Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Orașele și regiunile sunt esențiale pentru implementarea programului Europa digitală  

În avizul său pe tema programului Europa digitală, Comitetul European al Regiunilor (CoR) subliniază că, pentru a furniza efectiv soluții digitale inteligente și durabile ale viitorului, sunt necesare atât parteneriate europene între regiunile și orașele deschizătoare de drum, cât și o infrastructură digitală de înaltă calitate. Avizul adoptat la sesiunea plenară a CoR din 5 decembrie a fost elaborat de președintele Consiliului Municipal Espoo, Markku Markkula.

Comisia propune ca noul program Europa digitală să investească în perioada 2021-2027 9,2 miliarde EUR în îmbunătățirea competitivității internaționale a UE și în dezvoltarea și consolidarea capacităților digitale strategice ale Europei. Aceste capacități esențiale sunt legate, printre altele, de inteligența artificială, de securitatea cibernetică, de calculul de înaltă performanță și de excelența digitală.

Este pentru prima dată când Comisia propune un pachet care să integreze digitalizarea, cercetarea și inovarea în toate programele importante ale UE și în dezvoltarea societală la scară europeană. Întrebarea-cheie este în ce mod programul Europa digitală ar putea deveni atât de atractiv încât orașele și regiunile – cu întreprinderile, universitățile și cetățenii lor – să accelereze transformarea digitală și economică și să sporească substanțial investițiile publice și private. „Europa are nevoie de o mentalitate puternic antreprenorială, care să realizeze schimbări”, a declarat raportorul avizului și prim-vicepreședintele CoR, Markku Markkula (FI-PPE).

CoR consideră că este necesar ca procesul de digitalizare să fie accelerat prin dezvoltarea cooperării și a parteneriatelor locale și europene. Programul trebuie să consolideze sinergiile dintre diferitele programe ale UE, instrumentele de finanțare și strategiile de specializare inteligentă. Avizul subliniază că Europa trebuie să creeze o rețea de centre de inovare digitală, în cadrul căreia orașele și regiunile participante să fie selectate la nivel național într-un mod echilibrat din perspectiva regională și din cea tematică. Dl Markkula a subliniat că fiecare regiune din Europa ar trebui să își înființeze propriul centru de inovare digitală.

„Orașele și regiunile trebuie să se afle în avangardă, în cadrul programului Europa digitală. Cele mai bune rezultate pot fi obținute la nivelul orașelor și regiunilor deschizătoare de drum, în strânsă cooperare cu întreprinderi, universități, institute de cercetare și actori locali. Ecosistemele privind calculul de înaltă performanță de la nivelul UE pot fi extinse cu ajutorul programului Europa digitală, astfel încât să acopere toate segmentele lanțului valoric științific și industrial”, a explicat dl Markkula.

CoR subliniază că, pentru asigurarea unei industrii europene foarte competitive, este esențial să fie eliminate barierele de reglementare, să se reducă birocrația și să se modernizeze legislația UE. În același timp, este important să fie îmbunătățită capacitatea sectoarelor public și privat de a pune în aplicare inovațiile digitale și de a dezvolta competențele digitale ale cetățenilor, dar și să se investească într-o infrastructură digitală de mare capacitate, cum ar fi rețelele 5G, care sunt necesare pentru a putea introduce în întreaga Europă noi servicii și tehnologii.

Pentru digitalizarea administrației publice și a serviciilor publice, sunt esențiale interoperabilitatea și disponibilitatea datelor, a tehnologiei și a know-how -ului la nivel european. Potrivit dlui Markkula, îmbunătățirea calității și a cantității datelor poate contribui la dezvoltarea unor servicii publice inteligente și poate sprijini luarea deciziilor pe bază de date empirice și cunoștințe.

„Digitalizării îi revine un rol esențial în abordarea provocărilor societale majore, cum ar fi combaterea schimbărilor climatice. Europa și întreprinderile europene trebuie să-și asume un rol de lider global și responsabilități pentru viitor. Acest lucru poate fi realizat prin cooperare și determinare”, a subliniat dl Markkula.

Contact:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu