Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
CoR este pregătit să organizeze Conferința privind viitorul UE în regiuni, orașe și sate, pentru a construi o Europă mai bună, care să răspundă nevoilor cetățenilor  

Grupul la nivel înalt privind democrația europeană, prezidat de Herman Von Rompuy, va sprijini CoR în demersul său de face auzită vocea nivelului local și regional și de a-i da influența meritată.

Liderii locali și regionali au adoptat o rezoluție referitoare la Conferința privind viitorul Europei (conferința) în cadrul celei de-a 144-a sesiuni plenare a CoR și au dezbătut cu dl Herman van Rompuy, fost președinte al Consiliului European și președintele Grupului la nivel înalt privind democrația europeană, recent înființat, despre perspectiva CoR asupra viitorului Europei și participarea CoR la conferință. Grupul la nivel înalt – un organism consultativ independent a cărui misiune este de a sprijini CoR – va furniza o analiză politică strategică, concentrându-se asupra provocărilor cu care se confruntă autoritățile locale și regionale. Grupul va colabora îndeaproape cu membrii CoR, în special cu Conferința președinților și cu membrii delegației CoR la conferință.

Președintele CoR, Apostolos Tzitzikostas a declarat: „Conferința privind viitorul Europei oferă cetățenilor și autorităților lor locale și regionale o ocazie unică. Liderii locali și regionali sunt nu doar actori esențiali în ce privește eliminarea decalajului dintre europeni și instituțiile lor comune, ci dețin și instrumente eficiente pentru îmbogățirea esenței democratice a Uniunii. Consider că dispozițiile existente ale Tratatului permit îmbunătățirea guvernanței și o mai bună legiferare. CoR, cu sprijinul Grupului la nivel înalt privind democrația, condus de președintele Van Rompuy, va profita de această ocazie pentru a crea cele mai bune instrumente pentru o Uniune mai bună, care trebuie să fie în măsură să acționeze, să reacționeze, să protejeze, să capaciteze și să obțină rezultate corespunzătoare nevoilor exprimate de cetățenii săi. Comitetul nostru a pus accentul pe dimensiunea teritorială a conferinței, urmărind să confere nivelului local și regional posibilitatea de a-și face auzită vocea și influența pe care o merită în acest proces important. Dialogul nostru local de la Strasbourg din 9 mai a marcat dimensiunea teritorială a conferinței, care trebuie să ajungă mai departe de Bruxelles și de capitale.”

Herman Van Rompuy , președintele Grupului la nivel înalt al CoR privind democrația europeană a spus: „Democrația europeană privește toate nivelurile de guvernanță. Ea este atât o valoare în sine, cât și un catalizator al unei Europe care protejează și capacitează. Democrația trebuie să dea rezultate și să răspundă nevoilor cetățenilor, de această capacitate de a obține rezultate depinde însăși existența UE. Democrația traversează o criză la nivel mondial, european, precum și în statele membre. Ea funcționează cel mai bine la nivel regional și local, unde este cel mai strâns legată de nevoile cetățenilor, are tradiția cea mai îndelungată și se bucură de cel mai înalt nivel de încredere. Într-o perioadă marcată de revoluția digitală și de schimbări în societate, democrația trebuie, la rândul ei, să se reinventeze, să se îmbunătățească și să se modernizeze la toate nivelurile. Conferința privind viitorul Europei oferă ocazia de a extinde acest proces de reflecție la nivelul întregii Uniuni, iar Grupul la nivel înalt al CoR privind democrația europeană, pe care am plăcerea să îl prezidez, va analiza modalitățile de a implica mai strâns autoritățile locale și regionale, care au rol de elemente constitutive în consolidarea și îmbunătățirea democrației europene în mod ascendent. Valoarea noastră adăugată va consta în căutarea unor soluții originale și inovatoare care să funcționeze, vizând rezultate care să garanteze că UE își îndeplinește promisiunile și obiectivele prin intermediul autorităților locale și regionale și al CoR.

Context:

Comitetul European al Regiunilor se angajează să contribuie la Conferința privind viitorul Europei în patru moduri. În primul rând, CoR este reprezentat în comitetul executiv al conferinței. În cadrul acestui organism, ca parte a sarcinii inițiale de definire a structurilor conferinței, CoR depune eforturi pentru a se asigura că sesiunea plenară a conferinței se bazează pe fundamente democratice solide și include un număr adecvat de reprezentanți aleși din parlamentele și consiliile regionale și locale, alături de reprezentanți ai Parlamentului European și ai parlamentelor naționale. În al doilea rând, CoR organizează dialoguri locale în statele membre pentru a contribui la desfășurarea conferinței la nivelul întregii UE și pentru a include contribuțiile cetățenilor în lucrările conferinței. În al treilea rând, CoR va organiza o serie de dezbateri în cadrul sesiunilor sale plenare și al ședințelor comisiilor și va adopta avize pe teme relevante pentru activitatea conferinței pe tot parcursul mandatului său. Următoarea Săptămână europeană a regiunilor și orașelor și summitul CoR de la Marsilia vor fi momente esențiale ale acestui proces. Înființarea Grupului la nivel înalt este al patrulea element al activității CoR de promovare a dimensiunii teritoriale a conferinței, cu scopul de a consolida democrația europeană.

Chiar înainte de lansarea, cu ocazia Zilei Europei, a Conferinței privind viitorul Europei de către cele trei instituții, Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul UE, și pentru a marca necesitatea dimensiunii teritoriale a conferinței, CoR a organizat un dialog local la 9 mai la Strasbourg cu cele trei asociații teritoriale franceze, delegația franceză a CoR, administrația orașului Strasbourg și cu reprezentanți aleși și cetățeni din regiunile, orașele și satele din întreaga Uniune Europeană.

Crearea Grupului la nivel înalt privind democrația europeană a fost aprobată de Biroul CoR în decembrie 2020, în urma unei propuneri a Conferinței președinților CoR. Grupul la nivel înalt este alcătuit din șapte femei și bărbați „înțelepți” din Europa:

Herman Van Rompuy , fost prim-ministru al Belgiei și președinte emerit al Consiliului European;

Joaquin Almunia , fost comisar european pentru concurență și afaceri economice și financiare;

Tomasz Grzegorz Grosse , profesor la Universitatea din Varșovia;

Rebecca Harms , fostă deputată în Parlamentul European

Silja Markkula , președinta Forumului European al Tineretului;

Maria João Rodrigues , fostă ministră a calificărilor și educației din Portugalia și deputată în Parlamentul European;

Androulla Vassiliou , fostă comisară pentru sănătate și educație, cultură, multilingvism și tineret.

Conferința privind viitorul Europei a fost lansată oficial la 9 mai 2021 și ar trebui să ajungă la concluzii până în primăvara anului 2022.

Programul dialogului local de la Strasbourg din 9 mai

Link către eveniment

Acest eveniment este inclus pe platforma multilingvă online a conferinței .

Persoană de contact:

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 (0)473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Michałowo și locuitorii săi au fost recompensați cu Premiul Paweł Adamowicz pentru ajutorul pe care l-au oferit refugiaților de la frontiera cu Belarus
Michałowo și locuitorii săi au fost recompensați cu Premiul Paweł Adamowicz pentru ajutorul pe care l-au oferit refugiaților de la frontiera cu Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023