Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Politica UE în domeniul concurenței nu trebuie să îngrădească sprijinul de la nivel local și regional  

Impactul politicii UE în domeniul concurenței asupra autorităților locale și regionale a fost subiectul unui aviz adoptat de Comitetul European al Regiunilor (CoR) la sesiunea plenară din decembrie. În cadrul unei dezbateri cu comisarul UE pentru concurență, Margrethe Vestager, membrii CoR au solicitat norme care să permită autorităților locale și regionale să abordeze provocările sociale și economice fără ca acțiunile lor să fie considerate ajutoare de stat.

Politica în domeniul concurenței reprezintă instrumentul prin care UE protejează piața internă și consumatorii de eventuale abuzuri din partea întreprinderilor dominante, care ar putea practica prețuri excesive sau impune clauze abuzive, ceea ce ar avea efecte negative asupra cetățenilor și economiilor locale și regionale. De asemenea, această politică limitează intervenția statului, ceea ce poate crea probleme pentru autoritățile regionale și locale în furnizarea serviciilor publice sau în sprijinirea întreprinderilor și economiilor lor locale.

Autoritățile locale și regionale sunt sensibile la deciziile în materie de concurență, inclusiv la deciziile fiscale, deoarece acestea pot avea un impact semnificativ la nivel local și regional . Ele sunt furnizori de servicii de interes economic general (SIEG), o misiune de mare importanţă pentru sprijinirea cetățenilor europeni în viața lor de zi cu zi. Orașele și regiunile trebuie ajutate să se achite de această sarcină, inclusiv în contextul politicii UE în domeniul concurenței ”, a afirmat Karl-Heinz Lambertz , președintele Comitetului European al Regiunilor, în deschiderea dezbaterii.

Margrethe Vestager , comisarul UE pentru concurență, a declarat: „Suntem de acord cu CoR că, atâta vreme cât cheltuielile publice nu afectează concurența la nivel european, nu este nevoie de implicarea Comisiei Europene. Rolul nostru este de a asigura menţinerea unei piețe europene deschise și echitabile. Totodată, trebuie să ne asigurăm că cetățenii și antreprenorii care au idei de succes nu sunt ținuți departe de piață de întreprinderile care beneficiază de ajutor de stat. Ajutorul de stat ar trebui acordat numai în cazul în care piața nu este în măsură să ducă un proiect la bun sfârşit. Apreciem schimbul de astăzi cu reprezentanții locali și regionali, prin care se trec în revistă domeniile în care trebuie să facem progrese.”

Avizul CoR subliniază efectul pozitiv pe care politica europeană în domeniul concurenței îl are asupra cetățenilor și întreprinderilor, prin faptul că le oferă celor dintâi mai multe opțiuni și încurajează inovarea, și felicită Comisia Europeană pentru abordarea chestiunilor geoblocării și comerțului electronic, ceea ce este în beneficiul consumatorilor europeni.

Cu toate acestea, Michael Murphy (IE-PPE), membru al Consiliului Comitatului Tipperary și raportor al avizului CoR, a declarat că se impune o abordare echilibrată în ceea ce privește asigurarea respectării normelor în materie de concurență, care să țină seama de diferențe atât sub aspectul amplasării geografice, cât și al situației sociale și culturale: „Trebuie ca aplicarea normelor privind ajutoarele de stat pentru serviciile de interes economic general (SIEG) să fie simplificată în și mai mare măsură, astfel încât autoritățile locale și regionale, în calitate de prestatori de servicii, să poată răspunde provocărilor economice locale, în special în regiunile periferice, în care este posibil ca piața să nu fie întotdeauna o cale viabilă de furnizare a serviciilor, și să acorde ajutor cetățenilor vulnerabili, depunătorilor și micilor întreprinderi care întâmpină dificultăți”.

Avizul subliniază, de asemenea, necesitatea de a asigura o concurență loială și transparența prețurilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, pentru a-i proteja pe agricultorii europeni. În ceea ce privește provocările viitoare, raportorul CoR recomandă ca normele privind ajutoarele de stat să fie mai flexibile, ceea ce ar permite autorităților locale și regionale să fie mai proactive în sprijinirea întreprinderilor europene, astfel încât acestea să facă față provocărilor economice ridicate de Brexit, fără ca sprijinul respectiv să fie considerat ajutor de stat.

Problema locuințelor sociale a fost ridicată și într-un alt aviz al CoR, „Către o agendă europeană pentru locuințe”, de către Hicham Imane (BE-PSE), membru al Consiliului Local Charleroi din Belgia, aviz care a fost adoptat în aceeași zi. Raportorul susține că politica în domeniul concurenței nu ar trebui să îngrădească accesul celor mai sărace sau defavorizate grupuri sociale la locuințele sociale. Autoritățile locale și regionale ar trebui să aibă libertatea de a planifica, finanța şi construi locuințe sociale, pentru a-i ajuta și pe cei care trăiesc în locuințe necorespunzătoare sau supraaglomerate sau care trebuie să își cheltuiască cea mai mare parte din venituri pentru a-și permite o locuință decentă.

Avize CoR pe tema concurenței:

• Avizul „Către o agendă europeană pentru locuințe”

• Avizul „Ajutoarele de stat și serviciile de interes economic general” (comunicat de presă)

Avizul „Modificarea Directivei privind detașarea lucrătorilor” (comunicat de presă)

Contact:
Carmen Schmidle
Tel. +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu