Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
„Noua metodă de lucru” a UE, bazată pe un dialog amplu și pe termen lung cu cetățenii : ‎ ce urmează?  

Cu ocazia Summitului european al regiunilor și orașelor , organizat la București în perioada 14-15 martie, dl Karl Heinz Lambertz, președintele Comitetului European al Regiunilor (CoR), și dl Luca Jahier, președintele Comitetului Economic și Social European (CESE), au invitat din nou instituțiile UE să colaboreze pentru a institui un „ Mecanism permanent al UE de consultare structurată a cetățenilor, orașelor, regiunilor și societății civile în următorul mandat (2019-2024).

În ultimii ani, toate instituțiile europene, naționale și locale au încercat să implice cetățenii pentru a îmbunătăți calitatea, transparența și nivelul de acceptare în cadrul procesului de elaborare a politicilor UE. Astăzi, președinții celor două organe consultative ale UE, și anume dl Luca Jahier, din partea Comitetului Economic și Social European, și dl Karl-Heinz Lambertz, din partea Comitetului European al Regiunilor, și-au reiterat apelul adresat Parlamentului European, Comisiei Europene și Consiliului European, de instituire a unui mecanism permanent comun destinat „consultărilor cetățenești europene”.

„Astăzi mai mult decât oricând, Uniunea Europeană are nevoie de o revigorare a convingerilor și valorilor sale esențiale. Aceasta vizează și modul în care instituțiile europene abordează preocupările cetățenilor și îi implică mai direct în procesul de luare a deciziilor. Organizațiile societății civile pot juca un rol esențial în această privință, fiind gata să inițieze un nou dialog cu cetățenii” , a declarat dl Luca Jahier .

„Democrația începe în regiunile și orașele noastre. Reprezentanții aleși aici sunt cel mai aproape de cetățeni și comunică în fiecare zi cu aceștia. Invit liderii locali din toate statele membre ale UE să depună eforturi mai concertate, pentru a participa o dată pe an la o dezbatere cu adevărat europeană. O astfel de dezbatere ar trebui să se axeze pe chestiuni de cea mai mare importanță și care să facă obiectul unor analize ulterioare la nivelul UE, incluzând și un apel la acțiuni concrete. Pentru ca Europa să devină mai democratică, nu este suficient să înregistrăm doleanțele” , a afirmat dl Karl-Heinz Lambertz .

Ambii președinți au luat cuvântul la 15 martie, cu ocazia Summitului european al regiunilor și orașelor, organizat – în comun – la București, de CoR și de Președinția română a UE, care a reunit peste 700 de primari și reprezentanți aleși din administrațiile și parlamentele regionale. Începând din 2015, CoR a organizat peste 200 de dialoguri cu cetățenii, la care au participat peste 40 000 de persoane, din 27 de state membre. CESE a luat contact cu societatea civilă în cadrul a 27 de consultări naționale, cu implicarea a peste 1 000 de reprezentanți ai organizațiilor societății civile.

Context

În perioada 13-14 decembrie 2018, Consiliul European a luat în discuție concluziile a 1 700 de consultări și dialoguri cu cetățenii, organizate de guvernele naționale pe tema „viitorului Europei”. Președintele Jahier și președintele Lambertz s-au numărat printre primii care au reacționat, propunând un „mecanism permanent de consultare și dialog structurat cu cetățenii”. Un astfel de mecanism ar implica parlamentele și adunările regionale, autoritățile locale și organizațiile societății civile, în vederea exercitării unui impact permanent asupra ciclului de politică al UE. Proiectul este dezbătut în prezent de instituțiile UE, preconizându-se lansarea acestuia la sfârșitul anului viitor.

Informații suplimentare:

Mecanismul permanent al UE de consultare și dialog structurat cu cetățenii

A 8-a ediție a Summitului european al regiunilor și orașelor :

Contact:
Nathalie Vandelle
Tel. +32 (0)2 282 24 99
nathalie.vandelle@cor.europa.eu