Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Europa digitală pentru toți: ‎ fiecare cetățean al UE trebuie să beneficieze de soluții digitale inteligente  

Președintele și prim-vicepreședintele Comitetului European al Regiunilor (CoR) solicită următoarei Comisii Europene să se asigure că toate comunitățile locale și cetățenii lor vor beneficia de avantajele economice și sociale ale transformării digitale. Propunerea „Europa digitală pentru toți” se concentrează pe monitorizarea, partajarea și dezvoltarea inovațiilor digitale. Acest aspect a fost discutat în cadrul reuniunii comune a CoR și a Comisiei Europene privind Platforma pentru comunicații în bandă largă, care a avut loc miercuri.

„Este momentul ca beneficiile revoluției digitale să fie edificate în comun și resimțite în întreaga Uniune Europeană. Comunitățile locale și regionale și guvernele sunt direct implicate în aplicarea pe teren a pieței unice digitale, însă capacitățile lor de a gestiona schimbarea și de a oferi noii soluții variază foarte mult. Până în prezent, principalii beneficiari au fost orașele mai mari, regiunile mai prospere și câteva comunități locale cu o puternică conducere locală”, a afirmat președintele CoR, Karl-Heinz Lambertz .

Prim-vicepreședintele Markku Markkula a prezentat proiectul de propunere privind Platforma pentru comunicații în bandă largă , în cadrul căreia politicienii de la nivel local și regional din statele membre ale UE colaborează cu experți ai Comisiei Europene pentru a accelera implementarea conectivității în bandă largă de mare viteză în regiunile UE.

„Soluțiile inteligente dezvoltate în Europa sunt adesea prea mici ca dimensiune și nu sunt suficient de interoperabile. În consecință, soluțiile europene sunt eliminate de pe piață de către actorii dominanți de la nivel mondial. Europa are nevoie de o nouă modalitate de a implementa soluții digitale inteligente și de a permite actorilor locali și regionali să stimuleze în comun revoluția digitală. Să creăm împreună ecosisteme digitale europene puternice și să inventăm viitorul pentru cetățeni și împreună cu aceștia”, a subliniat dl Markkula.

În cadrul unei dezbateri cu Gerard De Graaf , director pentru piața unică digitală în cadrul DG CNECT a Comisiei Europene, membrii Platformei pentru comunicații în bandă largă au făcut schimb de opinii cu privire la ideile și orientările prezentate de președintele Lambertz și prim-vicepreședintele Markkula. Printre acestea se numără:

dezvoltarea unei rețele europene de centre de inovare digitală, legată de strategiile regionale de specializare inteligentă;

utilizarea instrumentelor de finanțare ale UE, inclusiv fondurile structurale, pentru a consolida extinderea centrelor de inovare digitală și conectivitatea în bandă largă de mare viteză în toate regiunile UE;

dezvoltarea de alianțe regionale în materie de competențe digitale cu sectorul educației și formării, pentru a răspunde nevoilor digitale ale întreprinderilor locale;

utilizarea Directivei privind achizițiile publice în versiunea revizuită pentru introducerea facilă și progresivă a serviciilor inteligente, în strânsă colaborare cu centrele de inovare digitală; utilizarea în mod optim a aranjamentelor de achiziție colectivă; colaborarea cu BEI pentru facilitarea procesului de achiziție colectivă;

lansarea unui apel pentru alegerea ca model a unor sate și regiuni inteligente din fiecare stat membru, alături de acțiuni specifice de formare și de integrare;

utilizarea la nivel local a unor noi soluții digitale pentru un dialog permanent cu cetățenii cu privire la chestiuni care variază de la securitatea cibernetică la serviciile publice digitale;

instituirea unui sistem european de cupoane pentru audituri ale guvernării electronice pentru 700 de orașe mici și mijlocii, prin care experți în domeniul guvernării locale să furnizeze servicii de consultanță timp de 15 zile Consiliului local;

introducerea unui set de indicatori utili care să poată măsura progresele înregistrate la nivel local și regional și publicarea unui raport periodic privind situația actuală a dimensiunii locale și regionale a pieței unice digitale.

Propunerea finală va fi prezentată la Adunarea privind Agenda digitală 2019 București, la 13-14 iunie.

Contact:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Liderii locali afirmă că, pentru a sprijini regiunile și orașele în tranzițiile în curs, trebuie abordată chestiunea decalajului digital
Liderii locali afirmă că, pentru a sprijini regiunile și orașele în tranzițiile în curs, trebuie abordată chestiunea decalajului digital
08.02.2023