Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Propunerile UE dau un impuls binevenit migrației legale  

Recomandările Comitetului European al Regiunilor identifică modalitățile prin care orașele pot facilita accesul persoanelor provenite dintr-un context de migrație legală la locuri de muncă, pot accelera integrarea acestora și le pot încuraja să creeze întreprinderi.

Angajamentul Uniunii Europene de a atrage lucrători calificați provenind din afara granițelor sale ar trebui să fie vădit în fiecare etapă a procesului de migrație, afirmă Comitetul European al Regiunilor într-un aviz în care susține că orașele pot ajuta UE și statele sale membre să își îmbunătățească modul în care gestionează migrația legală. În recomandările sale, Comitetul susține, de asemenea, că războiul din Ucraina a evidențiat necesitatea de a accelera recunoașterea competențelor de care dispun refugiații – o chestiune crucială pentru integrarea lor și pentru economiile locale.

Recomandările formulate de Comitetul European al Regiunilor în avizul său pe tema „Migrația legală – Atragerea de competențe și de talente în UE” sunt menite să faciliteze accesul refugiaților și al migranților calificați la locuri de muncă, să accelereze integrarea lor și să îi încurajeze să înființeze întreprinderi. Recomandările sugerează că, în scopul unui proces mai eficace de recrutare, migranții potențiali ar trebui să poată depune cereri din țări terțe și că, pentru a îmbunătăți integrarea imigranților și capacitatea lor de a înființa întreprinderi, autoritățile locale și regionale ar trebui să beneficieze de un sprijin mai mare pentru programele de integrare și de antreprenoriat. Avizul sprijină, de asemenea, soluții care să le permită migranților legali să își continue cariera în alte țări ale UE.

Raportorul avizului – Giuseppe Varacalli (IT-Renew Europe), membru al Consiliului Local Gerace – a salutat abordarea mai strategică a migrației legale susținută de Comisia Europeană, dar a îndemnat-o pe aceasta din urmă să încurajeze o mai bună cooperare cu autoritățile locale și regionale și cu societatea civilă locală. În opinia sa, acestea pot ajuta la obținerea unei imagini mai bune a nevoilor comunităților și economiilor locale și ale migranților legali înșiși.

Dl Varacalli a afirmat: „Recunoaștem faptul că migranții joacă deja un rol esențial în cadrul economiei și al societății europene. Trebuie să adoptăm o abordare eficace în ceea ce privește atragerea migranților pe căi legale – în special a celor care dispun de competențe și de talente – pentru a stimula creșterea economică în Europa, care devine tot mai mult un «vechi continent în care trăiesc persoane în vârstă». Ei ar trebui să poată rămâne în Europa cu un permis de ședere de lungă durată acordat la sosire, să aibă posibilitatea de a se deplasa între statele membre și, desigur, să beneficieze de aceleași drepturi. Numeroase persoane consideră că migrația reprezintă o problemă. În realitate, dacă este bine gestionată, ea este o mare oportunitate.”

Avizul pledează în favoarea unui efort mai concertat pentru a garanta că resortisanții țărilor terțe se bucură de egalitate de tratament la locul de muncă și în ceea ce privește accesul la prestațiile de asigurări sociale. În el se subliniază că imigranții au jucat un rol esențial în ceea ce privește furnizarea de servicii publice în timpul pandemiei de COVID-19 și că ei ar putea juca un rol important și în tranziția UE către o economie verde.

Uniunea Europeană intenționează să adopte, până în februarie 2024, un pachet amplu de propuneri în cadrul noului pact privind migrația și azilul, menit să îmbunătățească procedurile de migrație, inclusiv capacitatea UE de a atrage talente și de a sprijini integrarea solicitanților de azil și a migranților în cadrul comunităților locale.

În avizul său, CoR salută eforturile Comisiei Europene de a raționaliza procedurile pentru a ajuta migranții legali să obțină permise de muncă și de ședere și de a facilita obținerea de către aceștia a dreptului de ședere pe termen lung. De asemenea, CoR și-a exprimat sprijinul în favoarea eforturilor de a oferi tinerilor din afara UE posibilitatea de a studia, de a călători și, în cele din urmă, de a lucra în UE, de exemplu, prin intermediul parteneriatelor menite să atragă talente, recent lansate cu Africa de Nord.

Cu toate acestea, CoR subliniază în recomandările sale că este necesar să se adopte o abordare mai flexibilă în ceea ce privește competențele anumitor tipuri de migranți și nevoile economice. Avizul salută unul dintre proiectele-pilot al UE – rezerva de talente la nivelul UE – care le permite refugiaților și migranților legali să găsească angajatori interesați de competențele lor, dar precizează că trebuie să crească numărul politicilor UE accesibile refugiaților. De asemenea, în acest aviz se subliniază importanța recunoașterii tipurilor de competențe profesionale necesare – de exemplu – în sectoare precum energia, care vor fi esențiale pentru tranziția către o economie verde. În același timp, în aviz se menționează că „ar trebui avute în vedere persoanele cu talente artistice”, oferindu-le posibilitatea de a lucra legal în UE.

Persoană de contact:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023