Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
COP26: Liderii locali solicită negociatorului-șef al UE, vicepreședintele Timmermans, să includă dimensiunea regională și locală în concluziile de la Glasgow pentru a proteja populația și planeta  

Autoritățile subnaționale pun în aplicare 70 % din măsurile de atenuare a schimbărilor climatice și 90 % din politicile de adaptare la schimbările climatice. Contribuția lor trebuie să fie în sfârșit recunoscută pentru a preveni situația de urgență climatică

Comitetul European al Regiunilor a adoptat o rezoluție privind COP26 , în care își prezintă solicitările în domeniul climei, cu două săptămâni înainte de negocierile ONU privind clima , de la Glasgow. În condițiile în care lumea se confruntă cu fenomene extreme precum valuri de căldură, inundații, uragane și creșterea nivelului mării, liderii locali din UE au solicitat ONU și guvernelor naționale să recunoască, să monitorizeze și să încurajeze în mod oficial măsurile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) adoptate la nivelul orașelor, al autorităților locale și al regiunilor din întreaga lume. Un nivel mai ridicat de ambiție în materie de climă, transparența și responsabilitatea în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și finanțarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice pentru cei mai vulnerabili sunt cele trei aspecte-cheie puse în discuție la Glasgow.

Comitetul – adunarea UE a liderilor aleși la nivel local și regional – reamintește că Acordul de la Paris din 2016 recunoaște rolul esențial al guvernanței pe mai multe niveluri în politicile privind clima, precum și necesitatea de a colabora cu regiunile și orașele. Prin urmare, solicită ca acest principiu să fie pus în practică și ca angajamentele în materie de climă ale autorităților subnaționale să fie luate în considerare, prin lansarea unui sistem de contribuții stabilite la nivel regional și local care să recunoască, să monitorizeze și să încurajeze în mod oficial măsurile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon adoptate de orașele, autoritățile locale și regiunile din întreaga lume.

Apostolos Tzitzikostas , președintele Comitetului European al Regiunilor și guvernatorul regiunii Macedonia Centrală din Grecia, a declarat: „ În întreaga lume, suntem încă departe de a reuși să prevenim situația de urgență climatică. Angajamentele autorităților subnaționale trebuie luate în considerare, iar acestor autorități trebuie să li se acorde un loc oficial în negocierile privind clima. Fac apel la vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, în calitate de negociator al UE, să se asigure că dimensiunea locală și regională este inclusă în concluziile COP26. Nu ne mai putem permite să ignorăm rolul fundamental și resursele de care au nevoie regiunile, orașele și satele pentru a pune în aplicare măsurile de combatere a schimbărilor climatice dacă dorim să nu mai eșuăm în a ne realiza angajamentele față de tineri și de planetă.”

Rezoluția COP26 a fost adoptată în cadrul unei dezbateri în plen cu Virginijus Sinkevičius , comisarul UE pentru mediu, oceane și pescuit, care a declarat: „Regiunile și comunele Europei trebuie să se angajeze într-un efort amplu pentru a contribui la reducerea cu 55 % a emisiilor până în 2030. Acolo unde decarbonizarea este dificilă, de exemplu în ce privește clădirile, se impun soluții locale. Creșterea recentă a prețurilor la energie la nivel mondial accentuează necesitatea unei ponderi sporite a energiei din surse regenerabile și a utilizării mai eficiente a energiei. Noul Fond pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice urmează să ofere finanțare specifică pentru a-i ajuta pe cetățeni să finanțeze investițiile în eficiența energetică. Autoritățile regionale au un rol esențial în punerea în aplicare a obiectivelor climatice globale”.

În timpul dezbaterii, Minna Arve , vicepreședinta rețelei Autorități locale pentru durabilitate (ICLEI) și primarul orașului Turku, a declarat: „Orașele și liderii lor trebuie să devină adevărați parteneri într-un sistem de guvernanță pe mai multe niveluri. Trebuie să li se permită să contribuie la definirea cadrelor juridice, fiscale și financiare care guvernează punerea în aplicare a strategiilor lor ambițioase la nivel local. Numai astfel vom putea trece rapid de la planuri și strategii la acțiuni concrete. Împreună putem realiza progrese în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și Acordul de la Paris privind schimbările climatice.”

Vincent Chauvet (FR-Renew Europe), primarul orașului Autun și raportorul avizului „Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 și COP26” , a declarat: „Mesajul nostru este următorul: guvernanța pe mai multe niveluri în domeniul climei este soluția pentru realizarea unor acțiuni cu adevărat eficace de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea. De asemenea, este esențial să se promoveze obiective mai ambițioase în materie de climă și să se încurajeze guvernele naționale să își sporească angajamentele în acest domeniu. Este responsabilitatea noastră să continuăm eforturile în direcția unei recunoașteri formale a capacității orașelor și regiunilor de a contribui la punerea în aplicare a Acordului de la Paris privind schimbările climatice, semnalând ce nevoi avem, ca autorități locale și regionale, pentru a realiza acțiuni în domeniul climei.”

Comitetul a dat exemplul Declarației de la Edinburgh privind biodiversitatea, semnată astăzi de președintele Tzitzikostas, în urma adoptării sale de către Birou . Declarația de la Edinburgh privind cadrul global post-2020 pentru biodiversitate stabilește aspirațiile și angajamentele autorităților subnaționale în ceea ce privește protejarea și îmbunătățirea biodiversității în următorul deceniu. În cursul dezbaterii, președintele Comitetului i-a invitat, de asemenea, pe membrii săi să ia măsuri, lansându-și campania „Pactul verde la nivel local” , care stabilește 10 acțiuni pe care trebuie să le întreprindă liderii locali . Una dintre activități este de a planta arbori, ceea ce va contribui la angajamentul Comisiei Europene privind plantarea a 3 miliarde de arbori în UE până în 2030.

Rezoluția subliniază că multe regiuni și orașe europene au declarat deja starea de urgență climatică și au adoptat angajamente climatice mai ambițioase decât țările lor. În plus, Comitetul solicită părților la CCONUSC să impună guvernelor naționale obligația de a consulta și de a implica autoritățile locale și regionale în procesul de elaborare a contribuției lor la COP26.

Informații suplimentare:

Informații privind activitățile CoR din cadrul COP26 pot fi găsite pe portalul nostru specific .

CoR contribuie la accelerarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în orașe și regiuni și la punerea în aplicare a Pactului verde european în fiecare teritoriu prin intermediul inițiativei sale emblematice „Pactul verde la nivel local” . La nivel european, CoR își reiterează apelul ca fondurile UE să fie accesate direct de autoritățile locale și regionale pentru a pune în aplicare proiecte locale și regionale legate de Pactul verde.

Delegația CoR la COP26 este formată din:

David Crous

Tel. +32 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Partajează :