Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Alianța constituită la scara întregii Europe avertizează Comisia Europeană: reducerea fondurilor regionale pune în primejdie viitorul Europei  

Politica de coeziune a UE trebuie să reprezinte și pe mai departe cel puțin o treime din bugetul UE după 2020 și să vină în ajutorul tuturor regiunilor europene. Reducerea fondurilor alocate acesteia riscă să adâncească decalajele în Europa și ar compromite viitorul Uniunii Europene. Acest mesaj a fost transmis astăzi de mișcarea paneuropeană #CohesionAlliance (Alianța pentru coeziune) Comisiei Europene, înainte ca aceasta să publice proiectul de buget al UE, la 2 mai.

Cu alocări de peste 350 de miliarde EUR pentru perioada 2014-2020, politica de coeziune – pusă în aplicare prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene – este principalul instrument de investiții al Uniunii, folosit pentru a reduce disparitățile regionale, a crea locuri de muncă, a genera noi oportunități de afaceri și a aborda principalele probleme globale, cum ar fi schimbările climatice și migrația. Ea este singura politică a UE care acoperă toate comunitățile locale din Europa, implicând părțile interesate de la nivel local în conceperea de strategii de dezvoltare cu obiective comune la nivel european.

Ca urmare a Brexitului și a necesității ca UE să finanțeze noi priorități, cum ar fi apărarea, securitatea și controlul frontierelor externe, alocările financiare pentru politica de coeziune riscă să fie reduse în cadrul următorului buget pe termen lung al UE ( cadrul financiar multianual ), care stabilește plafoanele de cheltuieli ale UE pentru perioada de după 2020. Pentru a evita acest lucru și a sensibiliza opinia publică cu privire la rolul esențial al politicii de coeziune, #CohesionAlliance a fost lansată inițial de principalele asociații ale regiunilor și orașelor – Asociația regiunilor europene de graniță (AEBR), Adunarea regiunilor europene (ARE), Conferința adunărilor legislative regionale europene (CALRE), Consiliul localităților și regiunilor europene (CLRE), Conferința regiunilor maritime periferice din Europa (CPMR) și EUROCITIES –, cărora li s-a alăturat Comitetul European al Regiunilor, în luna octombrie a anului trecut.

Alianța solicită ca bugetul UE de după 2020 să consolideze politica de coeziune și să o facă mai eficientă, mai vizibilă și mai accesibilă pentru fiecare regiune din Uniunea Europeană. De la lansarea sa, declarația Alianței a fost semnată de peste 4 000 de aderenți, 100 de regiuni, 70 de orașe și județe, 50 de asociații ale administrațiilor locale și regionale, 40 de deputați în Parlamentul European și 30 de asociații sectoriale europene.

„Politica de coeziune este o politică tradițională, dar nu și depășită. Ea va continua să își îndeplinească rolul în următorul buget al UE. Nu putem garanta că nu vor exista reduceri, dar intenția noastră este de a le limita la 5-10%” , a declarat comisarul UE pentru buget, Gunther Oettinger , invitându-i pe toți partenerii să se mobilizeze și să convingă guvernele naționale că, pentru ca UE să poată face față sarcinilor sale, este nevoie de o ușoară creștere a contribuțiilor statelor membre.

Această idee a fost împărtășită de comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, care a subliniat că: „Europa are nevoie mai mult ca niciodată de coeziune, nu doar din motive economice, ci și din motive sociale și politice. Prin intermediul inițiativei #CohesionAlliance, mii de beneficiari ai acestei politici unice, reprezentând orașe și regiuni, precum și sectoare ca sănătatea, educația sau mediul de afaceri, afirmă răspicat că Europa și politica de coeziune sunt cele două fețe ale aceleiași monede”.

În numele Asociației regiunilor europene de graniță (AEBR), directorul general pentru acțiune externă al Guvernului Regional din Extremadura, dna Rosa Balas Torres , a declarat: „Actualele programe de cooperare teritorială trebuie să rămână părți integrante ale coeziunii europene, ele aducând mai aproape cetățenii și teritoriile, dincolo de granițele naționale. În urma recentei comunicări a Comisiei privind regiunile frontaliere, s-ar impune dezvoltarea în continuare a abordărilor transfrontaliere și transnaționale din alte domenii politice ale UE, cum ar fi ocuparea forței de muncă, asistența medicală, accesibilitatea și conectivitatea” .

