Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Orașele și regiunile UE au stabilit prioritățile pentru 2019 în materie de mediu, energie și climă  
Autoritățile locale și regionale sunt hotărâte să exercite presiuni pentru ca statele membre să își crească nivelurile de ambiție în privința climei, să stabilească obiective de reducere a sărăciei energetice și să includă orașele și regiunile în planurile naționale privind clima și energia, care trebuie prezentate până la sfârșitul anului

Comisia pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE) a Comitetului European al Regiunilor (CoR) și-a adoptat programul de lucru pe 2019. Tranziția Europei către o energie curată, sărăcia energetică, schimbările climatice și punerea în aplicare a Acordului de la Paris ocupă primele locuri în agendă, pe lângă protecția mediului și a biodiversității. Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), ca model transsectorial pentru 2030 de asigurare a unui viitor mai bun și mai durabil la nivel mondial, vor orienta programul de lucru al Comisiei ENVE.

Sub conducerea dlui Michele Emiliano (IT-PSE) , președintele regiunii Apulia, membrii au avut un schimb de opinii cu privire la strategia neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei 2050, publicată de Comisia Europeană în noiembrie 2018. Președintele Emiliano a declarat: „Aceasta este cea mai ambițioasă încercare a UE de a-și reasuma politica, într-un context în care apar tensiuni grave în societățile noastre. Inversarea fenomenului încălzirii globale nu este fezabilă exclusiv la nivel local, regional sau național, ea necesitând o cooperare internațională solidă. Trebuie să menținem coeziunea dintre municipalitățile, regiunile, parlamentele naționale și Uniunea Europeană, pentru a descoperi ce activități trebuie abandonate treptat și care sunt cele care necesită investiții suplimentare. Avizul trebuie să reflecte realitățile din teritoriu și rolul pe care orașele și regiunile pot și trebuie să îl joace în punerea în aplicare a strategiei”. Avizul CoR privind strategia neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei 2050 va face obiectul unei consultări a părților interesate , programată pentru marți, 29 ianuarie, și prezidată de dl Michele Emiliano, președintele regiunii Apulia și raportorul avizului. Proiectul de aviz va fi adoptat în ședința Comisiei ENVE din 4 aprilie și în sesiunea plenară a CoR din 26 și 27 iunie 2019.

Membrii au avut un schimb de opinii cu privire la avizul pe tema „Guvernanța pe mai multe niveluri și cooperarea intersectorială pentru combaterea sărăciei energetice” [raportoare: dna Kata Tüttő (HU-PSE) ]. Reprezentanta sectorului 12 din Budapesta a afirmat: „Este momentul să definim obiective comune pentru a elimina sărăcia energetică în Europa. Trebuie să luăm urgent în considerare implicațiile îngrijorătoare ale sărăciei energetice din punct de vedere social și sub aspectul sănătății și să găsim soluții permanente și durabile”. Raportoarea a subliniat importanța activității desfășurate în cadrul Convenției primarilor, în special deoarece aceasta a făcut din lupta împotriva sărăciei energetice una dintre prioritățile sale. Aproximativ 57 de milioane de persoane nu dispun de încălzire adecvată în Europa, iar 52 de milioane se confruntă cu întârzieri la plata facturilor la energie, a reamintit dna Tüttő. Consultarea părților interesate pe tema avizului va avea loc la 7 februarie 2019. Adoptarea finală este prevăzută pentru sesiunea plenară din 26 și 27 iunie 2019.

Membrii au luat în discuție rezultatele COP24 și raportul IPCC privind limitarea creșterii temperaturii globale la 1,5°C .

Dl Cor Lamers (NL-PPE) , primarul orașului Schiedam și președintele Comisiei ENVE, a declarat: „Nu există nicio îndoială că am reușit să sporim vizibilitatea administrațiilor locale la Katowice. Invitația adresată guvernelor naționale de a lua în considerare rezultatele dialogurilor Talanoa și de a implica autoritățile de la nivel subnațional în definirea și punerea în aplicare a strategiilor în domeniul climei este o dovadă clară în acest sens. În lunile următoare va trebui să fim foarte activi, amplificând ecoul mesajelor noastre politice și consolidându-ne cooperarea cu toți actorii relevanți. Reafirmăm necesitatea imperativă de a ridica nivelul de ambiție în materie de climă la nivel național și considerăm că numai o acțiune comună la toate nivelurile de guvernare poate asigura succesul”.

