Știri  
ExtentedCQWP
Redresarea UE nu va fi eficientă fără o politică de coeziune solidă, construită într-un parteneriat veritabil cu orașele și regiunile europene
Redresarea UE nu va fi eficientă fără o politică de coeziune solidă, construită într-un parteneriat veritabil cu orașele și regiunile europene
Press release09.09.2021 | Cohesion policy reform;Cross-border and territorial cooperation;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;Territorial cohesion;Urban policy;
Criza provocată de pandemia de COVID-19 a demonstrat că politica de coeziune este necesară acum mai mult ca oricând pentru a consolida reziliența în Europa, a-i proteja pe cetățeni, a aduce redresarea în toate colțurile Uniunii Europene și a nu lăsa pe nimeni în urmă. De la crearea sa în octombrie 2017, Alianța pentru coeziune (#CohesionAlliance) – o alianță la nivelul UE formată din 12 000 de semnatari care pledează pentru o politică de coeziune mai robustă – a reușit să evite reduceri bugetare dramatice după 2020, să mențină o politică de coeziune pentru toate regiunile din Uniune și să propună norme mai simple și mai flexibile. În cadrul unei videoconferințe dedicate noului curs de acțiune al Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance), membrii fondatori și-au reînnoit angajamentul de a-și uni forțele și de a menține politica de coeziune ca prioritate de vârf a UE. Alianța pentru coeziune (#CohesionAlliance) va fi vigilentă în ceea ce privește aplicarea deplină a principiului parteneriatului de către statele membre în elaborarea și punerea în aplicare a politicii de coeziune pentru perioada 2021-27. Coerența și sinergiile dintre instrumentele de redresare și fondurile structurale sunt de o importanță capitală pentru evitarea suprapunerilor și maximizarea impactului acțiunilor europene. 
Informaţii pe această temă
International Cooperation