Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Europa are nevoie de o politică de coeziune mai puternică, modernă și simplificată pentru a lupta împotriva inegalităților tot mai mari  

Liderii locali avertizează cu privire la riscul de a pierde resursele disponibile și solicită accelerarea implementării Fondului pentru o tranziție justă

Printr-o serie de avize adoptate în sesiunea sa plenară, Comitetul European al Regiunilor (CoR) a reamintit rolul crucial al politicii de coeziune în ceea ce privește reducerea disparităților dintre regiunile UE, sprijinirea Uniunii să realizeze o tranziție justă și reducerea dependenței acesteia de combustibilii fosili, astfel încât să devină mai independentă din punct de vedere energetic. Războiul actual împotriva Ucrainei și criza energetică au accentuat și mai mult necesitatea unei coeziuni puternice în Europa, în timp ce pandemia de COVID-19 a demonstrat că sunt necesare acțiuni urgente la nivelul UE și la nivel național, regional și local pentru a asigura coeziunea digitală între teritorii.

Politica de coeziune și-a demonstrat cu succes flexibilitatea și eficacitatea în ceea ce privește acordarea de sprijin în situații de criză neprevăzute, cum ar fi pandemia de COVID-19 și războiul actual împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, este esențial ca politica de coeziune să rămână principalul instrument de investiții al UE care vizează combaterea inegalităților în Europa și a decalajului digital din ce în ce mai mare, prin planuri de investiții multianuale stabile și previzibile. Acest rol strategic pe termen lung al politicii de coeziune ar trebui menținut, astfel încât ea să poată contribui la o mai mare solidaritate în UE. În acest scop, CoR sprijină, de asemenea, punerea în aplicare deplină a principiului de „a nu dăuna coeziunii”, care este în concordanță cu conceptul de „coeziune ca valoare fundamentală”, susținut de Comitet, și invită Comisia Europeană să colaboreze îndeaproape cu CoR în definirea acestuia. Acestea au fost mesajele transmise de liderii locali și regionali în cadrul sesiunii plenare din octombrie a CoR, care a avut loc în cadrul celei de-a 20-a ediții a Săptămânii europene a regiunilor și orașelor.

Membrii CoR au evidențiat abordarea unică a politicii de coeziune, bazată pe o analiză a nevoilor teritoriale realizată la nivel regional și local, care urmează un proces pe deplin participativ și democratic, spre deosebire de planurile naționale de redresare sprijinite de Mecanismul de redresare și reziliență (MRR), care au fost concepute în mare parte fără implicarea regiunilor, astfel cum s-a subliniat în Raportul anual al CoR privind starea regiunilor și orașelor din UE, publicat la 11 octombrie. În plus, liderii locali și regionali au avertizat cu privire la riscul suprapunerilor sau al excluderii în absența unui mecanism real de coordonare între MRR și politica de coeziune și de conectare a acestora.

De asemenea, CoR solicită instituțiilor UE să asigure o coeziune digitală deplină în Europa, pentru a lupta împotriva inegalităților dintre teritorii. Comitetul avertizează că decalajul digital din ce în ce mai mare ar putea accentua inegalitățile sociale și teritoriale, deoarece are un impact asupra serviciilor furnizate la nivel local, cum ar fi accesul la serviciile de e-sănătate și la resursele educaționale, sau ar putea împiedica accesul multor cetățeni la servicii fundamentale, de exemplu la utilizarea plăților fără numerar sau a votului electronic. Mai mult, o coeziune digitală sporită ar fi un instrument de inversare a declinului demografic în zonele interioare, rurale și montane.

Succesul unei tranziții ecologice juste pentru toate regiunile din Europa va fi, de asemenea, esențial pentru a evita amplificarea inegalităților între comunități. Războiul ofensiv lansat de Rusia în februarie 2022 a făcut ca tranziția justă să fie mai dificilă, dar mai urgentă și, prin urmare, planificarea programului Fondul pentru o tranziție justă (FTJ) în valoare de 19,3 miliarde EUR ar trebui accelerată, pentru a mobiliza finanțarea în timp util. Finanțarea Mecanismului de redresare și reziliență a fost pusă la dispoziție în decurs de un an, au subliniat liderii locali, în timp ce Comisia Europeană și statele membre lucrează la FTJ de aproape trei ani. Dacă programul FTJ nu este operațional în 2022, există riscul ca alocarea anuală totală de 25 % din fondurile puse la dispoziție să se piardă.

