Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Valdis Dombrovskis se alătură apelului adresat guvernelor naționale de autoritățile locale de a implica mai mult autoritățile regionale și locale în pregătirea planurilor naționale de redresare  

Consultarea CoR arată că, în marea lor majoritate, autoritățile regionale și locale sunt excluse de la pregătirea planurilor de redresare post-COVID-19, deși sunt esențiale în combaterea situației de urgență. Comisia Europeană se angajează să ia în considerare acest factor esențial la evaluarea planurilor naționale.

Rezultatele unei consultări recente efectuate de CoR și CLRE pun în evidență faptul că multe guverne ale UE exclud autoritățile regionale și locale de la pregătirea planurilor de redresare post-COVID-19. Cu ocazia sesiunii plenare din martie a Comitetului European al Regiunilor (CoR), liderii locali și regionali au adus această situație îngrijorătoare la cunoștința vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene pentru o economie în serviciul cetățenilor, Valdis Dombrovskis.

După o dezbatere privind rolul autorităților regionale și locale în conceperea, punerea în aplicare și guvernanța planurilor naționale de redresare și a noului plan de acțiune privind Pilonul european al drepturilor, a urmat prezentarea avizului privind revizuirea politicii comerciale europene, elaborat de Willy Borsus (BE-Renew Europe), vicepreședinte și ministrul economiei și comerțului exterior din Valonia. Avizul va fi adoptat oficial la sfârșitul sesiunii plenare.

În deschiderea dezbaterii din sesiunea plenară, președintele CoR, Apostolos Tzitzikostas , a subliniat că „ abordările descendente și centralizarea subminează în mod grav impactul finanțării UE pentru redresare. Trebuie să ne asigurăm că rolul-cheie jucat de regiuni, orașe și sate în contextul pandemiei se reflectă în mod corespunzător în guvernanța planurilor de redresare, precum și în activitatea semestrului european. Salutăm angajamentul Comisiei Europene de a lua în considerare acest factor crucial atunci când evaluează și adoptă planurile naționale ”.

Vicepreședintele executiv Valdis Dombrovskis a afirmat: „ Statele membre depun eforturi susținute pentru a elabora planuri de redresare și reziliență. O puternică asumare a responsabilității la nivel local și regional va fi importantă pentru aplicarea cu succes a planurilor pe teren, ca și sprijinul partenerilor sociali și al societății civile. În planurile naționale va trebui să se explice cum se desfășoară consultările cu părțile interesate și cum se reflectă aceste consultări în investițiile și reformele propuse, precum și modul în care ele contribuie la consolidarea coeziunii, ținând seama de disparitățile locale, regionale și naționale. Implicarea autorităților regionale și locale și a părților interesate va fi la fel de importantă în etapa de punere în aplicare .”

Membrii CoR au discutat, de asemenea, în ce măsură o politică comercială reformată a UE ar putea contribui la redresarea economică. Analizând provocările externe, cum ar fi tensiunile geopolitice crescânde, și provocările interne – Pactul verde european și tranziția digitală – ei au solicitat revizuirea politicii comerciale a UE, pentru a o alinia din nou la orientările sociale și economice generale ale UE. Pentru a spori legitimitatea politicii comerciale a UE, CoR a solicitat o implicare mai puternică și mai timpurie a autorităților locale și regionale, precum și a organizațiilor societății civile în viitoarele propuneri legislative privind comerțul.

Willy Borsus (BE-Renew Europe), vicepreședinte și ministrul economiei și comerțului exterior din Valonia, a declarat: „ Pentru a-și consolida poziția de lider mondial într-o ordine comercială internațională deschisă, echitabilă, sustenabilă și bazată pe norme, UE trebuie să își regândească în profunzime politica comercială.

În plus, discuția a oferit ocazia unui prim schimb politic între reprezentanții locali, regionali și europeni cu privire la noul plan de acțiune pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale , prezentat de Comisia Europeană în urmă cu două săptămâni. „În activitatea noastră de zi cu zi pe frontul pandemiei, am văzut că urgența sanitară a devenit din ce în ce mai mult o urgență socială. Prin urmare, salutăm Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a Pilonului social ca instrument de orientare a investițiilor în direcția coeziunii sociale, pe baza unor obiective clare, care trebuie atinse prin integrarea resurselor și politicilor UE, naționale și regionale ”, a declarat Anne Karjalainen (FI-PSE ), președinta Comisiei pentru politica socială, educație, ocuparea forței de muncă cercetare și cultură (SEDEC) a CoR.

Context:

Comitetul Europeanal Regiunilor și Consiliul localităților și regiunilor europene ( CLRE ) au organizat o consultare comună privind implicarea autorităților locale și regionale în pregătirea planurilor naționale de redresare și reziliență. Rezultatele au fost prezentate la 22 ianuarie, în cadrul ședinței Comisiei pentru politica economică a CoR. Ele au scos în evidență că doar câteva țări au luat în considerare contribuțiile autorităților locale și regionale, ceea ce pune în pericol implementarea cu succes a planului de redresare pentru Europa.

Mai multe informații aici .

La 16 iunie 2020, Comisia Europeană a lansat o consultare privind politica comercială și de investiții a UE . Primul obiectiv al consultării a fost de a evalua modul în care politica comercială poate contribui la o redresare socioeconomică rapidă și durabilă, la consolidarea competitivității UE și la promovarea valorilor și standardelor acesteia. Al doilea obiectiv a fost revizuirea politicii comerciale pe modelul „ autonomiei strategice deschise ”. Modelul autonomiei strategice deschise va permite întreprinderilor, lucrătorilor și consumatorilor europeni să beneficieze de avantajele deschiderii, protejându-i în același timp de practicile neloiale și consolidând reziliența UE în fața provocărilor viitoare necunoscute. CoR a contribuit la această activitate prin prezentarea proiectului său de aviz privind revizuirea politicii comerciale de către Comisie.

La 4 martie, Comisia Europeană a prezentat Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale . Acesta stabilește trei obiective principale ambițioase care ar trebui să orienteze deciziile de politică din statele membre și din regiunile lor pentru a atinge obiectivele pilonului, inclusiv prin utilizarea integrală a fondurilor UE pentru a debloca investițiile sociale.

Noile obiective principale vizează ca, până în 2030, cel puțin 78 % din populația UE cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani să aibă un loc de muncă, cel puțin 60 % din totalul adulților să participe la formare în fiecare an, iar numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială să se reducă cu cel puțin 15 milioane.

Comunicatul de presă privind reacția la prezentarea planului de acțiune este disponibil aici .

Persoană de contact:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Maximilian v. Klenze

Tel. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

Europa are nevoie de o politică de coeziune reformată și mai puternică pentru a fi pregătită pentru viitor, afirmă regiunile și orașele
Europa are nevoie de o politică de coeziune reformată și mai puternică pentru a fi pregătită pentru viitor, afirmă regiunile și orașele
26.09.2023