Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Reziliența în fața dezastrelor - Comitetul European al Regiunilor se mobilizează pentru transpunerea angajamentelor globale în acțiuni la nivel local  

În cadrul Forumului european pentru reducerea riscului de dezastre (EFDRR) organizat la Istanbul, Comitetul European al Regiunilor (CoR), Comisia Europeană și Biroul Organizației Națiunilor Unite pentru reducerea riscurilor de dezastre (UNISDR) și-au exprimat intenția de accelerare a punerii în aplicare și a monitorizării Cadrului de la Sendai, scopul fiind reducerea impactului dezastrelor naturale. Comitetul European al Regiunilor și-a adoptat poziția în unanimitate, în sesiunea plenară din 22 și 23 martie, subliniind că dezvoltarea în sensul rezilienței în fața dezastrelor este o abordare ce trebuie integrată în toate strategiile de investiții publice.

 

Obiectivele EFDRR 2017, prezidat de Guvernul Turciei, urmăresc transpunerea în acțiuni locale și naționale a angajamentele asumate la Sendai de către factorii de decizie politică și părțile interesate, precum și accelerarea punerii în aplicare și a monitorizării la nivel regional a Cadrului de la Sendai. EFDRR este forumul european de pregătire a Platformei globale 2017 (22-26 mai 2017, Cancun, Mexic).

 

„De pe poziția noastră, de autorități locale și regionale, observăm că intensitatea și frecvența dezastrelor sunt în creștere. Acțiunile concentrate pe reacție și refacere nu mai sunt suficiente. Trebuie să devenim mai rezilienți în fața dezastrelor. Este așadar datoria noastră morală și civică să ne asigurăm că fondurile publice investite la nivel local nu pun în pericol viața cetățenilor noștri”, a afirmat dl Adam Banaszak (PL-CRE), membru al Adunării Regionale Cuyavia-Pomerania, care reprezintă CoR la Forumul european pentru reducerea riscului de dezastre (EFDRR).

 

Această abordare se va traduce, în caz de dezastru, printr-o reacție mai localizată, centrată pe comunitățile afectate. Acest lucru va contribui totodată la îmbunătățirea serviciilor de urgență din Europa, a mecanismelor de protecție civilă și a standardelor în materie de construcții. Implicarea inteligentă a întreprinderilor private poate contribui la finanțarea rezilienței în fața dezastrelor, precum și la facilitarea schimburilor de date importante.

 

„Toate proiectele Uniunii legate de construirea de infrastructuri, realizate fie cu ajutorul fondurilor pentru politica regională, fie cu cel al Fondului european pentru investiții strategice, ar trebui să fie reziliente în fața dezastrelor. Pentru noi, este mult mai eficient din punctul de vedere al costurilor să construim infrastructuri reziliente decât să adaptăm a posteriori structuri nesigure”, a subliniat dl Adam Banaszak.

 

Comitetul European al Regiunilor a adoptat în unanimitate săptămâna trecută, în prezența comisarului pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, dl Christos Stylianides, avizul dlui Adam Banaszak pe tema „Planul de acțiune privind Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre în perioada 2015-2030”. Avizul oferă o reflecție asupra principalelor elemente ale planului de acțiune, din perspectiva autorităților locale și regionale, cu privire la: colectarea și schimbul de date, elaborarea unor strategii privind conștientizarea riscului, cooperarea cu sectorul privat, cooperarea transfrontalieră, adaptarea la schimbările climatice, promovarea investițiilor bazate pe analiza riscului în cadrul tuturor instrumentelor financiare ale UE, sprijinirea sistemelor de alertă timpurie, precum și îmbunătățirea măsurilor de reconstrucție în urma dezastrelor.

 

„Rolul autorităților locale și regionale este un element central al planului de acțiune. Autoritățile locale cunosc cel mai bine punctele slabe de la nivel local. De asemenea, autoritățile locale sunt cele cărora le revine în primul rând responsabilitatea reducerii riscului de dezastre”, a subliniat comisarul Stylianides, evidențiind totodată rolul esențial al politicii de coeziune pentru sprijinirea acțiunilor de prevenire și de gestionare a dezastrelor în statele membre.

 

Note pentru editori:

 

1/ Comitetul European al Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali din toate cele 28 de state membre. Înființat în 1994, Comitetul are misiunea de a implica autoritățile locale și regionale în procesul decizional al UE și de a le informa cu privire la politicile UE. Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană consultă Comitetul în domeniile politice care prezintă interes pentru regiuni și orașe. Cei 350 de membri ai săi sunt titularii unui mandat electoral sau răspund din punct de vedere politic în fața unei adunări alese în regiunile și orașele lor de origine. Clic aici pentru mai multe detalii cu privire la delegația din țara dumneavoastră.

2/ Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre în perioada 2015-2030 este un acord fără caracter obligatoriu, încheiat la Sendai, Japonia, la 18 martie 2015. Obiectivul acestuia este de a reduce numărul dezastrelor, prin sporirea rezilienței orașelor. Cadrul de la Sendai a fost precedat de Cadrul de acțiune de la Hyogo pentru perioada 2005-2015.

3/ Planul de acțiune, semnat în Ziua internațională pentru reducerea riscurilor de dezastre, are ca obiectiv transpunerea Cadrului de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre în perioada 2015-2030 – o inițiativă internațională pe bază voluntară privind politica și operațiunile de gestionare a dezastrelor – în idei concrete pentru autoritățile locale și regionale. Planul de acțiune actualizează un parteneriat între CoR și UNISDR, care a debutat în 2012.

4/ Forumul european pentru reducerea riscului de dezastre (EFDRR) Sesiunea din 2017 a acestui forum va fi găzduită de Guvernul Turciei în perioada 26-28 martie 2017 la Istanbul, Turcia. Conform cerințelor Cadrului de la Sendai, unul dintre rezultatele preconizate ale Forumului deschis EFDRR 2017 din Turcia va fi pregătirea pentru schimburi de experiență, de învățăminte și de analize ale lacunelor, în perspectiva Platformei globale (22-26 mai 2017, Cancun, Mexic). Forumul deschis EFDRR 2017 va reprezenta o ocazie unică de a configura punerea în aplicare și monitorizarea Cadrului de la Sendai în Europa.

5/ Alte documente:

Declarație: Gestionarea dezastrelor: o nouă strategie globală trebuie să încurajeze autoritățile locale și regionale

Avizul CoR: Cadrul de acțiune de la Hyogo post-2015

Avizul CoR: Planul de acțiune privind Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre pentru perioada 2015-2030 - o abordare bazată pe cunoașterea riscurilor de dezastre în toate politicile UE

Studiu: Punerea în aplicare a Cadrului de la Sendai la nivelul UE

 

Contact:
Wioletta Wojewódzka
Tel. +32 2 282 2289
wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Partajează :