TO-DEFEND-COHESION-POLICY-.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-WIDE-COALITION-LOOKS-TO-COMMISSIONER-DESIGNATE-FERREIRA-TO-DEFEND-COHESION-POLICY-.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-WIDE-COALITION-LOOKS-TO-COMMISSIONER-DESIGNATE-FERREIRA-TO-DEFEND-COHESION-POLICY-.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023