Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
UE trebuie să colaboreze mai mult cu regiunile și orașele în materie de sănătate  

Este nevoie ca UE să aibă un rol mai important în domeniul sănătății, să coopereze mai intens cu orașele și regiunile și este necesară și o reformă a pieței farmaceutice pentru a garanta că UE poate rezista crizelor sanitare, afirmă liderii locali și regionali.

Liderii locali și regionali și-au exprimat sprijinul pentru un rol mai important al Uniunii Europene în domeniul sănătății și pentru planurile UE de a proteja stabilitatea și securitatea aprovizionării cu medicamente și echipamente esențiale. Cu toate acestea, într-o serie de recomandări adoptate în sesiunea plenară a Comitetului European al Regiunilor din 7, 8 și 9 mai, aceștia susțin, de asemenea, că planurile UE de a face față crizelor sanitare sunt subminate de atenția insuficientă acordată importanței autorităților locale și regionale, care reprezintă piatra de temelie a sistemelor de sănătate în două treimi din țările europene.

Dacă ar fi acceptate de legiuitorii UE, recomandările ar obliga agențiile UE – cum ar fi Agenția Europeană pentru Medicamente și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor – să coopereze îndeaproape cu autoritățile locale și regionale și să valorifice întregul potențial al cooperării transfrontaliere în domeniul asistenței medicale. Pe lângă sprijinirea dezvoltării rezervelor de produse medicale de urgență, propunerile îndeamnă la o „cartografiere” a cauzelor penuriei de medicamente – o problemă deja existentă înainte de pandemie –, ca parte a eforturilor de a crea mai multă securitate și transparență pe o piață a produselor farmaceutice considerată „disfuncțională”. CoR solicită, de asemenea, crearea unei rețele de „spitale de referință” specializate în studierea și tratarea bolilor infecțioase.

Recomandările sunt cuprinse în trei avize, unul în care se evaluează elementele constitutive ale Uniunii Europene a sănătății , deja prezentate de Comisia Europeană, iar celelalte două se concentrează pe Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, pe Agenția Europeană pentru Medicamente și pe strategia UE în domeniul farmaceutic.

Roberto Ciambetti (IT-CRE), președintele Consiliului Regional Veneto și raportorul avizului pe tema Uniunea Europeană a Sănătății: consolidarea rezilienței UE a spus: „În 19 din cele 27 de state membre, autoritățile locale și regionale răspund, într-o măsură mai mare sau mai mică, de asistența medicală și în multe dintre aceste țări ele contribuie, de asemenea, la finanțarea acestui sector. O „Uniune europeană a sănătății” capabilă să gestioneze rapid pandemiile nu este posibilă fără implicarea strânsă a acestor autorități. Avem nevoie de o rețea de spitale de referință, de capacități de producție mai mari în Europa, de stocuri de urgență suficient de mari și de date de mai bună calitate, astfel încât să știm care sunt punctele slabe.”

Birgitta Sacrédeus (SE-PPE), raportoarea avizului pe tema O strategie farmaceutică pentru Europa și propunere legislativă de modificare a mandatului Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) și membră a Consiliului Regional Dalarna, a declarat: „Salutăm cu fermitate strategia farmaceutică axată pe pacient lansată de Comisie pentru a garanta că toți pacienții din întreaga Europă vor avea acces la medicamente sigure, eficace și la prețuri accesibile, atât în condiții obișnuite, cât și în timpul unei crize sanitare. Întrucât autoritățile locale și regionale joacă adesea un rol esențial în finanțarea, evaluarea și furnizarea de medicamente, precum și în gestionarea crizelor și în pregătirea pentru situații de criză, avizul nostru subliniază necesitatea ca acestea să participe la elaborarea propunerilor Comisiei în domeniul farmaceutic.”

Olgierd Geblewicz (PL-PPE), președintele regiunii Pomerania de Vest și raportor pentru avizul cu titlul „ Regulamentul privind Amenințările transfrontaliere la adresa sănătății și mandatul Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) ”, a declarat: „CoR consideră că regiunile trebuie să fie implicate pe deplin la nivel politic în elaborarea și punerea în aplicare a acestor planuri. Solicităm introducerea unor instrumente eficiente de coordonare între regiunile de frontieră, inclusiv cele de la frontierele externe ale Uniunii Europene, și propunem crearea unor grupuri de contact transfrontaliere interregionale; În plus, reprezentanții Comitetului European al Regiunilor, în calitate de instituție care reprezintă autoritățile locale și regionale din toate țările Uniunii Europene, ar trebui să fie implicați ca observatori în activitatea echipelor, comitetelor și grupurilor operative înființate la nivelul UE pentru a face față urgențelor în materie de sănătate publică, în special în activitatea Comitetului consultativ pentru situații de urgență de sănătate publică.”

