Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Bugetul UE 2021-2027: liderii locali și Președinția bulgară a UE iau apărarea viitoarei politici de coeziune  

Liderii locali și regionali ai UE s-au întrunit la Sofia, la 7 iunie, pentru a solicita să se renunțe la reducerea cu 10% a bugetului politicii de coeziune, planificată de Comisia Europeană în propunerea sa privind bugetul UE pentru perioada 2021-2027. Împreună cu Președinția bulgară a Consiliului UE, ei au cerut resurse suficiente și îmbunătățirea reglementărilor, pentru ca reducerea disparităților prin implicarea actorilor de la nivel local să rămână un obiectiv și o funcție esențială ale fondurilor structurale și de investiții europene.

La 6 și 7 iunie, Comisia pentru politica de coeziune teritorială (COTER) a Comitetului European al Regiunilor, împreună cu Asociația Națională a Municipalităților din Republica Bulgaria (NAMBR), a organizat o conferință pe tema implicațiilor proiectului de propuneri al Comisiei Europene privind următorul cadru financiar multianual (CFM), care stabilește plafoanele anuale de cheltuieli pentru toate politicile UE în perioada 2021-2027 și noile reglementări privind fondurile.

„Apreciem angajamentul Președinției bulgare a UE în favoarea unei politici de coeziune solide. Prin cooperarea dintre UE, guvernele naționale și administrațiile locale, Bulgaria este un exemplu al modului în care politica de coeziune poate să îmbunătățească viața cetățenilor, să consolideze infrastructura, să contribuie la o educație mai bună, să combată sărăcia, să sprijine reforma administrației publice și să lupte împotriva schimbărilor climatice. Știm că această politică are un impact real și că reprezintă o investiție în cetățeni și în viitorul Europei: tocmai de aceea trebuie depuse eforturi susținute pentru limitarea la minimum a reducerilor bugetare și introducerea de norme pentru eficientizarea politicii de coeziune”, a afirmat Karl-Heinz Lambertz , președintele Comitetului European al Regiunilor.

Referindu-se la viitoarele negocieri bugetare, viceprim-ministrul Republicii Bulgaria, Tomislav Doncev , a declarat: „Președinția bulgară nu ezită să ia taurul de coarne și să provoace o discuție sinceră și onestă despre viitorul nostru comun. Acest lucru este valabil și cu privire la dezbaterea privind viitorul politicii de coeziune – o politică menită să ofere răspunsuri la problemele noastre, să ne îndrepte către prosperitate și valori comune.”

Daniel Panov , președintele NAMBR și primarul orașului Veliko Târnovo, a declarat: „Credem că eforturile conjugate ale membrilor Comitetului Regiunilor și sprijinul asociațiilor naționale ale autorităților locale din întreaga Europă reprezintă o condiție esențială pentru a veni în întâmpinarea nevoilor a milioane de cetățenii europeni, în perspectiva viitorului nostru comun. Obiectivul și angajamentul nostru politic constau în perspectiva direcționării adecvate a resurselor către comunitățile locale care se confruntă cu dificultăți.”

În cadrul dezbaterii, raportorul CoR cu privire la CFM, Nikola  Dobroslavić (PPE-HR), prefectul districtului Dubrovnik-Neretva, a subliniat că „Liderii locali consideră că propunerea privind CFM este un punct de plecare pozitiv și sprijină creșterea investițiilor în educație, cercetare, tineret și în politica în domeniul migrației. Însă reducerile preconizate pentru politica de coeziune riscă să limiteze capacitatea regiunilor și orașelor de a aborda discrepanțele și de a impulsiona inovarea pe întregul continent, în timp ce criteriile propuse de alocare a fondurilor și flexibilitatea bugetară sporită trebuie să fie atent evaluate.”

Principalele preocupări exprimate de liderii locali au fost centralizarea investițiilor și separarea din ce în ce mai pronunțată a fondurilor structurale ale UE, Fondul social european și Fondul pentru dezvoltare rurală distanțându-se tot mai mult de Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.

ACTIVITĂȚILE COR PRIVIND VIITORUL POLITICII DE COEZIUNE

Comisia COTER a CoR are în lucru o evaluare aprofundată a noilor reglementări. Comitetul va elabora și adopta propuneri de îmbunătățire până în luna februarie. Pe lângă avizul privind CFM, al cărui raportor este dl Dobroslavić, sunt planificate și alte avize, precum:

- Regulamentul privind dispozițiile comune, coraportori Catiuscia Marini (PSE-IT), președinta regiunii Umbria și Michael Schneider (PPE-DE), secretar de stat al landului Saxonia-Anhalt.

- Fondul european de dezvoltare regională: Michiel Rijsberman (PPE-NL), membru al Consiliului Executiv al provinciei Flevoland.

- Cooperarea teritorială europeană: Marie-Antoinette Maupertuis , membră a Consiliului Executiv al Colectivității teritoriale din Corsica.

- Cooperarea transfrontalieră: Bouke Arends (PSE-NL), membru al autorității executive a Consiliului Local Emmen.

- Fondul social european Plus: Susana Diaz (PPE-ES), președinta regiunii Andaluzia.

- Mecanismul pentru interconectarea Europei: Isabelle Boudineau, vicepreședintă a Consiliului Regional Nouvelle-Aquitaine.

ALIANȚA PENTRU COEZIUNE

Pentru a pleda pentru consolidarea politicii de coeziune după 2020, CoR, împreună cu cele mai importante asociaţii teritoriale din UE, a lansat #CohesionAlliance: o mișcare cetățenească deschisă tuturor celor care cred că politica de coeziune a UE trebuie să rămână un pilon al viitorului Uniunii Europene. De la lansarea sa în octombrie anul trecut, alianța atrage în continuare, zilnic, noi semnatari, printre care și autorități locale și regionale, asociații de întreprinderi, instituții din mediul universitar, sindicate și grupuri de reflecție.

Mai multe informații referitoare la inițiativele, declarațiile și documentele de poziție legate de #CohesionAlliance sunt disponibile la adresa: https://cohesionalliance.eu .

Contact:

Pierluigi Boda

tel.: +32 2 282 2461

tel. mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ONLINE-EUREGIONSWEEK-COMMUNITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Online #EURegionsWeek community
Online #EURegionsWeek community
03.10.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Europa are nevoie de o politică de coeziune reformată și mai puternică pentru a fi pregătită pentru viitor, afirmă regiunile și orașele
Europa are nevoie de o politică de coeziune reformată și mai puternică pentru a fi pregătită pentru viitor, afirmă regiunile și orașele
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023