Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Succesul ecologic este în mâna autorităților locale  

Comisia pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE) a Comitetului European al Regiunilor (CoR) și-a reluat activitatea și are în lucru dosare-cheie. Printre acestea se numără rolul comunităților energetice în tranziția energetică a Europei, viitorul programului LIFE, cerințele pentru reutilizarea apei, potențialul ridicat al programului spațial al Europei și produsele controversate din plastic de unică folosință.

Ședința Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE) de la Bruxelles a început cu declarația dlui Daniel Calleja Crespo , directorul general al DG Mediu a Comisiei Europene. Dl Calleja Crespo a subliniat că „succesul politicilor de mediu din Europa este în mâna autorităților locale și regionale”, și i-a încurajat pe membrii CoR să devină „ambasadori ai valorii adăugate a acquis-ului UE în domeniul mediului.”

Membrii au discutat proiectul de aviz pe tema „Propunere de directivă privind produsele din plastic de unică folosință” , elaborat de raportoarea Sirpa Hertell (FI-PPE) . Dna Hertell, membră Consiliului Local Espoo, a afirmat: „Salutăm propunerea. Cu toate acestea, simpla enumerare a produselor din plastic și interzicerea acestora nu sunt suficiente. Suntem de părere că Comisia Europeană ar trebui să publice o evaluare cuprinzătoare a impactului, care să descrie în mod clar implicațiile sociale, economice și ecologice ale măsurilor propuse. De asemenea, solicităm Comisiei Europene să lărgească domeniul de aplicare dincolo de mări și mediile maritime, la apele dulci și mările puțin adânci.” Avizul urmează să fie adoptat în sesiunea plenară din 9 și 10 octombrie.

Marco Dus (IT-PSE) , membru al Consiliului Municipal Vittorio Veneto, și-a prezentat proiectul de aviz pe tema „Viitorul programului LIFE” . Dl raportor Dus a afirmat: „Salutăm creșterea substanțială a bugetului programului LIFE după 2020. Cu toate acestea, trebuie să fim cinstiți: se va extinde și domeniul de aplicare al programului, astfel încât să includă programele în domeniul energiei curate. Ne îngrijorează faptul că autoritățile locale și regionale s-ar putea să dispună de resurse mai puține pentru proiecte concrete. Împreună cu Parlamentul European, cerem o creștere și mai mare a finanțării pentru a răspunde provocărilor imense cu care ne confruntăm.” Comisia Europeană a propus creșterea bugetului programului LIFE de la 3,4 miliarde EUR în perioada financiară actuală la 5,45 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027. Avizul CoR urmează să fie adoptat în sesiunea plenară din 9 și 10 octombrie.

Membrii au aprobat în unanimitate proiectul de aviz pe tema „Modele de asumare a răspunderii la nivel local în domeniul energiei și rolul comunităților energetice locale în tranziția energetică din Europa” , elaborat de raportoarea Mariana Gâju (RO-PSE). Dna Gâju, primarul localității Cumpăna, a afirmat: „Trebuie să ne asigurăm că comunitățile de energie locale contribuie la descentralizarea și democratizarea sistemelor energetice și sprijină dezvoltarea economică şi socială durabilă la nivel local. O cooperare mai strânsă între politicile regionale și energetice ale UE și ale statelor membre este esențială pentru atingerea acestui obiectiv.” Adoptarea avizului este prevăzută pentru sesiunea plenară din 5 și 6 decembrie.

Membrii au avut un schimb de opinii cu privire la propunerea de regulament privind cerințele minime în materie de reutilizare a apei , raportor: Oldřich Vlasák (CZ-CRE) . Dl Vlasák, membru al Consiliului Local Hradec Králové a declarat: „Propunem extinderea domeniului de aplicare al regulamentului, pentru a include nu numai irigațiile agricole, ci și irigarea spațiilor verzi din zonele urbane, a parcurilor, a grădinilor și a terenurilor de utilitate publică. Avem nevoie de un regulament adecvat și standardizat la nivelul UE, pentru a proteja piața unică în ce privește produsele agricole.” Avizul CoR urmează să fie adoptat în sesiunea plenară din 9 și 10 octombrie.

Andres Jaadla (ET-ALDE) și-a prezentat documentul de lucru pe tema „Programul spațial al Uniunii Europene și Agenția Uniunii Europene pentru programul spațial” . Dl Jaadla, membru al Consiliului Local Rakvere a afirmat: „Trebuie să aducem tehnologiile spațiale mai aproape de Pământ. În prezent sunt necesare fonduri substanțiale pentru a exploata pe deplin potențialul tehnologiilor prin satelit și a îmbunătăți calitatea vieții în comunitățile noastre. De la navigația prin satelit la programele de observare a Pământului, politica spațială aduce beneficii tangibile cetățenilor UE, contribuind totodată la mărirea investițiilor, la creșterea numărului de locuri de muncă și la accelerarea creșterii”

Imaginile de la cea de-a 20-a ședință a Comisiei ENVE sunt disponibile aici.

Contact: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37