Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
În căutarea celor mai întreprinzătoare regiuni și orașe din Europa  

Este pregătită oare regiunea dumneavoastră să câștige premiul Regiunea europeană întreprinzătoare (REI), acordat pentru o strategie ambițioasă, de excepție, în favoarea IMM-urilor și a antreprenorilor? Dacă răspunsul este da, grăbiți-vă, termenul de depunere a candidaturilor este 7 aprilie 2017!

Comitetul European al Regiunilor (CoR) identifică și recompensează, în fiecare an, trei regiuni din UE cu o strategie politică antreprenorială remarcabilă și inovatoare, indiferent de dimensiunea, prosperitatea sau competențele lor. Primele trei viziuni – cele mai progresiste și mai promițătoare, care au un plan de implementare credibil – sunt distinse cu titlul „Regiune europeană întreprinzătoare” (REI) pentru anul respectiv.

 

Cine poate candida?

Toate teritoriile UE de la nivel subnațional, înzestrate cu competențe la nivel politic și cu capacitatea de a implementa o strategie antreprenorială globală, sunt bine-venite să participe la acest concurs. În contextul inițiativei REI, termenul de „regiuni” este definit în sensul cel mai larg, cuprinzând comunitățile, comunitățile autonome, departamentele, landurile, provinciile, județele, zonele metropolitane, orașele mari, precum și teritoriile transfrontaliere cu personalitate juridică, precum GECT și euroregiunile.

 

Cum se depun candidaturile?

Trimiteți un dosar de candidatură care să conțină:

un formular de candidatură, care cuprinde o fișă de informare privind regiunea candidată, o prezentare sumară a viziunii sale politice, o descriere a mecanismului de guvernanță preconizat să asigure desfășurarea eficientă a acțiunilor legate de REI, precum și un plan de acțiune și un plan de comunicare;

o declarație de angajament politic, care să facă dovada faptului că strategia REI a teritoriului respectiv beneficiază de sprijinul conducerii politice (de pildă, adunarea regională, administrația regională sau alte organe politice autorizate). Formularul de candidatură poate fi descărcat de pe pagina web a REI

 

Criterii de evaluare:

Candidaturile sunt evaluate în funcție de următoarele criterii:

Viziunea politică și angajamentul

Guvernanța pe mai multe niveluri, parteneriatul și cooperarea

Punerea în practică

Comunicarea

 

Care sunt pașii următori?

Câștigătorii Premiului REI 2018 vor fi anunțați în cadrul unei ceremonii de decernare a premiilor care va avea loc în luna iulie 2017. Punerea în aplicare a strategiilor regionale premiate va fi monitorizată pe tot parcursul anului pentru care se face decernarea de către juriul REI, format din membri ai CoR, reprezentanți ai instituțiilor UE și parteneri sociali. La sfârșitul anului, juriul vizitează teritoriile premiate, pentru a verifica progresele înregistrate și pentru a le oferi o perspectivă externă obiectivă asupra politicilor lor. Principalele rezultate și realizări ale câștigătorilor titlului REI 2018 vor fi difuzate și discutate și la nivelul autorităților locale și regionale, prin intermediul rețelei REI.

 

Termenul de depunere a candidaturilor este 7 aprilie 2017 . Formularul de candidatură și informații suplimentare sunt disponibile pe pagina web a REI .

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

Regiunile și orașele încep la Sibiu modelarea viitorului politicii de coeziune
Regiunile și orașele încep la Sibiu modelarea viitorului politicii de coeziune
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023