Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Europenii merită cea mai bună protecție a consumatorilor din lume – solicitările autorităților locale  

Instrumentele de protecție a consumatorilor trebuie să țină seama pe deplin de provocările majore cu care se confruntă economia europeană după criza provocată de pandemia de COVID-19

În cadrul sesiunii plenare din octombrie, membrii Comitetului European al Regiunilor (CoR) au adoptat un aviz pe tema Noii agende privind consumatorii , subliniind importanța protejării drepturilor consumatorilor. Protecția consumatorilor trebuie să țină seama de efectele crizei provocate de pandemia de COVID-19, de schimbările de mediu, de transformarea digitală, de globalizare și de apariția unor nevoi specifice ale consumatorilor vulnerabili. În același timp, liderii locali și regionali subliniază necesitatea de a sprijini IMM-urile în tranziția lor digitală și verde, fără a crește sarcinile administrative. Finanțarea europeană este esențială pentru a asigura această transformare.

Cheltuielile de consum au reprezentat 52,6 % din produsul intern brut (PIB) al Uniunii Europene în 2019. Între timp, unul din cinci consumatori a declarat că are cel puțin un motiv să depună o plângere cu privire la o achiziție din anul precedent – un număr în mare parte neschimbat timp de un deceniu. Consumatorii fac din ce în ce mai multe cumpărături online. În 2019, una din șase persoane a cumpărat online cel puțin un articol. Cu toate acestea, deși la ora actuală cumpărăturile online sunt omniprezente, reglementările europene au rămas în urmă. Pandemia a demonstrat importanța unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor, precum și a unei cooperări strânse între autoritățile din UE. De asemenea, a scos la lumină anumite lacune ale cadrului UE de protecție a consumatorilor.

Alexia Bertrand   (BE–Renew Europe), membră a Parlamentului Regiunii Bruxelles-Capitală și raportoare pentru proiectul de aviz pe tema Noii agende privind consumatorii , a declarat:  „Protecția consumatorilor este una dintre politicile europene cele mai importante și cu efecte resimțite în modul cel mai concret de către cetățeni. Cu toate acestea, piața europeană a trecut prin multe tranziții fundamentale și se confruntă cu numeroase provocări, printre care și recenta pandemie. Acest lucru ne obligă să regândim protecția consumatorilor. Trebuie să ne reafirmăm necesitatea puternică de a menține și a pune în aplicare drepturile consumatorilor: faptul că aceste drepturi sunt acum invocate sau că există obligația de a le aplica nu trebuie să ne facă să cedăm tentației de a le fragiliza”.

Comitetul European al Regiunilor (CoR) subliniază în avizul său provocările imediate, legate de pandemie, cu care se confruntă consumatorii europeni, și subliniază cu fermitate necesitatea de a menține și pune în aplicare cu hotărâre drepturile consumatorilor și acquis -ul relevant al UE în perioadele de criză. De exemplu, recenta consolidare a drepturilor și obligațiilor călătorilor din transportul feroviar ar trebui extinsă, pentru a proteja consumatorii împotriva anulărilor din alte sectoare, cum ar fi cultura sau manifestările artistice.

Consumul sustenabil este esențial pentru atingerea obiectivelor Pactului verde. Consumatorii din UE joacă un rol crucial în tranziția verde, motiv pentru care membrii CoR sunt de acord că furnizarea de informații transparente și clare privind caracterul durabil al produselor, potențialul lor de reparare și amprenta lor socială și de mediu este esențială pentru a face alegeri în cunoștință de cauză.

În plus, autoritățile locale și regionale joacă un rol important în promovarea unor noi moduri și comportamente de consum la nivel local și regional, ca de exemplu economia colaborativă.

Avizul propune acțiuni precum inventarierea inițiativelor locale existente pentru a crea o infrastructură pentru reparații la nivel local și pentru a sprijini modelele de afaceri care le permit consumatorilor să cumpere servicii mai degrabă decât bunuri; sprijinirea proiectelor locale și regionale de dezvoltare a cunoștințelor financiare ale consumatorilor, inclusiv în domeniul noilor tehnologii digitale; susținerea inițiativelor de sprijinire a comerțului local și promovarea artizanatului.

Nu în ultimul rând, avizul solicită instituirea unei cooperări între autoritățile locale și regionale, organizațiile de consumatori și întreprinderi, astfel încât să-și unească forțele pentru a maximiza utilizarea resurselor.

Context:

Noua agendă privind consumatorii – Agenda consumatorului european este viziunea strategică a Comisiei Europene privind politica de protecție a consumatorilor. La 13 noiembrie 2020, Comisia Europeană a publicat o nouă agendă privind consumatorii – strategia sa pentru politica de protecție a consumatorilor pentru perioada 2020-2025. Strategia își propune să abordeze cinci priorități pe termen lung: tranziția verde, transformarea digitală, măsurile reparatorii și asigurarea respectării drepturilor consumatorilor, nevoile specifice ale anumitor grupuri de consumatori și cooperarea internațională. În plus, ea propune măsuri pentru abordarea provocărilor imediate care au apărut în timpul pandemiei. În următoarea perioadă de cinci ani, Comisia intenționează să urmărească consolidarea rolului consumatorilor în vederea tranziției verzi: punându-le la dispoziție informații mai bune privind sustenabilitatea produselor, instituind un drept la reparare și stabilind norme privind mențiunile „ecologic”. Ea preconizează să abordeze practicile problematice de pe piețele online, să remedieze lacunele în ceea ce privește normele privind siguranța produselor, în special pentru produsele vândute online, și să îmbunătățească asigurarea respectării normelor existente. În același timp, intenționează să îmbunătățească protecția grupurilor vulnerabile, în special a persoanelor care nu au acces la internet, precum și a copiilor. Comisia prevede să revizuiască normele privind serviciile bancare cu amănuntul și să îmbunătățească serviciile de consultanță financiară în statele membre.

Noua agendă privind consumatorii – Comunicarea CE

Avizul pe tema „Noile avantaje pentru consumatori” , Samuel Azzopardi (MT-PPE)

Persoană de contact:

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023