Bugetul UE după 2020: sunt necesare fonduri proaspete pentru a întâmpina noile provocări, întrucât reducerea bugetului politicii de coeziune ar fi riscantă pentru viitorul Europei  

Conferința pe tema următorului CFM , organizată la 8 și 9 ianuarie, constituie un prilej pentru Comisia Europeană de a-și intensifica activitatea cu privire la propunerea sa privind bugetul UE după 2020, care va fi prezentată în luna mai. Președintele Comitetului European al Regiunilor, dl Karl-Heinz Lambertz, contribuie la dezbatere, exprimând preocupările regiunilor și orașelor cu privire la posibilele reduceri ale bugetului pentru politica de coeziune – principalul instrument de investiții al Europei – și avertizând cu privire la pericolele unei Uniuni Europene centralizate, divizate și „insensibile la aspectele teritoriale”.

„Chiar vrem să avem o Europă cu mai puține posibilități de formare pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, cu mai puțină infrastructură pentru transportul durabil, cu eficiență energetică scăzută pentru locuințele sociale, cu bandă largă limitată în zonele rurale sau cu mai puține șanse de integrare pentru migranți?” , întreabă dl Lambertz. „Dacă aceasta este soluția pentru a acoperi golul care rămâne în buget din cauza Brexit-ului și a noilor nevoi financiare pentru apărare, securitate și migrație, atunci Uniunea se îndreaptă în direcția greșită”.

„Grație reformelor din 2014, politica de coeziune este o politică inovatoare, care are rezultate în domeniile în care ne confruntăm cu principalele provocări în prezent: locuri de muncă, competitivitate, schimbările climatice, energie și banda largă” , subliniază președintele CoR, adăugând: „Investițiile în politica de coeziune sunt investiţii în cetățeni. Reducerea bugetului pentru politica de coeziune ar pune în pericol construcția europeană, lărgind decalajele între est și vest, între nord și sud, între comunitățile urbane și cele rurale.”

Președintele CoR invită, de asemenea, statele membre ale UE să pună la dispoziție resursele financiare de care are nevoie UE pentru a răspunde noilor provocări urgente, cum ar fi apărarea, securitatea, politicile sociale și migrația. Acest lucru presupune atât creșterea contribuțiilor naționale, cât și eliminarea vetourilor actuale cu privire la introducerea unor noi instrumente de resurse proprii, cum ar fi impozitele pe emisiile poluante, pe activitățile marilor operatori de internet și pe tranzacţiile financiare.

Celor care susțin că nu mai este nevoie de politici finanțate pe bază de granturi în Europa, dl Lambertz le atrage atenția asupra scăderii constante a investițiilor publice în majoritatea statelor membre: „Redresarea economiilor UE este o oportunitate, dar și un risc. Atâta timp cât majoritatea cetățenilor văd redresarea doar în rapoartele din mass-media și în statistici, și nu în viața de zi cu zi, frustrarea lor va deschide calea spre un nou val de populism și naționalism. Avem nevoie de investiții pentru ca beneficiile economiilor noastre în curs de redresare să fie resimțite de toți, atât în statele membre mai puternice, cât și în cele mai slabe.”

#CohesionAlliance

Pentru a pleda pentru o politică de coeziune mai puternică după 2020, CoR, împreună cu asociaţiile teritoriale importante din UE, a lansat #CohesionAlliance: o mișcare cetățenească deschisă tuturor celor care cred că politica de coeziune a UE trebuie să constituie în continuare un pilon al viitorului Uniunii Europene. De la lansarea sa în octombrie anul trecut, alianța a continuat să atragă noi semnatari în fiecare zi, printre care autorități locale și regionale, asociații de întreprinderi, instituții din mediul universitar, sindicate și grupuri de reflecție.

Mai multe informații referitoare la inițiativele, declarațiile și documentele de poziție legate de # CohesionAlliance sunt disponibile la adresa: https://cohesionalliance.eu .

Contact:

Pierluigi Boda

Tel. +32 (0) 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu