Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Porturile UE de dimensiune medie: de la zone industriale în declin la centre urbane sustenabile  

Creșterea eficienței și competitivității porturilor maritime și interioare, îmbunătățirea funcționării orașelor portuare și revitalizarea zonelor portuare sunt esențiale pentru economia și societatea europeană. Dar, din cauza concentrării geografice a operațiunilor, porturile mici și mijlocii își pierd funcțiile, antrenând deteriorarea zonelor urbane aferente. Liderii locali din UE analizează posibilitățile de a regenera zonele portuare, concentrându-se pe guvernanță, pe atragerea investițiilor și pe dezvoltarea urbană durabilă.

Comitetul European al Regiunilor, adunarea UE a autorităților locale și regionale, a adoptat la 8 februarie un aviz privind regenerarea orașelor portuare și a zonele portuare, elaborat de Stanisław Szwabski (PL-AE), membru al Consiliului local al orașului Gdynia.

Dintre cele 329 de porturi de pe teritoriul european, 104 au fost identificate drept porturi centrale în rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Acestea din urmă sunt principalele puncte de acces în Spațiul Economic European, cu o importanță fundamentală pentru menținerea și îmbunătățirea competitivității economiei UE.

În ciuda dezvoltării de ansamblu a sectorului transportului maritim, o concentrare sporită a operațiunilor portuare subminează rolul multor orașe portuare, care se confruntă cu declinul economic și urban. În acest context, Comitetul salută diversificarea porturilor afectate, pentru a atrage noi activități economice și a genera efecte de propagare pozitive la nivel local.

Un climat de investiții stabil și o finanțare continuă din partea UE pentru proiecte și inițiative inovatoare sunt determinante pentru a deschide noi perspective zonelor portuare. Prin urmare, Comitetul solicită Comisiei să își intensifice sprijinul față de inițiativele ascendente în materie de cercetare și inovare, pentru a îmbunătăți relațiile port−oraș și capacitatea de inovare a sectorului. Este necesar un sprijin sporit în cadrul politicii de coeziune și a altor politici sectoriale, dedicat modernizării porturilor și a zonelor portuare, care ar acționa ca un catalizator pentru dezvoltarea economică, socială și teritorială în UE.

„«Povestea de succes Gdynia» - cum a fost numită reamenajarea șantierului naval - este un bun exemplu, care arată potențialul de creștere și complexitatea relansării zonelor portuare din Europa” , a declarat raportorul, amintind că „atunci când Polonia a aderat la Uniunea, subvențiile de la stat au devenit «ajutor de stat ilegal» și au fost depuse eforturi uriașe ca șantierul naval să devină profitabil, inclusiv prin privatizare . Aceasta nu au dat rezultate și, după 2009, anumite părți ale șantierului naval Gdynia au fost achiziționate de către noi proprietari, iar întreaga zonă a intrat în zona economică specială Pomerania. Portul din Marea Baltică al noilor tehnologii (Baltic Port of New Technologies - BPNT) a fost înființat mai târziu. Infrastructura rutieră și rețelele (de energie, de apă, de canalizare etc.) au fost modernizate și s-au creat noi spații partajate, în care întreprinderile să poată coopera și întreține legături comerciale. Întreprinderile se bucură în prezent de sprijin organizațional din partea consiliului de administrație al zonei economice speciale Pomerania, de acces la infrastructură și de avantaje fiscale. Ocuparea forței de muncă și producția au crescut rapid, s-au creat spontan legături strânse de cooperare, o piață atractivă în ceea ce privește producția offshore de energie, instalațiile eoliene, activitățile în sectorul construcțiilor navale, al construcțiilor din oțel, etc. Întreprinderi de dimensiuni diferite, dar în principal întreprinderi mici și mijlocii, își pun în comun potențialul, creând sinergii, sporindu-și productivitatea, reducând costurile - dând dovadă, pe scurt, de simț economic” .

În ceea ce privește următoarea generație de politici UE privind porturile, liderii locali solicită Comisiei Europene să acorde o mai mare atenție punctelor de vedere ale diferitelor părți interesate în cadrul economiei maritime și ale autorităților locale și regionale, și să dezvolte totodată abordări diversificate, adaptate la nevoile specifice ale diferitelor tipuri de porturi.

Persoane de contact:

Numele și prenumele

Tel. +32 nnnnnnnn

…@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DECLINING-PORTS-AREAS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DECLINING-PORTS-AREAS.ASPX