Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Nu e vreme de pierdut – Este urgent să implementăm bugetul UE și pachetul de redresare după pandemia de COVID-19  

Orașele și regiunile din UE reamintesc că milioane de europeni se așteaptă ca redresarea după pandemia de COVID-19 să fie eficientă pe teren, dat fiind că astăzi Președinția germană a Consiliului și Parlamentul European au ajuns la un acord politic cu privire la bugetul UE și pachetul de redresare

După acum s-a anunțat astăzi , negociatorii Președinției germane a Consiliului și cei ai Parlamentului European au ajuns la un acord privind bugetul pe termen lung al UE și pachetul de redresare după pandemia de COVID - 19. Orașele și regiunile salută acordul, dar subliniază necesitatea de a-l implementa urgent, pentru remedierea crizei fără precedent provocată de pandemie. Anunțul privind acordul a fost făcut marți, 10 noiembrie 2020, în cursul unei ședințe online a Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE) a Comitetului European al Regiunilor.

Referindu - se la acordul politic între negociatorii Președinției germane a Consiliului și ai Parlamentul European în privința bugetului pe termen lung al UE și a pachetului de redresare, Juan Espadas (ES-PSE) , primarul orașului Sevilla, președintele Comisiei ENVE și al Grupului de lucru privind Pactul verde la nivel local a spus: „Astăzi este o zi mare pentru Europa și solidaritatea europeană. Orașele și regiunile se află în prima linie a luptei împotriva pandemiei și sunt pregătite acum să depună eforturi pentru a asigura o redresare care să vizeze în principal protejarea sănătății oamenilor, prin dezvoltarea durabilă și favorabilă incluziunii a orașelor și regiunilor noastre, precum și prin realizarea ambițiilor noastre în materie de climă. Vom fi în continuare vigilenți pentru a ne asigura că este garantată o abordare pe mai multe niveluri și că obiectivele urmărite de Pactul verde european devin realitate.”

Ședința Comisiei ENVE a început cu o dezbatere referitoare la Pactul verde pe tema „Realizarea obiectivelor climatice pentru 2030 și sprijinirea tranziției verzi la nivel local și regional” . În dezbatere au intervenit Eva Kracht , directoare generală adjunctă pentru politici europene în cadrul Ministerului Federal German al Mediului, Protecției Naturii și Siguranței Nucleare, reprezentând Președinția Consiliului UE, și Mauro Petriccione , director general al Direcției Generale Politici Climatice din cadrul Comisiei Europene.

Doi reprezentanți ai capitalelor Grupului de la Vișegrad au susținut acordarea unui rol mai important autorităților locale, atât în cadrul Pactului verde, cât și în strategia de recuperare în urma pandemiei de COVID-19. Primarul orașului Varșovia, Rafal Trzaskowski (PL-PPE) și viceprimarul orașului Budapesta, Kata Tüttő (HU-PSE) au reamintit că este necesar ca orașele și regiunile să primească acces direct la fondurile UE și au solicitat parteneriate directe cu UE pentru a planifica și implementa mai bine proiectele de redresare după pandemia de COVID-19 în măsură să accelereze calea UE către neutralitatea climatică. Primarul Varșoviei, Rafal Trzaskowski (PL-PPE) a fost numit reprezentant al CoR în cadrul Consiliului politic al Convenției europene a primarilor.

În ședința Comisiei ENVE s-au discutat o serie de proiecte de aviz:

În legătură cu Pactul verde, membrii au dezbătut proiectul de aviz pe tema „Impactul schimbărilor climatice asupra regiunilor: evaluarea Pactului verde european” . Raportorul Andries Gryffroy (BE-AE) , membru al Parlamentului flamand, a afirmat: „ Pentru a realiza tranziția către neutralitatea climatică, Pactul verde trebuie să sprijine o abordare ascendentă. Cerem ca consultările obligatorii cu autoritățile locale și regionale să fie extinse la toate domeniile vizate de Pactul verde și ca administrațiile subnaționale să fie implicate pe deplin în elaborarea și punerea în aplicare a planurilor naționale de redresare și reziliență. Suntem ferm convinși că regiunile și orașele ar trebui să beneficieze de un acces mai ușor și direct la finanțare și propunem un tablou de bord regional european cu ajutorul căruia să se urmărească progresele realizate în punerea în aplicare la nivel local a acțiunilor legate de climă.”