În alte recomandări cuprinse în cele trei avize, CoR a exprimat sprijinul său de principiu privind ideea unei noi autorități a UE pentru pregătire și răspuns în caz de urgență sanitară și a îndemnat Comisia Europeană să prezinte propuneri mai „concrete” și mai „solide” pentru a spori securitatea aprovizionării cu medicamente, bazate pe analiza nevoilor și experiențelor de la nivel local și regional. Comitetul a solicitat, de asemenea, ca propunerile Comisiei să pună accentul pe preocupările legate de securitatea datelor. Sprijinul CoR pentru revizuirea mandatului ECDC subliniază necesitatea unui proces asociat de consolidare a capacităților, de exemplu, a infrastructurii digitale și a serviciilor de telemedicină, și de a acorda atenție potențialului de cooperare internațională în regiunile de frontieră.

În sesiunea sa plenară, desfășurată online, Comitetul European al Regiunilor a adoptat și un aviz privind experiențele și învățămintele desprinse de regiuni și orașe în timpul crizei cauzate de pandemia de COVID-19 și o rezoluție privind libera circulație în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde) și intensificarea producției de vaccinuri . Rezoluția include o solicitare de „suspendare temporară a brevetelor pentru medicamentele și tehnologiile medicale destinate tratării sau prevenirii infecțiilor cu COVID-19”. Recomandările din avizul privind lecțiile învățate în urma crizei, elaborat de Joke Schauvliege (BE-PPE), membră Parlamentului flamand, au vizat, printre altele, aspectele nemedicale ale crizei, concentrându-se în mod deosebit asupra experiențelor regiunilor rurale și periferice. Avizul, care a fost solicitat de Comisia Europeană, va contribui la un raport pe care Comisia Europeană îl pregătește pentru Consiliul Uniunii Europene, instituția care reunește miniștrii de la nivel național din fiecare țară a UE pentru a adopta legi și a coordona politicile.

În primul său Barometru regional și local anual , publicat în octombrie 2020, Comitetul European al Regiunilor a constatat diferențe foarte semnificative în ceea ce privește furnizarea de asistență medicală între regiunile din UE și, de asemenea, între regiunile din același stat membru. Un sondaj realizat în cadrul Barometrului anual local și regional a constatat că europenii au mai multă încredere în autoritățile locale și regionale decât în UE sau în guvernul lor național și că, în opinia acestora, acordarea unei influențe mai mari autorităților locale și regionale ar avea un efect benefic asupra capacității UE de a rezolva problemele. Sănătatea a fost domeniul în care europenii ar dori cel mai mult ca autoritățile locale și regionale să exercite o influență mai mare asupra deciziilor luate la nivelul UE.

Context

Comitetul European al Regiunilor – Studii și rapoarte: Barometrul regional și local anual al UE ( raportul complet și date privind impactul asupra sănătății , octombrie 2020); Impactul crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra administrațiilor regionale și locale (studiu comun CoR-OCDE, octombrie 2020); Evaluarea impactului teritorial: starea orașelor și regiunilor în timpul crizei COVID-19 (octombrie 2020); Răspunsurile politicii regionale în materie de sănătate la criza provocată de pandemia de COVID-19 (octombrie 2020); Punerea în aplicare a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră în regiunile europene (octombrie 2020).

Experiențe la nivel local: Platforma de schimb a CoR (Experiențe ale administrațiilor locale și regionale în timpul primului val al pandemiei); Reinventarea orașelor (raport Eurocities, conținând zeci de exemple de acțiuni, inițiative și proiecte municipale).

Persoană de contact:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-INCREASED-SUPPORT-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/NAT-MEETING-31-JANUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Local leaders discuss pros and cons of short-term accommodation rentals at NAT commission meeting
Local leaders discuss pros and cons of short-term accommodation rentals at NAT commission meeting
31.01.2023