Dl Andrew Cooper (UK-AE) , membru al Consiliului Local Kirklees și raportor al avizului CoR privind guvernanța în domeniul climei după 2020 , a precizat: „Trebuie să sprijinim rezultatele COP24 și apelul ferm adresat guvernelor naționale de a implica autoritățile locale și regionale în definirea planurilor lor naționale de acțiune”. Dna  Jytte Guteland (SE-S&D ), deputată în Parlamentul European, a evidențiat cooperarea reușită cu CoR în cadrul COP24 și a subliniat că sunt necesare mai multe eforturi comune pentru a îndeplini obiectivele stabilite de Acordul de la Paris.

Anul acesta, evenimentul de deschidere al Săptămânii verzi 2019 va avea loc la Varșovia, la 13 mai, și va fi găzduit de dl Adam Struzik (PL-PPE) , președintele voievodatului Mazovia . Săptămâna verde va avea loc în perioada 13˗17 mai și se va concentra asupra aplicării legislației de mediu.

Dl Roby Biwer (LU-PSE) , membru al Consiliului Local Bettembourg, a prezentat rezultatele participării sale, în luna noiembrie a anului trecut, la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind diversitatea biologică (CBD COP14) , desfășurată la Sharm-El-Sheik, în Egipt. Dl Biwer a declarat: „Prezența noastră a fost extrem de utilă și de apreciată. Pe lângă faptul că avizul CoR privind Strategia UE în domeniul biodiversității post-2020 a fost deosebit de bine primit și distribuit participanților spre dezbatere, propunerea noastră de a integra contribuția serviciilor în folosul biodiversității și ecosistemului la asigurarea sănătății umane în noile obiective ale deceniului post-Aichi, 2020-2030, a fost salutată cu entuziasm. Avizul dlui Roby Biwer, pe tema „ Contribuția orașelor și regiunilor din UE la cea de-a 14-a Conferință a părților la Convenția privind diversitatea biologică și la Strategia UE în domeniul biodiversității post-2020 ”, a fost adoptat de CoR în cadrul celei de a 131-a sesiuni plenare, desfășurate la Bruxelles, în perioada 8-10 octombrie 2018. Raportorul Biwer va prezenta recomandările din aviz Intergrupului „Schimbări climatice, biodiversitate și dezvoltare durabilă” al Parlamentului European, la 30 ianuarie 2019 .

Comisia ENVE a numit raportori pentru trei noi avize:

Dna Sirpa Hertell (FI-PPE) , membră a Consiliului Municipal Espoo, va fi raportoarea unui aviz fără caracter legislativ, pe tema „Către o Europă durabilă până în 2030, privind acțiunile întreprinse pentru a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU: Acordul de la Paris privind schimbările climatice”.

Dl Witold Stępień (PL-PPE) , președintele voievodatului Łódz între 2010 și 2018, în prezent membru al Parlamentului regional Łódz, va fi responsabil pentru avizul din proprie inițiativă al CoR pe tema „Punerea în aplicare a Acordului de la Paris printr-o tranziție energetică inovatoare și durabilă la nivel local și regional”.

Vicepreședintele Consiliului Județean Tolna, dl József Ribányi (HU-PPE) , a fost numit raportor al avizului din proprie inițiativă al CoR pe tema „Punerea în aplicare a pachetului privind energia curată: planurile energetice și climatice naționale integrate (PECNI) ca instrument pentru o abordare transversală privind clima, energia activă și cea pasivă”.

Următoarea ședință a Comisiei ENVE se va desfășura la 4 aprilie, la Bruxelles.

La viitoarea sesiune plenară, care va avea loc la 6 și 7 februarie 2019 , membrii CoR vor dezbate și vor vota avizul dlui CoR Lamers (NL-PPE), pe tema „ Către un al 8-lea Program de acțiune pentru mediu ”.

Informații generale

Imaginile de la cea de-a 22-a ședință a Comisiei ENVE sunt disponibile aici. Faceți clic aici pentru a accesa pagina de internet și ordinea de zi a ședinței.

„O planetă curată pentru toți – O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei”. Strategia completă (EN) a fost publicată de Comisia Europeană la 28 noiembrie 2018. Comunicatul de presă al CE.

Raport pe tema „ Prețurile și costurile energiei în Europa ” | 9 ianuarie 2019 – Comisia Europeană.

Puteți găsi aici principalele intervenții ale CoR la COP24 și comunicatul de presă final al COP24.

Contact: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022