Pe tema adaptării la schimbările climatice, raportorul Markku Markkula (FI-PPE) a prezentat principalele puncte ale proiectului de aviz cu titlul „Oportunități și sinergii ale adaptării preventive la schimbările climatice pentru a promova durabilitatea și calitatea vieții în regiuni și localități – care sunt condițiile-cadru necesare în acest sens?” Fostul președinte al CoR, în prezent președintele Consiliului Local Espoo, a declarat: « Schimbările climatice reprezintă o urgență la scară mondială. Adaptarea la schimbările climatice ar trebui abordată împreună cu atenuarea acestora. Autoritățile locale și regionale se angajează să realizeze o Europă neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 2050. Solicităm Comisiei Europene să elaboreze o nouă strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice, cu obiective și indicatori clari, în conformitate cu principiile subsidiarității active, proporționalității și durabilității, bazată pe cele mai recente cunoștințe, cercetare și inovare. Durabilitatea ar trebui să devină „noua normalitate” pentru toate nivelurile de guvernare, comunități, întreprinderi și cetățeni.»

Membrii au avut un schimb de opinii pe marginea avizului cu titlul „Capacitarea unei economii neutre din punct de vedere climatic: O strategie a UE privind integrarea sistemului energetic” . Raportorul Gunārs Ansiņš (LV-RE) a spus: „ Principiul întâietății eficienței energetice este principala prioritate pentru construirea unui viitor caracterizat de utilizarea eficientă a resurselor în Europa. Sistemul nostru energetic ar trebui să se bazeze pe o pondere tot mai mare a energiei din surse regenerabile, să integreze cu ușurință diferiți vectori energetici și să fie extins în continuare în întreaga Europă. Ar trebui să fie posibil ca diverșii vectori energetici – electricitate, gaz și căldură – să circule fără dificultate între gospodării, în cadrul transporturilor și sectoarelor industriale, ceea ce ar permite o decarbonizare mai temeinică și ar reduce costurile pentru atingerea obiectivului de neutralitate climatică a UE pentru 2050.”

Membrii Comisiei ENVE au numit următorii raportori:

Dimitrios Karnavos (EL-PPE) , primarul orașului Kallithea, a fost numit raportor pentru „Al 8-lea program de acțiune pentru mediu”.

Vincent Chauvet (FR-RE) , primarul orașului Autun, a fost numit raportor pentru „Stabilirea unui obiectiv climatic european mai ambițios pentru 2030, în vederea COP 26”.

Adam Struzik (PL-PPE) , președintele voievodatului Mazovia, a fost numit raportor pentru „Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice”.

Context:

Citiți aici buletinul ENVOY (6 noiembrie 2020).

Comunicat de presă (22 octombrie 2020) Accesul direct la fonduri în cazul orașelor și regiunilor rămâne esențial pentru realizarea Pactului verde

Pactul verde la nivel local (GDGL) este o nouă inițiativă a Comitetului European al Regiunilor, care urmărește să plaseze orașele și regiunile în centrul Pactului verde european și să garanteze că atât strategia de creștere durabilă a UE, cât și planurile de redresare post-COVID-19 se traduc în finanțare directă pentru orașe și regiuni și în proiecte concrete în fiecare teritoriu. Inițiativa „Pactul verde la nivel local” a fost lansată la 15 iunie 2020, prin crearea unui grup de lucru specific, compus din 13 membri . Citiți aici comunicatul de presă.

La 13 octombrie 2020, cu prilejul unei dezbateri în sesiunea plenară cu Frans Timmermans, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene responsabil cu Pactul verde european, Comisia Europeană și Comitetul European al Regiunilor (CoR) au demarat o nouă etapă de cooperare în vederea accelerării punerii în aplicare a Pactului verde în regiunile și orașele Europei. Citiți aici comunicatul nostru de presă.  

Orașele și regiunile realizează deja tranziția pe teren. Descoperiți 200 de bune practici privind Pactul verde pe harta noastră online.

Persoană de contact:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Partajează :