Nathalie Sarrabezolles (FR-PSE), raportoarea avizului privind cel de-al 8-lea raport privind coeziunea, a afirmat: „Astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de politica de coeziune, probabil pentru a atenua efectele crizelor cu care ne confruntăm, dar mai ales pentru a reduce inegalitățile de pe continentul nostru. Într-adevăr, raportul privind coeziunea arată că unele regiuni au rămas în urmă în ceea ce privește dezvoltarea. Haideți să facem apel la soluțiile viitorului pentru a relansa procesul de convergență în Europa.

Gaetano Armao (IT-PPE), raportorul avizului privind coeziunea digitală, a spus: „Coeziunea digitală trebuie inclusă în Tratatul UE ca o dimensiune suplimentară importantă a conceptului tradițional de coeziune economică, socială și teritorială. Acest lucru este esențial, deoarece cetățenii care dispun de competențe digitale și de conectivitate pot oferi o valoare semnificativă comunităților lor. Decalajul digital nu este recunoscut oficial ca o amenințare la adresa coeziunii UE. Este necesară o dezbatere publică cu privire la modul de eliminare a decalajelor în materie de inovare și de digitalizare, care ar trebui să se concentreze pe obținerea unei înțelegeri clare a conceptului de „coeziune digitală”, care necesită recunoașterea rolului esențial pe care îl joacă tehnologia în viața noastră și care presupune integrarea obiectivelor de coeziune (prevăzute în Tratatul UE) în drepturile, principiile și politicile digitale ale Uniunii.

Sari Rautio (FI-PPE), raportoarea avizului pe tema „Tranziția justă și durabilă în contextul regiunilor mari consumatoare de cărbune și energie”, a declarat: „Războiul din Europa a făcut ca tranziția justă să devină mai urgentă. Cred că tranziția crucială către o societate cu emisii scăzute de dioxid de carbon trebuie să pună accentul pe diferitele nevoi ale cetățenilor, prin crearea de noi locuri de muncă și competențe. Sectorul energetic, diversele ramuri, industria prelucrătoare și IMM-urile întâmpină dificultăți, motiv pentru care este important să se sprijine ambițiile industriei de a deveni neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. FTJ poate juca un rol în atingerea acestui obiectiv. Căutarea celor mai eficiente mijloace va fi încununată de succes numai dacă regiunile și orașele sunt cu adevărat implicate în toate etapele de planificare și punere în aplicare. Și, în același timp, trebuie să facem ca sistemul să funcționeze!

Context:

Al 8-lea raport privind coeziunea  a fost publicat la 9 februarie de către Comisia Europeană. Acesta prezintă atât tendințe pozitive, cât și negative în regiunile, orașele și zonele rurale ale UE: regiunile mai puțin dezvoltate au recuperat decalajul, dar multe regiuni de tranziție au fost blocate într-o capcană a dezvoltării. În plus, decalajul tot mai mare în materie de inovare va îngreuna recuperarea decalajelor pentru ambele tipuri de regiuni. În urmă cu câteva săptămâni, Parlamentul European și-a adoptat poziția cu privire la cel de-al 8-lea raport privind coeziunea.

În cadrul Pactului verde european, Mecanismul pentru o tranziție justă (MTJ) a fost instituit pentru a sprijini regiunile cele mai afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic. Acesta include Fondul pentru o tranziție justă (FTJ), care va investi aproximativ 19 miliarde EUR în aceste teritorii în perioada 2021-2027. Alocarea FTJ pentru fiecare stat membru poate fi consultată aici.

Împreună cu principalele asociații europene ale orașelor și regiunilor, CoR este un partener fondator al #CohesionAlliance, care urmărește să prezinte coeziunea drept valoare fundamentală a Uniunii Europene și obiectiv-cheie pentru toate politicile și investițiile sale. Mai multe informații aici.

Persoană de contact:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0) 470 89 53 82

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023