Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Orașele și regiunile UE solicită un registru electronic european de dosare medicale de sine stătător  
Comitetul European al Regiunilor sprijină în unanimitate avizul președintelui regiunii Murcia, Fernando López Miras, privind digitalizarea sectorului sănătății în Europa

Digitalizarea sistemelor de sănătate poate contribui la eficiența și eficacitatea resurselor, îmbunătățind în același timp calitatea serviciilor și asistența personalizată pentru pacienți. În timp ce speranța de viață a crescut rapid și constant în UE în ultimele decenii, ea a încetinit semnificativ după 2011. Îmbunătățirea măsurilor de prevenire a bolilor și creșterea eficienței intervențiilor de îngrijire medicală ar putea reduce cu 1,2 milioane anual numărul deceselor premature din UE ( CE ). Statele membre ale UE cheltuiesc în medie 8,3% din PIB pentru îngrijirea sănătății ( Eurostat ).

Membrii Comitetului European al Regiunilor au adoptat în unanimitate un aviz pe tema digitalizării sectorului sanitar . Avizul reprezintă un răspuns și o contribuție la Comunicarea Comisiei privind modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în cadrul pieței unice digitale, autonomizarea cetățenilor și construirea unei societăți mai sănătoase din aprilie 2018.

Dl Fernando López Miras (ES-PPE) , raportor și președintele regiunii Murcia, a declarat: „Transformarea digitală a sistemelor de sănătate din Europa este esențială pentru dezvoltarea unor modele de asistență medicală mai eficiente, care să îmbunătățească atât prevenirea bolilor, cât și asistența personalizată. Protecția datelor este, cu toate acestea, o condiție prealabilă, fără de care nu putem trece la digitalizarea sistemelor de sănătate. Prin urmare, salutăm noile recomandări ale Comisiei Europene de a crea un format european securizat pentru schimbul de dosare medicale electronice. Cu toate acestea, propunerea noastră merge mai departe și solicităm un registru electronic european de dosare medicale de sine stătător.”

Creșterea incidenței bolilor cronice și a morbidității cu cauze multiple în Europa determină creșterea cererii de resurse și costuri între statele membre.

Statele membre ale UE cheltuiesc în medie 8,3% din PIB pentru îngrijirea sănătății. Germania (11,2%), Suedia (11%) și Franța (11%) au cel mai ridicat raport între cheltuielile pentru îngrijirea sănătății și PIB. În schimb, cheltuielile pentru îngrijirea sănătății au reprezentat mai puțin de 6,5% din PIB în Polonia, Luxemburg și Letonia, iar România înregistrează cel mai scăzut raport din UE, respectiv 5% ( Eurostat ).

Soluțiile digitale pentru sănătate contribuie la reducerea timpului de consultație medicală și facilitează coordonarea multidisciplinară pentru tratamentele pacienților.

Digitalizarea sectorului sănătății ar fi deosebit de importantă ca soluție la problema izolării și pentru îmbunătățirea asistenței personalizate pentru cetățenii care locuiesc în zone rurale, în regiuni îndepărtate, pe insule și în teritorii cu o densitate scăzută a populației.

Membrii reamintesc că la nivelul UE sunt utilizate în continuare formate și standarde care nu sunt compatibile între ele în ceea ce privește sistemele de evidență electronică a dosarelor medicale.

CoR solicită Comisiei Europene să promoveze noi modele de rambursare pentru adoptarea inovării digitale, orientate, de exemplu, spre plata sumelor aferente valorii dovedite prin rezultate în domeniul sănătății, astfel încât să se promoveze modelul de afaceri al întreprinderilor de e-sănătate și de sănătate mobilă care aleg să ofere servicii de valoare susținute de tehnologia digitală.

Orașele și regiunile UE solicită statelor membre să evite localizarea serviciilor, deoarece serviciile localizate nu sunt întotdeauna mai sigure, și să promoveze utilizarea standardelor internaționale și deschise pentru a se evita soluțiile care ar crea dependență de un anumit furnizor.

Liderii locali consideră că este esențial să se stabilească un dialog între cerere și ofertă și să se promoveze procesul de creare în comun a soluțiilor digitale.

Membrii solicită Comisiei să evalueze posibilitatea de a atribui un identificator unic studiilor genetice efectuate asupra cetățenilor europeni, cu consimțământul acestora și din motive clinice. Acest lucru ar permite utilizarea informațiilor pentru măsuri preventive, de diagnosticare sau terapeutice.

CoR solicită un sistem UE de acreditare, certificare și validare a noilor aplicații și dispozitive destinate pacienților și cadrelor medicale, pentru a le identifica pe cele care sunt considerate cu adevărat utile sau care pot fi prescrise de către un cadru medical. Acest lucru ar reduce barierele administrative, astfel încât soluțiile confirmate într-un stat membru să poată fi ușor comercializate în altă țară.

Al 8-lea Summit european al regiunilor și orașelor

Al 8-lea Summit european al regiunilor și orașelor , organizat la București, la 14 și 15 martie, va reuni peste 500 de lideri europeni, naționali, regionali și locali din toate statele membre ale UE pentru a discuta despre contribuția autorităților locale și regionale la viitorul Europei. Desfășurată sub titlul „(Re)Construirea EUropei”, reuniunea la nivel înalt, care va avea loc cu două săptămâni înainte de ieșirea Regatului Unit din UE, prevăzută să aibă loc la 29 martie și cu două luni înainte de alegerile europene, va fi cea mai importantă reuniune politică din acest an a primarilor, președinților de regiuni și a altor reprezentanți aleși la nivel local și regional din întreaga Uniune.

De asemenea, evenimentul va reuni 100 de tineri politicieni de la nivel local și regional, care vor participa activ la dezbaterea privind viitorul Europei. El va constitui și ocazia de a lansa oficial inițiativa Comitetului privind o nouă rețea de centre regionale (#RegHub ), în prezența a 20 de regiuni participante.

În cazul în care doriți să participați la acest eveniment, vă rugăm să vă înscrieți prin intermediul paginii Președinției române a UE dedicată acreditării presei (termen: 1 martie). Vă atragem atenția asupra faptului că numai jurnaliștii înregistrați vor putea să beneficieze de o acreditare de presă.

Informații generale

Comunicarea Comisiei privind modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în cadrul pieței unice digitale, autonomizarea cetățenilor și construirea unei societăți mai sănătoase – aprilie 2018

Noiembrie 2018 – Comunicat de presă – Starea sănătății în UE: mai multă protecție și prevenire pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă

Eurostat – Statistici privind cheltuielile medicale în UE (date extrase în martie 2018)

6 februarie 2019 – Comunicat de presă – Comisia facilitează accesul transfrontalier securizat al cetățenilor la date medicale

Contact: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Un spațiu european al datelor medicale care să funcționeze eficient poate salva vieți și trebuie să amelioreze calitatea asistenței medicale pentru toți cetățenii
Un spațiu european al datelor medicale care să funcționeze eficient poate salva vieți și trebuie să amelioreze calitatea asistenței medicale pentru toți cetățenii
09.02.2023