Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Procesul legislativ al UE: ‎ Comisia Europeană propune consolidarea rolului orașelor și regiunilor  
Raportul Comisiei ia în considerare recomandările Grupului operativ privind subsidiaritatea

Comitetul European al Regiunilor (CoR) a salutat intenția Comisiei Europene de a consolida participarea autorităților locale și regionale la procesul de elaborare a politicilor UE. CoR sprijină propunerile anunțate în comunicarea Comisiei, despre care CoR este convins că vor îmbunătăți calitatea și eficiența politicii UE, acordând un rol mai important orașelor și regiunilor.

Comunicarea Comisiei Europene privind principiile subsidiarității și proporționalității sprijină în mare măsură activitatea și recomandările Grupului operativ privind subsidiaritatea, proporționalitatea și scenariul „Mai puțin, dar mai eficient” , în cadrul căruia CoR a fost reprezentat de președinte și de doi dintre membrii săi. Comisia își propune să revizuiască platforma REFIT , care are ca scop îmbunătățirea calității legislației UE, prin extinderea sferei de acțiune, în sensul abordării problemelor în materie de subsidiaritate și proporționalitate, precum și prin consolidarea participării autorităților locale și regionale și a legăturilor cu rețelele CoR.

În același timp, comunicarea Comisiei salută și proiectul pilot al CoR referitor la rețeaua de centre regionale, anunțat de președintele Lambertz la începutul acestei luni în discursul său privind „Starea Uniunii Europene: perspectiva regiunilor și a orașelor” . Rețeaua de centre regionale propusă va contribui la revizuirea punerii în aplicare a politicilor și va canaliza într-un mod mai eficient experiența autorităților locale și regionale în procesul de elaborare a politicilor UE.

Președintele CoR, dl Karl-Heinz Lambertz , a declarat: „Mă bucur că Comisia Europeană nu numai că a intrat într un dialog direct cu parlamentele naționale și autoritățile locale și regionale, dar a și preluat în mod activ sugestiile acestora pentru a îmbunătăți funcționarea UE. UE trebuie să-și schimbe modul în care își desfășoară activitatea, prin luarea deciziilor cât mai aproape de cetățenii săi. Prin faptul că le oferă regiunilor și orașelor un cuvânt mai greu de spus în procesul decizional al UE, legislația sa poate deveni mai eficientă și mai vizibilă. Nu este vorba despre mai puțină Europă, ci despre o Europă care îi pune pe cetățeni în prim plan”.

Comisia încurajează, de asemenea, Consiliul European, Parlamentul European și parlamentele naționale să utilizeze „grila de evaluare a subsidiarității” propusă și să invite reprezentanți ai autorităților locale și regionale la reuniunile lor pe parcursul procedurii legislative, intensificând cooperarea cu parlamentele regionale. Comisia propune dezvoltarea acestor idei cu ocazia unei conferințe intitulate „Subsidiaritatea ca principiu de bază al Uniunii Europene” , organizată de Președinția austriacă a Consiliului UE, la Bregenz, în perioada 15-16 noiembrie.

Alături de președintele Lambertz, CoR este reprezentat în Grupul operativ privind subsidiaritatea de dl Michael Schneider (DE-PPE) și dl François Decoster (FR-ALDE).

Dr. Schneider, secretar de stat al landului Saxonia-Anhalt și președinte al Grupului de coordonare privind subsidiaritatea al CoR, a insistat: „Ca politicieni de la nivel local și regional, responsabili pentru punerea în aplicare a legislației UE pe teren, subsidiaritatea ne ajută să răspundem în mod eficient nevoilor cetățenilor noștri la nivelul corespunzător: european, național și regional. În acest sens, salut călduros propunerea Comisiei Europene privind o mai bună utilizare a subsidiarității la nivel politic și juridic. În perioada următoare, prin intermediul Rețelei noastre de monitorizare a subsidiarității , multe regiuni vor examina impactul legislației UE asupra regiunilor și orașelor pentru a vedea cum poate fi redusă densitatea legislației UE.

Pentru a aduce cetățenii mai aproape de UE, îi încurajăm pe viitorii membri ai Parlamentului European să se asigure că Comisia care își va începe mandatul în 2019 va menține subsidiaritatea printre prioritățile agendei sale. Comitetul European al Regiunilor este gata să colaboreze cu UE și cu autoritățile naționale pentru a pune în aplicare principiul subsidiarității”.

Dl Decoster, vicepreședinte al Consiliului Regional Hauts-de-France , a declarat: „Cu sprijinul Comisiei Europene, autoritățile locale și regionale vor avea o voce mai puternică și vor fi implicate mai mult în politicile europene. Principiul nostru de subsidiaritate activă, prezentat în raportul Grupului operativ, va permite punerea în aplicare a unor politici care funcționează și care vor spori gradul de asumare a măsurilor luate de UE. În acest cadru sunt totuși dezamăgit de faptul că Comisia Europeană nu a ținut seama de propunerea noastră privind programul Erasmus pentru reprezentanții locali și regionali, care ar fi permis reprezentanților să lanseze inițiative comune în beneficiul cetățenilor”.

Informații generale

Principiile subsidiarității și proporționalității sunt consacrate la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatul de la Lisabona a introdus un mecanism menit să permită parlamentelor naționale să controleze conformitatea proiectelor de acte legislative ale UE cu principiul subsidiarității. Prin intermediul „sistemului de avertizare timpurie” , parlamentele naționale au la dispoziție opt săptămâni pentru a prezenta motivele pentru care consideră că un proiect de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității. Dacă numărul de avize motivate se ridică la o treime din voturile alocate parlamentelor naționale, proiectul Comisiei Europene trebuie revizuit. Această procedură a „cartonașului galben” a fost utilizată doar de trei ori între 2007 și 2017.

Grupul operativ privind subsidiaritatea, proporționalitatea și scenariul „Mai puțin, dar mai eficient” a fost înființat de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în noiembrie 2017. El a solicitat Grupului operativ să examineze trei aspecte: (1) rolul autorităților locale și regionale în elaborarea politicilor și punerea în aplicare a politicilor Uniunii Europene; (2) rolul subsidiarității și al proporționalității în activitatea instituțiilor și a organismelor Uniunii; (3) dacă responsabilitatea pentru anumite domenii de politică ar trebui să fie redelegată statelor membre.

Grupul operativ s-a întrunit de șapte ori pentru a discuta cele trei obiective. Pe baza acestor discuții, a unei audieri publice și a informațiilor furnizate de numeroase părți interesate, raportul Grupului operativ prezintă nouă recomandări, cuprinzând acțiuni de punere în aplicare adresate parlamentelor naționale, autorităților naționale, regionale și locale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului European al Regiunilor și Comisiei Europene.

Prezidat de prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, Grupul operativ include trei membri din partea Comitetului European al Regiunilor – președintele Karl-Heinz Lambertz (Belgia), Michael Schneider (Germania) și François Decoster (Franța) – și trei membri din partea parlamentelor naționale: Toomas Vitsut (Estonia), Kristian Vigenin (Bulgaria) și Reinhold Lopatka (Austria).

Contact:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023