Dl Magnus Berntsson , președintele ARE și totodată președintele regiunii Västra Götaland din Suedia, a declarat: „O politică de coeziune solidă și reînnoită pentru toate regiunile reprezintă cea mai inteligentă și mai logică investiție pe care UE o poate face pentru viitorul său. În Uniunea viitorului, politica de coeziune va fi cel mai puternic instrument de care vom dispune pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor și pentru a promova o Europă unificată, puternică și competitivă”.

Dna Ana Luís , președinta CALRE și a Adunării Legislative a Regiunii Autonome Azore din Portugalia, a subliniat: „A venit timpul să ne unim și să acționăm concertat în apărarea principiilor fundamentale ale Uniunii Europene, cum ar fi coeziunea și solidaritatea. Iată de ce CALRE s-a alăturat #CohesionAlliance încă de la început. Europa are nevoie de o politică de coeziune solidă și eficientă, în fiecare dintre regiunile sale”.

Purtătorul de cuvânt al CLRE, dl Ilmar Reepalu , care este și membru al Consiliului local Malmö (Suedia), a declarat: „Realizarea cu succes a noilor priorități ale UE, cum ar fi incluziunea socială și acțiunile de combatere a schimbărilor climatice, depinde de capacitatea orașelor și regiunilor de a investi în teritoriile lor. Aceste investiții nu pot avea loc în absența unei politici de coeziune. UE ar trebui să dea dovadă de coerență și să acorde politicii de coeziune o pondere semnificativă în cadrul viitorului buget”.

Președintele CoR, dl Karl-Heinz Lambertz , a precizat: „Dacă ne dorim o Europă care să investească în fiecare comunitate, care să fie mai eficace, mai vizibilă, mai puțin centralizată și care să sprijine cooperarea transfrontalieră, avem nevoie de o politică de coeziune puternică destinată tuturor regiunilor și de un buget european mai mare. O reducere a acestuia va avea consecințe grave pentru prosperitatea și unitatea viitoarei Uniuni Europene”.

Acest aspect a fost evidențiat și de președintele CPMR și al Guvernului Regional Autonom al Insulelor Azore (Portugalia), dl Vasco Alves Cordeiro : „Viitorul buget al UE trebuie să oglindească ambițiile și prioritățile Uniunii, oferind regiunilor flexibilitatea de care au nevoie pentru a concretiza la fața locului viziunea politică a Uniunii Europene privind viitorul Europei. Anumite priorități pot fi îndeplinite numai prin intermediul politicii de coeziune”.

Rolul esențial al politicii de coeziune a fost subliniat și de președintele EUROCITIES și primarul orașului Gent din Belgia, dl Daniël Termont : „Politica de coeziune reprezintă liantul UE, în condițiile în care ne punem eforturile în slujba unui viitor mai durabil, mai favorabil incluziunii, mai democratic și mai prosper. Sprijinirea inovării, cooperării și solidarității printr-o politică de coeziune solidă va ajuta Europa să rămână un model pentru restul lumii, generații de-a rândul”.

Notă de informare

#CohesionAlliance (Alianța pentru coeziune) este o coaliție a tuturor celor care consideră că politica de coeziune a UE trebuie să rămână unul dintre pilonii viitorului UE. Alianța a apărut mulțumită cooperării dintre principalele asociații europene ale orașelor și regiunilor și Comitetul European al Regiunilor. Ea solicită ca bugetul UE de după 2020 să consolideze politica de coeziune și să o facă mai eficientă, mai vizibilă și mai accesibilă pentru fiecare regiune din Uniunea Europeană. Oricine crede în politica de coeziune a UE – de la autorități naționale, regionale și locale până la IMM-uri, ONG-uri, școli, universități, organizații culturale – este invitat să se alăture #CohesionAlliance, semnând declarația acesteia.

Informații suplimentare:

Fotografii

Fișe informative privind politica de coeziune

Lista semnatarilor Alianței pentru coeziune

Harta Alianței pentru coeziune

Contacte presă:

cohesionalliance@cor.europa.eu

Partajează :