Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
UE are nevoie de cei un milion de responsabili locali pentru reînnoirea proiectului european  
Orașele și regiunile UE își prezintă viziunea despre reconstruirea Europei, în perspectiva reuniunii liderilor UE la Sibiu

Uniunea Europeană trebuie să-și reformeze modul de lucru, acordând o mai mare importanță regiunilor și orașelor sale, dacă dorește să reînnoiască proiectul european împreună cu cetățenii săi, răspunzând nevoilor lor sociale și economice. Acesta a fost principalul mesaj al liderilor UE de la nivel local și regional care și-au prezentat viziunea privind reconstruirea Europei într-o declarație transmisă președintelui României, Klaus Iohannis, în perspectiva reuniunii informale a liderilor UE de la Sibiu, în 9 mai.

Înmânarea Declarației a avut loc în cadrul celei mai ample reuniuni din acest an a responsabililor locali și regionali ai UE, prilejuită de cel de-al 8-lea Summit european al regiunilor și orașelor și desfășurat la București, capitala României, țara care deține pentru prima oară președinția semestrială prin rotație a UE. Elaborată sub auspiciile Comitetului European al Regiunilor – Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali – și sprijinită de toate regiunile și orașele din întreaga Uniune, Declarația cere UE să le acorde regiunilor și orașelor mijloace de consolidare a democrației și de restabilire a legăturii cu cetățenii săi. În condițiile unor mutații majore precum globalizarea, schimbările climatice și demografice, Declarația cere UE să convină rapid asupra unui viitor buget al UE care să fie ambițios și să le permită regiunilor și orașelor să promoveze incluziunea socială, să devină neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon și să îndeplinească obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.

Președintele României, Klaus Iohannis , a declarat: „Comitetul European al Regiunilor este un partener angajat, care s-a alăturat eforturilor noastre de a lucra la nivel european cât mai aproape de beneficiari – regiunile noastre, orașele noastre, cetățenii noștri. Din perspectiva locală și regională asupra acțiunii politice, o guvernanță eficientă la nivel european se oglindește în acțiuni și rezultate concrete: coeziune sporită, locuri de muncă de calitate, creștere economică durabilă, infrastructură modernă și conectivitate, alături de eliminarea decalajelor de dezvoltare, ameliorarea standardelor de viață și oferirea unor servicii publice de calitate. În contextul actual, preocuparea noastră majoră este de a spori mult mai mult implicarea cetățenilor în procesul decizional al UE și de a face să dispară sentimentul existenței unei discrepanțe între acțiunea UE și cetățeni”.

Karl-Heinz Lambertz , președintele Comitetului European al Regiunilor, a adăugat în timpul ceremoniei transmiterii Declarației: „Uniunea Europeană are nevoie de regiunile și orașele sale în aceeași măsură în care au și ele nevoie de Uniunea Europeană. Trăsăturile Europei sunt proximitatea și progresul social . Toate nivelurile de guvernare trebuie să acționeze prin asumarea propriei părți de responsabilitate pentru Europa, astfel încât UE să-și sporească vizibilitatea, eficiența, trăsăturile democratice și să se apropie de cetățeni, fără a neglija pe nimeni . Având în minte valorile fundamentale ale UE (coeziunea, unitatea și solidaritatea), avem nevoie de un nou contract care să le permită celor un milion de responsabili de la nivel local și regional, reprezentanți ai celui mai de încredere nivel de guvernare, să fie vectorii schimbării UE . Aceasta înseamnă și să le pui la dispoziție resurse financiare adecvate și să le dai un cuvânt mai greu de spus în procesul decizional al UE ”.

Luând cuvântul în timpul sesiunii de închidere, Markku Markkula , prim-vicepreședintele CoR, a declarat: „UE trebuie să restabilească încrederea în asigurarea unui viitor european. Singura cale de a face aceasta este consolidarea legăturilor și cooperării cu tinerii și toți actorii de la nivelul orașelor și regiunilor și a activităților dedicate lor. Actorii de la nivel local și regional pot determina apariția schimbărilor. Orașele și regiunile soluționează provocările societale și participă la generarea unei creștere durabile și favorabile incluziunii ”.

Notă în atenția editorilor:

Declarația summitului liderilor locali și regionali pe tema „ Construirea UE de la temelie, împreună cu regiunile și orașele ” va defini poziția regiunilor și orașelor, ce urmează a fi prezentată liderilor instituțiilor UE și șefilor de stat și de guvern care se vor reuni la Sibiu (România), la 9 mai pentru a dezbate despre viitorul UE.

Comitetul European al Regiunilor a solicitat o creștere a viitorului buget al UE pentru perioada de după 2020, de la 1% la 1,3% din venitul național brut al UE27. Contribuția sa a fost esențială la lansarea Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance) , o coaliție a tuturor celor care consideră că politica de coeziune a UE trebuie să rămână unul dintre pilonii viitorului UE. Alianța a fost creată în cadrul cooperării cu principalele asociații europene ale autorităților locale și regionale și solicită ca bugetul UE de după 2020 să consolideze politica de coeziune și să o facă mai vizibilă și mai accesibilă pentru fiecare regiune din Uniunea Europeană.

Publicație: Viitorul Europei: perspectiva regiunilor și orașelor , 9 octombrie 2018

Persoana de contact:

Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tel. +32 (0)2 282 24 99

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023